Laidiens: 11.01.2019., Nr. 8 (6347)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2019/8.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

Jelgavas novada, Līvbērzes pagasta ZS "Upeslīči atpūtai", reģ. Nr. 53601028151, LV-3003 (turpmāk ZS "Upeslīči atpūtai"), īpašniece Regīna Skuja pieņēma reorganizācijas lēmumu Nr. 1/19, saskaņā ar kuru ZS "Upeslīči atpūtai" tiek pārveidota par SIA "Upeslīči atpūtai".

Kreditoru prasījumu pieteikšanās un prasījumu nodrošinājumu pieteikšanās termiņš sakarā ar reorganizāciju ir 1 (viens) mēnesis no paziņojuma publicēšanas.

Prasījumu pieteikšanas vieta: "Upeslīči", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003.


OP 2019/8.KM2

Paziņojums par likvidāciju

Biedrība "Dream Boom", reģ. Nr. 40008247069, juridiskā adrese: Zemgales iela 10-5, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114, paziņo par biedrības likvidāciju. Biedrības kreditori tiek aicināti iesniegt savus prasījumus trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot tos uz adresi Ilūkstes iela 4-11, Rīga, LV-1082.


OP 2019/8.KM3

Paziņojums par slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda "Riga Property Fund" likvidāciju

IPAS "INVL Asset Management" (turpmāk arī - Pārvaldnieks) paziņo, ka 2019. gada 9. janvārī slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda "Riga Property Fund" (turpmāk - Fonds) ieguldītāju pilnsapulce ir pieņēmusi lēmumu par Fonda un tā apakšfonda "Urban Development subfund" likvidācijas uzsākšanu, par likvidatoru ieceļot Pārvaldnieku. Fonda un apakšfonda kreditori savus prasījumus var pieteikt trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditora prasījumā jānorāda prasījuma saturs, pamats, apmērs un jāpievieno prasījumu pamatojoši dokumenti. Kreditoru prasījumi iesniedzami, nosūtot tos uz IPAS "INVL Asset Management" biroja adresi: Rīgā, Smilšu ielā 7-1, LV-1050.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)