Laidiens: 15.05.2019., Nr. 95

Tiesu nolēmumi

OP 2019/95.TS1

Ar Zemgales rajona tiesas 2018.gada 1.novembra spriedumu šķirta laulība starp JEVGENIJU TRAVŅIKOVU (EVGENII TRAVNIKOV), dzim. 1972.gada 7.maijā, un TAMĀRU TRAVŅIKOVU, dzim. 1971.gada 10.septembrī, kas noslēgta 2015. gada 24. janvārī Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, par ko laulības reģistrācijas grāmatā ir izdarīts ieraksts Nr. 00455L2015.

Pēc laulības šķiršanas piešķirt Tamārai Travņikovai pirmslaulības uzvārdu "Spitāne".

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2019.gada 1.maijā.


OP 2019/95.TS2

Ar Zemgales rajona tiesas 2019.gada 10.aprīļa spriedumu civillietā Nr. C73271619, MARTAI JAVAI, pers. kods 020800-21118, noteikti rīcībspējas ierobežojumi personiskajās nemantiskajās tiesībās, ierobežojot rīcībspēju šādās jomās: pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs; lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz ārstniecības un rehabilitācijas jautājumiem; dokumentu sagatavošanā un parakstīšanā ārstniecības, sociālās aprūpes, rehabilitācijas, valsts un pašvaldību iestādēs; maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un naudas līdzekļiem, tās pārvaldībā.

Nodibināt Martai Javai, pers. kods 020800-21118, aizgādnību.

Noteikt, ka Martas Javas aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Martai Javai ierobežota rīcībspēja.

Spriedums par rīcībspējas ierobežojumu ir spēkā līdz brīdim, kad tiek pieņemts cits nolēmums šajā jautājumā. Tiesas spriedumu par rīcībspējas ierobežojumu var pārskatīt jebkurā brīdī, bet ne retāk kā reizi septiņos gados no tā spēkā stāšanās dienas.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2019.gada 3.maijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)