Laidiens: 28.08.2020., Nr. 166

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2020/166.PD1

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12, LV-1230

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru Nr. 5, 8, 9, 10, 11 remontsienas izgatavošana" (ID Nr. IPR-64272)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 24. septembrim plkst.10.00.

Informācija par sarunu procedūru - AS "Latvenergo" mājaslapā www.latvenergo.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītājs Edgars Miezītis, tālr. 67728064; e-pasts: Edgars.Miezitis@latvenergo.lv.


OP 2020/166.PD2

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2015.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"".

Vienpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020.gada 28.septembra līdz 2020.gada 30.novembrim.

Vienpadsmitās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 2 258 310 (divi miljoni divi simti piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti desmit) euro.

Projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, ierodoties LAD personīgi vai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, vai lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000, 26178323).


OP 2020/166.PD3

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Pasākumi sabiedrības veselības jomā" saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2020.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.349 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā" Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai".

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020.gada 31.augusta līdz 2020.gada 30.novembrim.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 1 912 178 (viens miljons deviņi simti divpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi) euro.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, vai lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000, 26178323).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)