Laidiens: 18.03.2019., Nr. 54

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2019/54.PD1

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" trešās kārtas 2.posmam saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā".

Projektu iesniegumu pieņemšana 16.1.apakšpasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" notiks no 2019.gada 8.maija līdz 2019.gada 10.jūnijam.

Projekta iesniegumus trešās kārtas 2. posmam iesniedz tie atbalsta pretendenti, par kuru projektu idejas iesniegumiem Zemkopības Ministrijas komisijas ir pieņēmusi lēmumu par idejas un Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai darba grupas apstiprināšanu.

Trešās kārtas 2.posmam pieejamais publiskais finansējums 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" EUR 6 266 175,04.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Saraksts ar Zemkopības Ministrijas komisijas apstiprinātajiem projektu idejas iesniegumiem, projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi → Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).


OP 2019/54.PD2

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Rīgā, Šmerļa ielā 1, LV-1160

IZSLUDINA KONKURSU

"Stabu koksnes iegāde" (ID Nr. IPR-58907)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2019. gada 28. martam plkst. 15.00.

Informācija par iepirkuma procedūru - AS "Sadales tīkls" mājaslapā.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītāja Zane Skulte, tālr. 67728254, e-pasts: Zane.Skulte@latvenergo.lv.


OP 2019/54.PD3

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Rīgā, Šmerļa ielā 1, LV-1160

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU

"Iekštipa slodzes slēdžu iegāde" (ID Nr. IPR-58254)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2019. gada 4. aprīlim plkst. 11.00.

Informācija par atklātu konkursu - AS "Sadales tīkls" mājaslapā https://www.sadalestikls.lv/as-sadales-tikls/iepirkumi/iepirkumu-proceduras.

Nolikumu var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: Martins.Leimanis@latvenergo.lv. Rakstiskajā pieprasījumā jānorāda uzņēmuma nosaukums un rekvizīti, kontaktpersona, juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītājs Mārtiņš Leimanis, tālr. +371 67728056; e-pasts: martins.leimanis@latvenergo.lv.


OP 2019/54.PD4

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12, LV-1230

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Laboratorijas (profesionālās) trauku mazgājamās mašīnas iegāde" (ID Nr. IPR-59295)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2019. gada 1. aprīlim plkst. 10.00.

Informācija par sarunu procedūru - AS "Latvenergo" mājaslapā www.latvenergo.lv.

Sarunu procedūras nolikumu elektroniski var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: tatjana.kromane@latvenergo.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītāja Tatjana Kromāne, tālr. 67728253, e-pasts: tatjana.kromane@latvenergo.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)