Laidiens: 21.03.2019., Nr. 57 (6396)

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2019/57.TP1

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašumā "Norte", Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2019. gada 19. martā Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 104 (protokols Nr.4, 9.p.) "Par lokālplānojuma nekustamā īpašumā "Norte", Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 "Lokālplānojuma nekustamā īpašumā "Norte", Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv un interneta portālā geolatvija.lv.


OP 2019/57.TP2

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572; 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, papildinātās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2019. gada 19. martā Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 103 (protokols Nr.4, 8.p.) "Par lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572; 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 "Lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572; 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv un interneta portālā geolatvija.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)