Laidiens: 04.08.2020., Nr. 148

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2020/148.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 62 zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres lietvedībā atrodas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Brasas iecirkņa 2020. gada 5. maijā izdotais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 410 par parāda piedziņu 78,75 EUR apmērā no IVARA KOĶA, dzim. 05.08.1985., par labu Valsts policijai. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 146,53 EUR ne vēlāk kā līdz 2020. gada 13. augustam. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres, reģistrācijas Nr. LV06018611916, depozīta kontā Nr. LV41TREL919911500100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00436/062/2020 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums. Informēju, ka, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 167,71 EUR. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu ne vēlāk kā līdz 2020. gada 13. augustam ierasties pie zvērinātas tiesu izpildītājas birojā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)