Laidiens: 25.03.2019., Nr. 59

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2019/59.AKK1

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem no 2019. gada 1.septembra uz 6 gadiem šādās studiju programmās:

- studiju virziena Izglītība un pedagoģija un studiju virziena Mākslas bakalaura un maģistra studiju programmu studiju kursu Pedagoģija un Psiholoģija docēšanai/Mūzikas skolotāju katedra/

- profesora amats - 1 vakance

- studiju virziena Izglītība un pedagoģija profesionālā bakalaura studiju programmas ierobežotās izvēles daļas studiju kursu Deja docēšanai/Horeogrāfijas katedra, Dejas pedagoģijas klase/

- asociētā profesora amats - 1 vakance

Vēlēšanas uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem tiks organizētas Latvijas Universitātē. Par vēlēšanu norises laiku un tālāko gaitu visi pretendenti tiks informēti personīgi.

Saskaņā ar Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē (https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/nolikumi/amati1-4.pdf) 48.1.-48.7. apakšpunktiem un 49.punktu, kā arī 3.pielikumu un 10. pielikumu, pretendentiem JVLMA Personāldaļā līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst.16.00 jāiesniedz šādi dokumenti:

- JVLMA rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā uz izsludināto amata vakanci attiecīgajā zinātnes nozarē un apakšnozarē

- dokuments, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu, kopijas vai Akadēmiskās informācijas centra lēmuma par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu kopija

- ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds, iegūts ārvalstīs, - izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms. Ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs (izdodot izziņu)

- akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae) pēc apstiprinātas formas (3. pielikums)

- profesionālo kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu, kas apstiprinātu pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām par akadēmiskā un zinātniskā darba stāžu, kopijas

- valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams)

- apliecinājums par atbilstību Izglītības likuma prasībām (10. pielikums)

- citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem)

Vēlēšanas uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem tiks organizētas Latvijas Universitātē. Par vēlēšanu norises laiku un tālāko gaitu visi pretendenti tiks informēti personīgi.

Vakantajiem akadēmiskajiem amatiem darba slodze tiek noteikta saskaņā ar katra akadēmiskā gada tarifikāciju, un tiek noteikts šāds atalgojums:

- asociētais profesors - 1225,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu,

- profesors - 1530,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)