Laidiens: 08.05.2019., Nr. 90

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2019/90.UT1

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.69234619 AINARA ŠAUĻA prasībā pret Saldus novada pašvaldību par īpašuma tiesību atzīšanu uz būvi. Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" 22.pantu tiesa aicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret Ainara Šauļa prasījumu par īpašumu tiesību atzīšanu uz būvi - garāžu, kadastra apzīmējums 84010090104042, kas atrodas Saldū, Dārza ielā 8a-k21, uz Saldus novada pašvaldībai piekritīgas zemes, kadastra numurs 84010090104, pieteikt tos trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar konkrēto īpašumu, nepieteiktās tiesības būs spēkā neesošas un dzēstas. Prasības izskatīšana notiks Kurzemes rajona tiesā Ventspilī, Katrīnas ielā 14, 1.35 tiesas zālē, 2019.gada 26.septembrī plkst. 11.00. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez ieinteresēto personu klātbūtnes.


OP 2019/90.UT2

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas Andreja Ščerbinas maksātnespējas procesa lieta. Parādnieks ANDREJS ŠČERBINA, dzim. 1957.gada 6.aprīlī, deklarētā dzīvesvietas adrese ir Eglaines iela 24-7, Rīga LV-1057. 2019.gada 29.aprīlī Rīgas rajona tiesā saņemts maksātnespējīgā Andreja Ščerbinas administratores Ievas Ļeņovas pieteikums par maksātnespējas procesa izbeigšanu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.28 panta astoto daļu pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā 2019.gada 18.jūnijā.


OP 2019/90.UT3

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina SINTIJU SEMJONOVU (dzim. 1988.gada 24.aprīlī) un DENISU DEŅISOVU (dzim. 1992.gada 28.janvārī) ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 18.jūlijā plkst.12.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 358.tiesas sēžu zālē, kā atbildētājus civillietā Nr.C29322719 Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Sintiju Semjonovu un Denisu Deņisovu par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2019/90.UT4

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, atrodas civillieta Nr.C30622118 (Nr.C-2375-19/29) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret ANDREJU VALENTINU par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju Andreju Valentinu, dzim. 1967. gada 27. jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi, kas nozīmēta 2019. gada 25. jūnijā plkst.10.00 Rīgā, Abrenes ielā 8, 3. stāvā, 29.zālē. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu paliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2019/90.UT5

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta Nr. C33325919 OU ,,PlusPlus Baltic" prasībā pret ANDRI ONDZULI par parāda piedziņu. Paziņojam Andrim Ondzulim, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: ,,Gaismas"-4, Dzilnuciems, Babītes novads, ka OU ,,PlusPlus Baltic" prasība tiks izskatīta rakstveida procesā 2019. gada 4. septembrī (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts saņemams Kurzemes rajona tiesas kancelejā. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.daļā noteiktajam atbildētājam ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājs Andris Ondzulis var izmantot Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā ietvertās procesuālās tiesības un pienākumus. Civilprocesa likumā minētas civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.23 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.manas.tiesas.lv sadaļā "E-veidlapas". Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 otro daļu paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.22 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese L. Jansone un izskaidro, ka pusēm ir tiesības pieteikt tiesnesei noraidījumu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)