Laidiens: 10.10.2019., Nr. 206

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2019/206.TP1

Paziņojums par detālplānojuma "Vairogi" Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, atcelšanu

Ķekavas novada dome 2019.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 9 "Par detālplānojuma "Vairogi" Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, un Ķekavas novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-88/2009 atzīšanu par spēku zaudējušiem", apstiprinot saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-1/2019.

Ar lēmuma pilnu saturu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.


OP 2019/206.TP2

Paziņojums par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamā īpašuma ,,Magdalēnas" teritorijā Jaunsauriešu ciemā, Salaspils novadā" apstiprināšanu

Salaspils novada dome 26.09.2019. ir pieņēmusi lēmumu ",,Par nekustamā īpašuma ,,Magdalēnas", Jaunsauriešu ciemā, Salaspils novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu"" (protokols Nr.19, 28.§). Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15953.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)