Laidiens: 11.09.2019., Nr. 185

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2019/185.TP1

Paziņojums par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6, Ādažos, detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada dome paziņo, ka 2019.gada 27.augustā ir pieņemts lēmums Nr.153 "Par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma apstiprināšanu".

Ar detālplānojumu varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv, ģeoportālā www.geolatvija.lv un Ādažu novada pašvaldībā Gaujas ielā 33a, Ādažos.


OP 2019/185.TP2

Paziņojums par nekustamo īpašumu "Rasmas" (kadastra Nr. 80760072076) un "Rēviņas-A" (kadastra apzīmējuma Nr. 80760070602), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 28.augustā ir pieņemts lēmums Nr.15 (sēdes protokols Nr.11) "Par nekustamo īpašumu "Rasmas" (kadastra Nr. 80760072076) un "Rēviņas-A" (kadastra apzīmējuma Nr. 80760070602), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu".

Ar detālplānojumu varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv (http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana), ģeoportālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.


OP 2019/185.TP3

Paziņojums par detālplānojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paziņojam, ka Babītes novada pašvaldības dome ar 31.10.2018. lēmumu (protokols Nr. 12, 9.§) ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.12 "Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.139 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Katrīnas", kadastra Nr. 80880050232, apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem", ar kuriem tiek atcelts detālplānojums nekustamā īpašuma "Katrīnas" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050232, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā;

31.10.2018. lēmumu (protokols Nr. 12, 10.§) ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 13 "Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.123 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Laimeskrasti", kadastra Nr. 80880050035, apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem", ar kuriem tiek atcelts detālplānojums nekustamā īpašuma "Laimeskrasti" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050035, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)