Laidiens: 16.05.2019., Nr. 96

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2019/96.UT1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu, paziņo, ka vienkāršotās procedūras civillieta Nr.C30755018 (C-3403-19/4) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret ANATOLIJU MIHAIĻENKO (ANATOLIY MYHKAYLENKO), dzim. 1968.gada 22.jūlijā, par naudas piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā un saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā, sākot no 2019.gada 18.jūlija. Tiesa informē, ka lietu izskatīs tiesnese Zita Studente. Anatolijam Mihaiļenko (Anatoliy Myhkaylenko), dzim. 1968.gada 22.jūlijā, nekustamā īpašuma adrese: Brīvības iela 158-11, Rīga, ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. Vienlaikus informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, saīsinātā sprieduma norakstu vai atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu tiesa nosūta tikai pēc puses rakstveida lūguma.


OP 2019/96.UT2

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Modra Vakermaņa prasībā pret Kuldīgas novada pašvaldību, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu - būvi. Saskaņā ar likuma ,,Par nekustama īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" 22.pantu aicinām personas, kurām ir kādi iebildumi pret Modra Vakermaņa prasību pret Kuldīgas novada pašvaldību, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu - būvi "Degvielas noliktava" ar kadastra apzīmējumu Nr.62720050047003, kas atrodas Padures pagastā, Kuldīgas novadā, iesniegt tos tiesai triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2019/96.UT3

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam ARRIANAM KUTIRJOVAM, dzim. 28.12.1963., ka 2019.gada 15.augustā Liepājā, Republikas ielā 14, Liepājas tiesas tiesnese I.Pelnēna rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izskatīs civillietu Nr.C69242319 pašvaldības SIA "ŪDEKA" vienkāršotas procedūras prasībā pret Arrianu Kutirjovu par naudas piedziņu. Tiesa informē atbildētāju, ka viņam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pamatojot savu lūgumu. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Lietā pieņemtais tiesas nolēmums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, sākot no 2019.gada 15.augusta.


OP 2019/96.UT4

Zemgales rajona tiesa (Jelgava) paziņo, ka Zemgales rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C73326919 Aizkraukles novada pašvaldības SIA "Aizkraukles siltums" vienkāršotas procedūras prasībā pret Jāni Striku par naudas piedziņu, kas, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.19 panta pirmo un otro daļu, ir vienkāršotās procedūras prasība un tiks izskatīta rakstveida procesā. Tiesa nosaka JĀNIM STRIKAM, dzim. 1981.gada 3.janvārī, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Saīsināta sprieduma norakstu varēs saņemt Zemgales rajona tiesas kancelejā, Jelgavā, Dambja ielā 12, no 2019.gada 8.jūlija, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2019/96.UT5

ALEKSEJS ADIDEVS, dzim. 1979.gada 24.janvārī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 31.jūlijā plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C69 1888 19, Marinas Vidiburskas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)