Laidiens: 07.10.2019., Nr. 203

Tiesu nolēmumi

OP 2019/203.TS1

Daugavpils tiesa izskatīja pieteikumu par Aleksandras Putanes (Alexandra Putane), pers. kods 100937-12137, rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu un nosprieda: ierobežot ALEKSANDRAS PUTANES (ALEXANDRA PUTANE), pers. kods 100937-12137, rīcībspēju un nodibināt viņai aizgādnību, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu - maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā, pārstāvībā valsts, pašvaldību, medicīnas, un citās iestādēs, izņemot jautājumus, kas skar Aleksandras Putanes personiskās nemantiskās tiesības un jautājumus par viņas rīcībspējas ierobežojumiem, strīdiem ar aizgādni.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Daugavpils tiesas 2019.gada 5.augusta spriedums civillietā Nr.C12190818 stājies likumīgā spēkā 2019.gada 3.oktobrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)