Laidiens: 11.08.2020., Nr. 153

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2020/153.PD1

Paziņojums

Slimību profilakses un kontroles centrs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" izsludina konkursu "HIV un ar to saistīto infekciju ierobežošanas pasākumu nodrošināšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Rīgas pilsētas administratīvajās robežās".

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv, kā arī līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām - Slimību profilakses un kontroles centrā Duntes ielā 16, K-9, Rīgā, 201.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Pieteikumi jāiesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā līdz 2020.gada 25.augustam plkst. 17.00, iesniedzot elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu: pasts@spkc.gov.lv, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu - Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Slimību profilakses un kontroles centrā. Informāciju par konkursa nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālr. 67387674 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)