Laidiens: 09.09.2019., Nr. 183

Tiesu nolēmumi

OP 2019/183.TS1

Daugavpils tiesa atzina JŪLIJU ČISTJAKOVU, pers. kods 270440-10252, par personu ar rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda: ierobežot Jūlijai Čistjakovai, pers. kods 270440-10252, rīcībspēju šādās jomās: 1) maksājumu izdarīšana un saņemšana, tai skaitā pabalstu un pensijas saņemšana; 2) darījumu slēgšana; 3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, 4) pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, medicīnas un ārstniecības institūcijās.

Nodibināt Jūlijai Čistjakovai, pers. kods 270440-10252, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Jūlijas Čistjakovas, pers. kods 270440-10252, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Jūlijai Čistjakovai ierobežota rīcībspēja.

Daugavpils tiesas 2019.gada 14.augusta spriedums civillietā Nr.C12156219 stājies likumīgā spēkā 2019.gada 4.septembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)