Laidiens: 14.05.2019., Nr. 94

Dažādi sludinājumi

OP 2019/94.DA1

Paziņojums par saražotās siltumenerģijas tarifa projektu

SIA "Zemgales enerģijas parks", reģistrācijas numurs 40103398901, juridiskā adrese: Ainavas iela 2A-28, Rīga, LV-1084, 23.04.2019. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/10).

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs* (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)

Siltumenerģijas ražošana

45

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 01.09.2019. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa projekta sagatavošanu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu lietotājs var Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar Genādiju Gavričevu, tālr. 29460612, e-pasts: zepenergija@zepenergija.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kā arī rakstot uz e-pastu: zepenergija@zepenergija.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2019/94.DA2

Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GROBIŅAS NAMSERVISS", reģ. Nr. 42103012383, Celtnieku ielā 36, Grobiņā, Grobiņas novadā, 29.04.2019. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

Ūdensapgādes tarifs Grobiņas novadā

Grobiņas pilsēta, Robežnieki un Āres Grobiņas pagastā - 0,50;

Grobiņas, Bārtas, Medzes, Gaviezes pagastā - 0,83

Grobiņas novads - 0,96

Grobiņas pilsēta, Robežnieki un Āres Grobiņas pagastā - 92%

Grobiņas, Bārtas, Medzes, Gaviezes pagastos - 16%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs Grobiņas pilsēta, Robežnieki un Āres Grobiņas pagastā

0,85

1,14

34%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs Cimdenieki, Grobiņas pagasts

0,43

1,35

214%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs Dubeņi, Grobiņas pagasts

0,43

1,32

207%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs Kapsēde, Medzes pagasts

0,43

1,16

170%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs Bārta un Birzes puļķi, Bārtas pagasts

0,43

0,79

84%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs Gavieze un Vārtāja, Gaviezes pagasts

0,43

0,77

79%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2019.gada 1.oktobra.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu pieaugumu. Neraugoties uz veiktajiem izmaksu optimizācijas pasākumiem 2017. un 2018.gadā, esošie tarifu ieņēmumi nesedz ūdenssaimniecības pakalpojuma izdevumus un SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" sniedza ūdenssaimniecības pakalpojumus ar zaudējumiem.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifu projektiem lietotājs var SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" birojā, Celtnieku ielā 36, Grobiņā, Grobiņas novadā, katru darba dienu: pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00; otrdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00; piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" valdes locekli Evitu Pūķi, tālr. 63490228.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" Celtnieku ielā 36, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430, e-pasts: birojs@grobinasnamserviss.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)