Laidiens: 10.12.2019., Nr. 248

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2019/248.AKK1

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes vadošā pētnieka amata vietu Valodniecības nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (darba līgums uz noteiktu laiku - ievēlēšanas laiku (seši gadi)) - viena amata vieta

Prasības pretendentiem/-ēm:

- doktora grāds

- zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas

- spēja veikt patstāvīgi zinātniskos pētījumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu

- zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze kopumā nav mazāka par 3 gadiem

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu, sākot no 765,00 EUR pilnas darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas, piemērojot individuālo koeficientu, pamatojoties uz zinātniskā personāla amata aprakstā, kā arī citos saistītos dokumentos, kas apraksta darba pienākumus, noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pētniecisko, popularizēšanas un organizatorisko ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus)

- akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc "EUROPASS" Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2020.gada 5.janvārim ieskaitot personīgi Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā, 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, vai sūtot elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.


OP 2019/248.AKK2

Vidzemes Augstskola, reģ.Nr.LV90001342592, izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem:

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā:

- pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Humanitārās zinātnes)

- vadošais pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Politikas zinātne, apakšnozare Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija)

Prasības pretendentiem: doktora grāds nozarē, publikācijas nozarē, pieredze pētniecības projektos, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.

Pretendentiem uz vakanto amatu viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas datuma izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV ar iekļautu informāciju par dalību/vadību pētnieciskos projektos un angļu valodas zināšanu līmeni. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei C204. kabinetā, Cēsu ielā 4, Valmierā, LV-4201, vai pa e-pastu: agrita.somase@va.lv ar norādi "Konkurss uz pētnieka amatu", tālr. 26186555.

Samaksa: pētniekam 3,59-35,90 EUR/h, vadošajam pētniekam 4,49-44,90 EUR/h, atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)