Laidiens: 28.02.2019., Nr. 42

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2019/42.TP1

Paziņojums par lokālplānojuma "Grozījumi lokālplānojumā "Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Ogres novada dome 21.02.2019. ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma "Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" grozījumu apstiprināšanu" (protokola Nr.3, 32.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 5/2019 "Grozījumi lokālplānojumā "Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14081, kā arī Ogres novada pašvaldības interneta vietnē un Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Infrastruktūras veicināšanas nodaļā Ogrē, Brīvības ielā 33, 410. kabinetā, pašvaldības darba laikā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)