Laidiens: 11.02.2019., Nr. 29 (6368)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2019/29.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic media line", reģistrācijas Nr.40103560426, juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012, paziņo, ka 2019.gada 1.februārī pieņemts sabiedrības valdes lēmums par reorganizāciju. Reorganizācijas veids - apvienošana pievienošanas ceļā.

Reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības:

1) iegūstošā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "e-BML", reģistrācijas Nr.40203035897, juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012;

2) pievienojamā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic media line", reģistrācijas Nr.40103560426, juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltic media line" kreditori savas prasības var pieteikt viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru prasības piesakāmas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltic media line" juridiskajā adresē Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV-1012, pieteikumus un prasījumu pamatojošus dokumentus iesniedzot klātienē vai nosūtot pa pastu.


OP 2019/29.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "e-BML", reģistrācijas Nr.40203035897, juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012, paziņo, ka 2019.gada 1.februārī pieņemts sabiedrības valdes lēmums par reorganizāciju. Reorganizācijas veids - apvienošana pievienošanas ceļā.

Reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības:

1) iegūstošā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "e-BML", reģistrācijas Nr.40203035897, juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012;

2) pievienojamā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic media line", reģistrācijas Nr.40103560426, juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "e-BML" kreditori savas prasības var pieteikt viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru prasības piesakāmas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "e-BML" juridiskajā adresē Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV-1012, pieteikumus un prasījumu pamatojošus dokumentus iesniedzot klātienē vai nosūtot pa pastu.


OP 2019/29.KM3

Paziņojums par darbības izbeigšanu un likvidāciju

Biedrība ,,Activesail", reģistrācijas Nr.40008246453, paziņo par darbības izbeigšanu un likvidāciju. Kreditorus savus pieteikumus pieteikt Tallinas ielā 37A-13, Rīgā, LV-1012, 3 mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2019/29.KM4

Paziņojums par nodomu apturēt darbību

Sakarā ar SIA "ROMEO R", reģistrācijas Nr. 49002002239, juridiskā adrese: Loka iela 30, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251, nodomu apturēt saimniecisko darbību, iespējamajiem kreditoriem pieteikties viena mēneša laikā no publikācijas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sabiedrības adresē Loka ielā 30, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, LV-3251.


OP 2019/29.KM5

Paziņojums par nodomu apturēt darbību uz laiku

Sakarā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA "MDM Optika", reģ. Nr. 40203045965, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 39-11A, Rīga, LV-1010, nodomu apturēt saimniecisko darbību, kreditori var pieteikt savas prasības viena mēneša laikā no publikācijas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot tās uz SIA "MDM Optika" juridisko adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 39-11A, Rīga, LV-1010.


OP 2019/29.KM6

Paziņojums par biedrības likvidāciju

Biedrība ,,Humana People to People in Latvia", reģ. Nr. 40008109704, juridiskā adrese: Lapu iela 17, Rīga, LV-1002, paziņo par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidācijas procesa uzsākšanu. Biedrības kreditori tiek aicināti iesniegt savus prasījumus trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot tos uz biedrības juridisko adresi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)