Laidiens: 22.03.2019., Nr. 58

Paziņojumi kreditoriem

OP 2019/58.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OBBA Technologies", reģistrācijas numurs 40103991504, paziņo, ka ar sabiedrības dalībnieka 2019.gada 13.marta lēmumu nolemts veikt reorganizāciju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "OBBA Technologies" kā Pievienojamo sabiedrību pievienojot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "OBBA TRADING", reģistrācijas numurs 40203015570, kā Iegūstošajai sabiedrībai. Sabiedrības reorganizācijas lēmuma projekts atrodas sabiedrības komercreģistra lietā.

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "OBBA TRADING" kā Iegūstošajai sabiedrībai pāriet visas pievienojamās sabiedrības tiesības un saistības, Pievienojamās sabiedrības dalībnieks kļūst par Iegūstošās sabiedrības dalībnieku.

Pievienojamā sabiedrība nodrošina kreditora prasījumu, ja viņš to prasa un ja tas pieteikts šajā paziņojumā noteiktajā termiņā.

Iegūstošās sabiedrības kreditors var prasīt sava prasījuma nodrošināšanu tikai tad, ja pierāda, ka reorganizācija apdraud viņa prasījuma apmierināšanu.

SIA "OBBA Technologies" informē, ka kreditoru prasījumu un nodrošinājumu pieteikšanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no šī paziņojuma publicēšanas dienas, iesniedzot tos sabiedrības juridiskajā adresē Sporta ielā 1A, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120.


OP 2019/58.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OBBA TRADING", reģistrācijas numurs 40203015570, paziņo, ka ar sabiedrības dalībnieka 2019.gada 13.marta lēmumu nolemts veikt reorganizāciju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "OBBA Technologies", reģistrācijas numurs 40103991504, kā Pievienojamo sabiedrību pievienojot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "OBBA TRADING", reģistrācijas numurs 40203015570, kā Iegūstošajai sabiedrībai.

Sabiedrības reorganizācijas lēmuma projekts atrodas sabiedrības komercreģistra lietā.

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "OBBA TRADING" kā Iegūstošajai sabiedrībai pāriet visas pievienojamās sabiedrības tiesības un saistības, Pievienojamās sabiedrības dalībnieks kļūst par Iegūstošās sabiedrības dalībnieku.

Pievienojamā sabiedrība nodrošina kreditora prasījumu, ja viņš to prasa un ja tas pieteikts šajā paziņojumā noteiktajā termiņā.

Iegūstošās sabiedrības kreditors var prasīt sava prasījuma nodrošināšanu tikai tad, ja pierāda, ka reorganizācija apdraud viņa prasījuma apmierināšanu.

SIA "OBBA TRADING" informē, ka kreditoru prasījumu un nodrošinājumu pieteikšanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no šī paziņojuma publicēšanas dienas, iesniedzot tos sabiedrības juridiskajā adresē Sporta ielā 1A, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120.


OP 2019/58.KM3

Paziņojums par darbības izbeigšanu un likvidāciju

Biedrība "Latvijas Paralimpiskais sporta centrs" (turpmāk tekstā - Biedrība), kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40008257442, juridiskā adrese: Stabu iela 60-26, Rīga, LV-1011, paziņo biedrības kreditoriem, ka saskaņā ar 04.01.2019. Biedrības biedru pieņemto lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu, kreditori trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas savus pieprasījumus var pieteikt, sūtot tos pa pastu uz adresi: Stabu iela 60-26, Rīga, LV-1011.


OP 2019/58.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "Betono Mozaika", reģistrācijas numurs 40103661831, juridiskā adrese: Mellužu iela 15 - 3, Rīga, LV-1067, Latvija (Iegūstošā sabiedrība), valde 2019.gada 13.martā ir pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju. Reorganizācijas veids - apvienošana, kā rezultātā Iegūstošajai sabiedrībai tiks pievienota tai pilnībā piederoša sabiedrība SIA MA5 Properties, reģistrācijas numurs 40203135737, adrese: Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga, LV-1016, Latvija (Pievienojamā Sabiedrība). Reorganizācijas rezultātā Iegūstošā sabiedrība kļūs par Pievienojamās sabiedrības saistību un tiesību pārņēmēju, bet Pievienojamā sabiedrība beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa. Visas iespējamās kreditoru prasības lūdzam iesniegt 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas, nosūtot tās uz SIA "Betono Mozaika" juridisko adresi: Mellužu iela 15 - 3, Rīga, LV-1067, Latvija.


OP 2019/58.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

SIA MA5 Properties, reģistrācijas numurs 40203135737, adrese: Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga, LV-1016, Latvija (Pievienojamā sabiedrība), valde 2019.gada 13.martā ir pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju. Reorganizācijas veids - apvienošana, kā rezultātā Pievienojamā sabiedrība tiks pievienota tās vienīgajam dalībniekam SIA "Betono Mozaika", reģistrācijas numurs 40103661831, juridiskā adrese: Mellužu iela 15 - 3, Rīga, LV-1067, Latvija (Iegūstošā sabiedrība). Reorganizācijas rezultātā Iegūstošā sabiedrība kļūs par Pievienojamās sabiedrības saistību un tiesību pārņēmēju, bet Pievienojamā sabiedrība beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa. Visas iespējamās kreditoru prasības lūdzam iesniegt 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas, nosūtot tās uz SIA MA5 Properties juridisko adresi: Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga, LV-1016, Latvija.


OP 2019/58.KM6

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "REGMA 101" (turpmāk - Sabiedrība), reģistrācijas Nr. 40103900878, juridiskā adrese: Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045, paziņo, ka Sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju apvienošanās veidā, pievienojot sabiedrību - RKS SIA (reģistrācijas Nr. 40203014999, juridiskā adrese: Brīvības iela 40-29, Rīga, LV-1050). Kreditori, kas vēlas pieteikt savus prasījumus, tiek aicināti to izdarīt iegūstošās sabiedrības juridiskajā adresē: Andrejostas ielā 29, Rīgā, LV-1045, viena (1) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2019/58.KM7

Paziņojums par reorganizāciju

RKS SIA (turpmāk - Sabiedrība), reģistrācijas Nr. 40203014999, juridiskā adrese: Brīvības iela 40-29, Rīga, LV-1050, paziņo, ka Sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju apvienošanās veidā, pievienojoties iegūstošajai sabiedrībai - SIA "REGMA 101" (reģistrācijas Nr.40103900878, juridiskā adrese: Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045). Kreditori, kas vēlas pieteikt savus prasījumus, tiek aicināti to izdarīt iegūstošās sabiedrības juridiskajā adresē: Andrejostas ielā 29, Rīgā, LV-1045, viena (1) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)