Laidiens: 07.10.2019., Nr. 203

Dažādi sludinājumi

OP 2019/203.DA1

Paziņojums

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome) paziņo, ka, pamatojoties uz 3.10.2019. Padomes lēmumu Nr.184, tiek anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "Telepark IPTV" izsniegtā retranslācijas atļauja Nr. RR - 50. Retranslācijas atļauja tiek anulēta no Padomes lēmuma paziņošanas brīža.


OP 2019/203.DA2

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA "Baložu komunālā saimniecība", vienotais reģistrācijas numurs 40003201921, Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/7 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN) EUR/MWh

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) EUR/MWh

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

*Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar neparedzētajām izmaksām

Siltumenerģijas ražošana

51,91

50,35

-3,01

Siltumenerģijas pārvade un sadale

11,43

11,16

-2,36

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,06

0,06

0,00

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs)

63,40

61,57

-2,89

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs bez neparedzētajām izmaksām

Siltumenerģijas ražošana

48,16

46,60

-3,24

Siltumenerģijas pārvade un sadale

10,77

10,49

-2,60

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,06

0,06

0,00

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs)

58,99

57,15

-3,12

*Noteiktā (piedāvātā) tarifa (ar neparedzētajām izmaksām) spēkā stāšanās datums 2019.gada 1.decembris.

Noteiktā (piedāvātā) tarifa (bez neparedzētajām izmaksām) spēkā stāšanās datums 2021.gada 1.februāris.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar  izmaksām, kuras veido pirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto)  siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var SIA "Baložu komunālā saimniecība", Krišjāņa Barona ielā 1, Baložos, darba dienās no plkst.10.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties pa tālr. 67916723 vai 29720976.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Baložu komunālā saimniecība", Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, info@sia-bks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2019/203.DA3

Paziņojums par tarifa projektu

Akciju sabiedrība "Mārupes komunālie pakalpojumi", vienotais reģistrācijas numurs 40103111018, juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 2019.gada 3. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumapgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs * (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%)

Siltumenerģijas apgādes tarifs

50,32 EUR/MWH

56,63 EUR/MWH

+12,5%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar siltumenerģijas apgādes pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo prognozēto izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" birojā Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes novadā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties pa tālr. 28670000 ar ekonomisti Elitu Pētersoni.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā var iesniegt AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes novadā, LV-2167, vai elektroniski info@mkp, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)