Laidiens: 27.09.2019., Nr. 197

Izsoles

OP 2019/197.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr.LV06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Viļņa Maksimova 3170/14400 piederošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9050 003 0059, sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9050 003 0059, ar kopējo platību 11 000 m2, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9050 003 0060, ar kopējo platību 3400 m2, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9050 003 0060 001, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9050 003 0060 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 9050 003 0060 004. Nekustamais īpašums atrodas Engures novadā, Engures pagastā, Abragciemā, "Zaļupes". Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4700,00, sākumcena - EUR 4700,00, Izsoles solis - EUR 300,00. Piedzinēji: Līga Trunova; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 24.oktobrim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (470,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā) zvērinātas tiesu izpildītājas (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. 06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 4.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 4.novembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/197.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr.LV06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Irēnai Utmanei piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5676 505 0010 sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0124 003, un kopējo platību 186,6 m2. Nekustamais īpašums atrodas Krustpils novadā, Mežāres pagastā, Mežārē, "Druvasnieki 16". Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1700,00, sākumcena - EUR 1700,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Piedzinējs - SIA "Intrum Latvia", Duntes iela 3, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 24.oktobrim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (170,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā), zvērinātas tiesu izpildītājas (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. 06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 4.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 4.novembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/197.IZ3

Izsole

Saldus novada pašvaldības Zirņu pagasta pārvalde "Pagastnams", Zirņu pagasts, Saldus novads, 2019.gada 28.oktobrī rīko mutiskas izsoles ar augšupejošu soli Saldus novada pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem:

1) plkst. 9.00 nekustamais īpašums "Palejiņas", Zirņu pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8496 007 0232, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8496 007 0232, 1,67 ha platībā. Izsoles sākumcena - 6600,00 EUR, drošības nauda - 660,00 EUR, reģistrācijas maksa - 10,00 EUR;

2) plkst. 9.30 nekustamais īpašums "Pie Gatera", Zirņu pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8496 008 0052, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8496 008 0052, 0,92 ha platībā. Izsoles sākumcena - 3500,00 EUR, drošības nauda - 350,00 EUR, reģistrācijas maksa - 10,00 EUR.

Izsoles noteikumi pieejami www.saldus.lv sadaļā Izsoles vai tos var saņemt un dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Zirņu pagasta pārvaldē: "Pagastnams", Zirņu pagasts, Saldus novads, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 līdz 2019.gada 25.oktobrim plkst.12.00.

Tālr. uzziņām 25708745.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)