Laidiens: 08.05.2019., Nr. 90

Tiesu nolēmumi

OP 2019/90.TS1

2019.gada 4.aprīlī Rēzeknes tiesā izskatīta civillieta Ludzas rajona prokuratūras prokurores Dzintras Krompānes-Platpires pieteikumā par rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu Jurim Skrulam.

Ar Rēzeknes tiesas 2019.gada 4.aprīļa spriedumu Ludzas rajona prokuratūras prokurores Dzintras Krompānes-Platpires pieteikums apmierināts un JURIM SKRULAM, pers. kods 200159-12802, noteikti rīcībspējas ierobežojumi šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana, darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldība, nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Nodibināt Jurim Skrulam, pers. kods 200159-12802, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka aizgādnis rīkosies patstāvīgi rīcībspējas ierobežojumu pilnā apjomā.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2019.gada 25.aprīlī.


OP 2019/90.TS2

Ar Zemgales rajona tiesas 2019.gada 5.aprīļa spriedumu šķirta laulība starp JEVGĒNIJU NOVIKOVU, dzim. 1960.gada 15.janvārī, un ZINAIDU KODAĻEVU, dzim. 1954.gada 29.septembrī, kas noslēgta 1992. gada 23. decembrī Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, par ko laulības reģistrā izdarīts ieraksts Nr.547. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2019.gada 26.aprīlī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)