Laidiens: 04.08.2020., Nr. 148

Paziņojumi kreditoriem

OP 2020/148.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAUJASLEJA", reģistrācijas numurs 44103047307, juridiskā adrese: Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

Otras reorganizācijā iesaistītās sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: "PĀRGAUJAS NAMS" SIA, reģistrācijas numurs 54103038931, juridiskā adrese: Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

Reorganizācijas veids: pievienošana. Fakts, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju: 02.07.2020. Dalībnieka lēmums Nr.R1-2020.

Kreditoru prasību pieteikšanas vieta un termiņš: Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2020/148.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: "PĀRGAUJAS NAMS" SIA, reģistrācijas numurs 54103038931, juridiskā adrese: Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

Otras reorganizācijā iesaistītās sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAUJASLEJA", reģistrācijas numurs 44103047307, juridiskā adrese: Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

Reorganizācijas veids: pievienošana. Fakts, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju: 02.07.2020. Dalībnieka lēmums Nr.R1-2020.

Kreditoru prasību pieteikšanas vieta un termiņš: Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2020/148.KM3

Paziņojums kreditoriem

2020. gada 23. jūlijā SIA "INPO 15", reģistrācijas numurs 40103187732, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk - Iegūstošā sabiedrība), valde ir pieņēmusi lēmumu par Iegūstošās sabiedrības reorganizāciju, kuras ietvaros saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem un mantas nodošanas aktu, uz reorganizācijas pabeigšanas brīdi:

1) SIA "INPO 13", reģistrācijas numurs 40003937200, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija;

2) SIA "INPO 14", reģistrācijas numurs 40103187747, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija;

3) SIA "INPO 19", reģistrācijas numurs 40103461488, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija;

4) SIA "INPO 25", reģistrācijas numurs 40103534368, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija;

5) SIA "Riga Yacht Port", reģistrācijas numurs 40103919521, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija;

nodos visu savu mantu, saistības un tiesības Iegūstošajai sabiedrībai un beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Kreditoru prasības piesakāmas Iegūstošās sabiedrības juridiskajā adresē (Dzirnavu iela 68 k-2, Rīga, LV-1050, Latvijā) 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2020/148.KM4

Paziņojums kreditoriem

2020. gada 23. jūlijā SIA "Riga Yacht Port", reģistrācijas numurs 40103919521, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk - Pievienojamā sabiedrība Nr.5), valde ir pieņēmusi lēmumu par Pievienojamās sabiedrības Nr.5 reorganizāciju, kuras ietvaros Pievienojamā sabiedrība Nr.5 apvienošanas (pievienošanas ceļā) nodos savu mantu, tiesības un saistības iegūstošajai sabiedrībai SIA "INPO 15", reģistrācijas numurs 40103187732, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija, saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, reorganizācijas līgumu un mantas nodošanas aktu.

Kreditoru prasības piesakāmas Pievienojamās sabiedrības Nr.5 juridiskajā adresē (Dzirnavu iela 68 k-2, Rīga, LV-1050, Latvijā) 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2020/148.KM5

Paziņojums kreditoriem

2020. gada 23. jūlijā SIA "INPO 13", reģistrācijas numurs 40003937200, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk - Pievienojamā sabiedrība Nr.1), valde ir pieņēmusi lēmumu par Pievienojamās sabiedrības Nr.1 reorganizāciju, kuras ietvaros Pievienojamā sabiedrība Nr.1 (pievienošanas ceļā) nodos savu mantu, tiesības un saistības iegūstošajai sabiedrībai SIA "INPO 15", reģistrācijas numurs 40103187732, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija, saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, reorganizācijas līgumu un mantas nodošanas aktu.

Kreditoru prasības piesakāmas Pievienojamās sabiedrības Nr.1 juridiskajā adresē (Dzirnavu iela 68 k-2, Rīga, LV-1050, Latvija) 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2020/148.KM6

Paziņojums kreditoriem

2020. gada 23. jūlijā SIA "INPO 19", reģistrācijas numurs 40103187747, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk - Pievienojamā sabiedrība Nr.3), valde ir pieņēmusi lēmumu par Pievienojamās sabiedrības Nr.3 reorganizāciju, kuras ietvaros Pievienojamā sabiedrība Nr.3 apvienošanas (pievienošanas ceļā) nodos savu mantu, tiesības un saistības iegūstošajai sabiedrībai SIA "INPO 15", reģistrācijas numurs 40103187732, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija, saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, reorganizācijas līgumu un mantas nodošanas aktu.

Kreditoru prasības piesakāmas Pievienojamās sabiedrības Nr.3 juridiskajā adresē (Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija) 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2020/148.KM7

Paziņojums kreditoriem

2020. gada 23. jūlijā SIA "INPO 14", reģistrācijas numurs 40103187747, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk - Pievienojamā sabiedrība Nr.2), valde ir pieņēmusi lēmumu par Pievienojamās sabiedrības Nr.2 reorganizāciju, kuras ietvaros Pievienojamā sabiedrība Nr.2 (pievienošanas ceļā) nodos savu mantu, tiesības un saistības iegūstošajai sabiedrībai SIA "INPO 15", reģistrācijas numurs 40103187732, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija, saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, reorganizācijas līgumu un mantas nodošanas aktu.

Kreditoru prasības piesakāmas Pievienojamās sabiedrības Nr.2 juridiskajā adresē (Dzirnavu iela 68 k-2, Rīga, LV-1050, Latvija) 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2020/148.KM8

Paziņojums kreditoriem

2020. gada 23. jūlijā SIA "INPO 25", reģistrācijas numurs 40103534368, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk - Pievienojamā sabiedrība Nr.4), valde ir pieņēmusi lēmumu par Pievienojamās sabiedrības Nr.4 reorganizāciju, kuras ietvaros Pievienojamā sabiedrība Nr.4 apvienošanas (pievienošanas ceļā) nodos savu mantu, tiesības un saistības iegūstošajai sabiedrībai SIA "INPO 15", reģistrācijas numurs 40103187732, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija, saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, reorganizācijas līgumu un mantas nodošanas aktu.

Kreditoru prasības piesakāmas Pievienojamās sabiedrības Nr.4 juridiskajā adresē (Dzirnavu iela 68, k-2, Rīga, LV-1050, Latvija) 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)