Laidiens: 11.01.2019., Nr. 8 (6347)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2019/8.AKK1

Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina darbā Saimniecības nodaļas darbinieku uz nenoteiktu laiku pilnā slodzē

Galvenie amata pienākumi:

- piedalīties muzeja izstāžu (tai skaitā izbraukuma), organizētu pasākumu un ikdienas darba tehniskajā nodrošināšanā, veicot visa veida tehniskos (arī galdniecības un elektriķa) darbus

- veikt mēbeļu, inventāra un aprīkojuma uzstādīšanas, montāžas un sīkus telpu un aprīkojuma remonta u.c. darbus

- saimniecības nodaļas pārziņā nodotā muzeja inventāra (tai skaitā ekspozīciju un izstāžu aprīkojuma) uzskaiti, atjaunošanu un uzturēšanu

- veikt muzeja transporta vadītāja pienākumus, pārvadājot muzeja priekšmetus, saimniecisko inventāru un muzeja darbiniekus

- organizēt muzeja ēku teritorijas un tai pieguļošo ietvju tīrīšanu un uzturēšanu kārtībā

- īstenot vienotu kontroli par piekļuves režīma ievērošanu ēkās un teritorijā, kurās atrodas muzejs vai tā struktūrvienības

- līdzdarboties paaugstinātas bīstamības un ārkārtas situāciju profilaksē, ierobežošanā un likvidēšanā, to izraisīto seku mazināšanā vai novēršanā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- LR atzīta 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas programma) tehniskajās nozarēs

- pieredze saimnieciskā nodrošinājuma darbā ne mazāka kā 3 (trīs) gadi

- B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas apliecība

- zināšanas materiālu uzskaites, inventarizācijas, apsardzes, civilās aizsardzības un saimnieciskā nodrošinājuma darba organizācijas jautājumos

- iemaņas darbā ar datoru (MS WORD, EXCEL)

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros

- augstas darba spējas un nevainojama reputācija, godīgums

mūsdienīga pieeja darbam, izpratne par modernām tehnoloģijām un iniciatīva

- apsardzes sertifikāts, pieredze publisko iepirkumu jomā un civilās aizsardzības organizācijas jomā, elektriķa sertifikāts - tiks uzskatīts par priekšrocību

Muzejs piedāvā:

- pilnas slodzes darbu nacionāla mēroga muzejā

- atalgojumu, sākot no 700,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

- sociālās garantijas

- interesantu darba vidi un atsaucīgus, zinošus un profesionālus kolēģus

- darbu kolektīvā, kas orientēts gan uz kopējo muzeja, gan katra speciālista individuālo izaugsmi.

CV un motivētu pieteikuma vēstuli ar norādi "Saimniecības nodaļas darbinieks" līdz 31.01.2019. sūtīt uz e-pastu: muzejs@rmm.lv vai iesniegt personīgi Rakstniecības un mūzikas muzejā Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001, vai nosūtīt pa pastu (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2019. gada 31. janvāris).

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvēlēti otrajai (sarunu) kārtai.


OP 2019/8.AKK2

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts izsludina konkursu uz šādu akadēmisko amatu:

- datorzinātnē - zinātniskais asistents (1 vieta), vismaz bakalaura vai tam pielīdzināts grāds datorzinātnē, inženierzinātnē vai fizikā, darba pieredze zinātniskos projektos, pieredze programmatūras izstrādē, testēšanā un dokumentēšanā

Ar amata aprakstu, kurā noteiktas amatam nepieciešamās prasmes un darba uzdevumi, kā arī ar darba nosacījumiem var iepazīties LU Matemātikas un informātikas institūta Personāla daļā (Rīgā, Raiņa bulvārī 29, 227.kabinetā) iepriekš piesakoties pa tālr. 20218408.

Darba samaksa mēnesī atkarībā no slodzes ir no 300 līdz 1300 euro (bruto).

Dokumenti konkursam (iesniegums par piedalīšanos konkursā, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, CV un zinātnisko publikāciju saraksts) iesniedzami LU Matemātikas un informātikas institūta Personāla daļā viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos notiek saskaņā ar Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā. Par darba nosacījumiem, tajā skaitā par darba laiku, puses vienojas, slēdzot darba līgumu.


OP 2019/8.AKK3

Latvijas Hidroekoloģijas institūts izsludina konkursu uz šādiem amatiem:

- pētnieks darbam ar mikroplastmasas daļiņu izplatības, izcelsmes un ekotoksikoloģisko ietekmju jautājumiem jūrā un saldūdenī. Prasības pretendentam - bioloģijas maģistra vai doktora grāds, vismaz 5 gadu pieredze darbā ar ekotoksikoloģiskajiem testiem, pieredze lauka darbos jūrā un saldūdens objektos, pieredze mikroplastmasas daļiņu paraugu instrumentālajā analīzē, vismaz 3 publikācijas ekotoksikoloģijas jautājumos 2013.-2018.g. SCOPUS vai Web of Science datu bāzēs iekļautos izdevumos, darba pieredze vismaz 3 pētniecības projektos 2016.-2018.g., pieredze projektu vadības jautājumos. Nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas. Jāiesniedz CV, maģistra vai doktora grādu apliecinoši dokumenti, ja iespējams - pieredzi apliecinoši dokumenti. Mēneša atalgojums sākot ar 1253 EUR pirms nodokļu nomaksas

- pētnieks darbam ar piesārņotāju bioloģiskajiem efektu jautājumiem jūrā un saldūdenī. Prasības pretendentam - bioloģijas maģistra vai doktora grāds, vismaz 5 gadu pieredze darbā ar biomarķēšanas metodēm, pieredze lauka darbos jūrā un saldūdens objektos, vismaz 3 publikācijas par piesārņotāju bioloģiskajiem efektiem jūrā un saldūdeņos 2013.-2018.g. SCOPUS vai Web of Science datu bāzēs iekļautos izdevumos, darba pieredze vismaz 3 pētniecības projektos 2016.-2018.g. Nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas. Jāiesniedz CV, maģistra vai doktora grādu apliecinoši dokumenti, ja iespējams - pieredzi apliecinoši dokumenti. Mēneša atalgojums sākot ar 1253 EUR pirms nodokļu nomaksas

- zinātniskais asistents darbam ar komunikācijas jautājumiem. Prasības pretendentam - bakalaura vai maģistra grāds komunikāciju zinātnēs, teicamas angļu valodas zināšanas (C1/C2 līmenis), darba pieredze starptautiskā profesionālā saziņā tieši, rakstiski un telefoniski, pieredze starptautisku konferenču, semināru vai sanāksmju organizēšanā (dalībnieku uzaicināšana, loģistika, saziņa), informatīvu materiālu gatavošana un izplatīšana. Jāiesniedz CV, maģistra vai bakalaura grādu apliecinoši dokumenti, ja iespējams - pieredzi apliecinoši dokumenti. Mēneša atalgojums sākot ar 835 EUR pirms nodokļu nomaksas

Pieteikšanās termiņš 30 kalendārās dienas no paziņojuma publicēšanas.

Pieteikuma vēstuli kopā ar CV un pievienotajiem dokumentiem lūdzu sūtīt gunita.krumina@lhei.lv vai pa pastu uz adresi - Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Voleru iela 4, Rīga, LV-1007.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei un uzglabāšanai Latvijas Hidroekoloģijas institūta lietvedībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.


OP 2019/8.AKK4

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000028796, izsludina atklātu konkursu studiju kursa "Skolotāju veselības psihohigiēna" docēšanai uz noteiktu laiku (12 mēneši), ESF projekta "JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai" Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā, 2018.gada 9.janvārī).

Ar sīkāku informāciju par docētāja darba uzdevumiem un pieteikšanos var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā: (http://www.jvlma.lv/latvian/page/1320.html).

Atalgojums tiek noteikts saskaņā ar stundas algas likmi 7,23 EUR.

Pieteikšanās termiņš līdz 2019.gada 20.janvārim.

Pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības un izglītības aprakstu (Curriculum Vitae (CV)) sūtīt uz e-pasta adresi Anita.Grasmane@jvlma.lv vai pa pastu, adrese, K.Barona iela 1, Rīga, LV-1050, ar norādi "Studiju kursa "Skolotāju veselības psihohigiēna" docētāja atlasei". Tālr. uzziņām 26168477.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pietikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.


OP 2019/8.AKK5

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA (reģ. Nr. 90001733697, www.vraa.gov.lv) IZSLUDINA KONKURSU UZ Informācijas sistēmu attīstības departamenta Integrācijas nodaļas Koplietošanas komponenšu sektora SISTĒMU ANALĪTIĶI (uz projekta īstenošanas laiku līdz 2020.gada 30.novembrim)

Galvenie pienākumi:

- plāno un koordinē Valsts informācijas sistēmu savietotāja, koplietošanas komponenšu (turpmāk - Sistēmu) darbību un attīstību

- vada un piedalās Sistēmu funkcionālo procesu prasību izstrādē, sniedz tehnisko atbalstu jaunu biznesa procesu izstrādē

- veic lietotāju vajadzību izpēti, apkopo un izvērtē prasības, plāno to īstenošanu

- sniedz priekšlikumus par Sistēmu izmantošanas un attīstības iespējām

- organizē un piedalās Sistēmu akcepttestēšanā

- izskata, sniedz atzinumus un pieņem ārpakalpojumu sniedzēju iesniegtos nodevumus (dokumentus un lietojumus), novērtē to atbilstību tehniskajām un funkcionālajām prasībām

- sniegt metodisko palīdzību valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām (lietotāju atbalsts, apmācības, izmaiņu un kļūdu labojumu realizācijā)

Prasības:

- augstākā izglītība telekomunikāciju vai informācijas tehnoloģiju jomā vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām (var būt pēdējā kursa students informācijas tehnoloģiju vai līdzvērtīgā jomā)

- latviešu un angļu valodas zināšanas

- ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- labas SQL zināšanas

- spēja orientēties lielā informācijas apjomā

- labas analītiskās un komunikācijas prasmes

- par priekšrocību tiks uzskatīta:

- izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, funkcijām un institucionālo sistēmu

- pieredze informācijas sistēmu prasību analīzē, ieviešanā un testēšanā

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- sociālās garantijas

- mēnešalgu (1052,00 euro 1.kategorija, 1209,00 euro 2.kategorija, 1382,00 euro 3.kategorija)

- veselības apdrošināšanu pēc viena gada darba stāža sasniegšanas

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi;

2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 25.janvārim Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010, uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālr. uzziņām 67350636, 28347888.


OP 2019/8.AKK6

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA (reģ. Nr. 90001733697, www.vraa.gov.lv) IZSLUDINA KONKURSU UZ Informācijas sistēmu attīstības departamenta Portālu attīstības nodaļas SISTĒMU ANALĪTIĶI (viena darbinieka amata vieta (19.4 amatu saimes IV līmeņa 12.mēnešalgu grupas amats) uz projekta īstenošanas laiku līdz 2020.gada 30.novembrim)

Galvenie pienākumi:

- plāno un koordinē Valsts informācijas sistēmu savietotāja un valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.lv (turpmāk - Portālu) darbību un attīstību

- vada un piedalās informācijas sistēmu (turpmāk - IS) funkcionālo procesu prasību izstrādē, sniedz tehnisko atbalstu jaunu biznesa procesu izstrādē

- veic lietotāju vajadzību izpēti, apkopo un izvērtē prasības, plāno to īstenošanu

- sniedz priekšlikumus par Portālu izmantošanas un attīstības iespējām

- organizē un piedalās IS akcepttestēšanā

- izskata, sniedz atzinumus un pieņem ārpakalpojumu sniedzēju iesniegtos nodevumus (dokumentus un lietojumus), novērtē to atbilstību tehniskajām un funkcionālajām prasībām

- sniedz metodisko palīdzību valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām (lietotāju atbalsts, mācības, izmaiņu un kļūdu labojumu īstenošana)

Prasības:

- augstākā izglītība telekomunikāciju vai informācijas tehnoloģiju jomā vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām (var būt pēdējā kursa students informācijas tehnoloģiju vai līdzvērtīgā jomā)

- latviešu un angļu valodas zināšanas

- ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- labas SQL zināšanas

- spēja orientēties lielā informācijas apjomā

- labas analītiskās un komunikācijas prasmes

- par priekšrocību tiks uzskatīta:

- izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, funkcijām un institucionālo sistēmu

- pieredze informācijas sistēmu prasību analīzē, ieviešanā un testēšanā

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- sociālās garantijas

- mēnešalgu (1052,00 euro 1.kategorija, 1209,00 euro 2.kategorija, 1382,00 euro 3.kategorija)

- veselības apdrošināšanu pēc viena gada darba stāža sasniegšanas

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi;

2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 25.janvārim Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010, uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālr. uzziņām 67350636, 28347888.


OP 2019/8.AKK7

Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr. 90000039164, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amatu - Latvijas Kultūras akadēmija/ Zinātniskās pētniecības centrs/ nozare Humanitārās un mākslas zinātnes/ apakšnozare Kultūras teorija/ darbības joma Kultūras līdzdalība un kultūrpolitika

Darba vieta: Rīga

Darba laiks: uz noteiktu laiku

Amata vieta: vadošais pētnieks

Darba samaksa: no EUR 430,00 līdz EUR 1000,00 bruto mēnesī

Prasības pretendentam/-ei:

- doktora grāds humanitārajās zinātnēs vai mākslas zinātnēs

- darbības jomai atbilstošas zinātniskas publikācijas

- dalība starptautiskās konferencēs ar darbības jomai atbilstošiem referātiem

- pēdējo trīs gadu (2016-2018) laikā ir vismaz trīs anonīmi recenzētas zinātniskās publikācijas, kuras publicētas izdevumā, kas tiek indeksēts datu bāzēs SCOPUS vai Web of Science

- valsts valodas zināšanas (C1)

- angļu valodas zināšanas (C1)

- par priekšrocību tiks uzskatīta izpratne par Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības prioritātēm

Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā (adresēts LKA rektorei), iesniegumā jāuzrāda amats, uz kuru pretendē

- motivācijas vēstule

- akadēmisko vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)

- ja akadēmiskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms

- dzīves un darba gājums (CV Europass formātā) un zinātnisko publikāciju saraksts pēdējo 6 gadu laikā

- citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju

Pieteikumu reģistrācija mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas. Dokumenti jāiesniedz LKA Personāldaļā, Rīgā, Ludzas ielā 24, 14. kabinetā, tālr. 67114805.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, LKA informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kultūras akadēmija.


OP 2019/8.AKK8

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē:

- uz trim lektora amata vietām - nozaru pedagoģija

- uz vienu zinātniskā asistenta amata vietu - pirmsskolas pedagoģija

- uz vienu zinātniskā asistenta amata vietu - vispārīgā pedagoģija

Darba samaksa no 315 līdz 785 EUR mēnesī (bruto).

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā https://www.lu.lv/lv/par-mums/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV-1586.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte.

Papildu informācija pa tālr. 67033990.


OP 2019/8.AKK9

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz Plānošanas un organizācijas departamenta Nodrošinājuma nodaļas IT tīkla administratora amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- administrēt iestādes datortīklu un tā lietotājus

- nodrošināt iestādes lokālā datortīkla pieslēgumus pie ārējiem tīkliem

- kontrolēt datorprogrammu lietošanu

- kontrolēt darbinieku mobilo telefonu sarunu izmaksu atbilstību apstiprinātajiem limitiem

- plānot un organizēt datortehnikas, biroja tehnikas un mobilo telefonu profilaktisko apkopi, remontu, uzskaiti un utilizāciju

- regulāri veikt datu rezerves kopijas

- sagatavot tehniskās specifikācijas datu apstrādes tehnikas un datorprogrammu iegādei

Prasības pretendentiem/-ēm:

- nozarei atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālām mācībām

- pieredze IT un datu bāzu administrēšanā

- pieredze darbā ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī (WINDOWS 9X / ME / XP, WINDOWS NT / 2000, WINDOWS SERVER 2000, WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS VISTA / 7, XEN, VIRTUALBOX, VMWARE, MAC OS X)

- izpratne par datortīkla uzbūves principiem, IP tīklu uzbūvi, rezerves kopiju veidošanu

- sapratne par datora diagnosticēšanas un remonta iespējām

- pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē

- "B" kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlamas angļu valodas zināšanas

- labas plānošanas un organizēšanas prasmes

- spēja strādāt komandā

Amats ir klasificēts 19.5. saimes IIIA līmenī (10.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019.gada 18.janvārim pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu - Jaunsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai uz e-pastu: konkursi@jic.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālr. uzziņām 67335370, 67335351.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.


OP 2019/8.AKK10

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu Ķīmiskās fizikas institūtā:

- uz vienu vadošā pētnieka amata vietu - materiālu fizika

- uz vienu pētnieka amata vietu - ķīmiskā fizika

Darba samaksa no 1600 līdz 2500 EUR mēnesī (bruto).

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā https://www.lu.lv/lv/par-mums/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV-1586.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte.

Papildu informācija pa tālr. 67033990.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2019/8.AKR1

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Klimata pārmaiņu departamenta Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļas vecākās ekspertes valsts civildienesta ierēdnes amatā no 2019. gada 7. janvāra ir iecelta KRISTĪNE STRODE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)