Laidiens: 07.10.2019., Nr. 203

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2019/203.AKK1

Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz šādām amata vietām:

Vadošā pētnieka amatā:

- Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamentā - bioloģijas nozarē, zooloģijas apakšnozarē, 4 vietas

- Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biottehnoloģiju departamentā - bioloģijas nozarē, ekoloģijas apakšnozarē, 1 vieta;

- Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā - bioloģijas nozarē, ekoloģijas apakšnozarē, 1 vieta

- Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā - bioloģijas nozarē, zooloģijas apakšnozarē, 1 vieta

- Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedrā - valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē, 1 vieta

- Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedrā - valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, baltu valodniecības apakšnozarē, 1 vieta

Pētnieka amatā:

- Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamentā - bioloģijas nozarē, ekoloģijas apakšnozarē, 1 vieta

- Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā - bioloģijas nozarē, ekoloģijas apakšnozarē, 3 vietas

- Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Tehnoloģiju departamentā - fizikas un astronomijas nozarē, cietvielu fizikas apakšnozarē, 2 vietas

- Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centrā - psiholoģijas nozarē, sociālās psiholoģijas apakšnozarē, 1 vieta

- Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centrā - ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, reģionālās ekonomikas apakšnozarē, 1 vieta

- Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Kultūras pētījumu centrā - valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē, 1 vieta

Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas LR oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13-226, Daugavpilī, LV-5401, iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar "Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU" http://du.lv/lv/par_mums/svarigakie_dokumenti.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti var iepazīties DU mājaslapā publicētajā sludinājumā du.lv/vakances-du/.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)