Laidiens: 06.08.2019., Nr. 158

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2019/158.AKK1

Rīgas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" padomes locekļa amatu

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" darbības vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvaldīt un apsaimniekot Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas ielu sarkano līniju robežās un piedalīties Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā.

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" darbības virzieni ir vienota maršrutu tīkla pārvaldīšana, pasažieru pārvadāšana, autostāvvietu apsaimniekošana un transporta noma.

Padomes galvenie uzdevumi:

* apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju un kārtējā gada budžetu

* ievēlēt, atsaukt valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus, noteikt to atlīdzību

* pastāvīgi uzraudzīt, lai kapitālsabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvo aktu, kapitālsabiedrības statūtu, kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu prasībām

* izskatīt kapitālsabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu, sagatavot par tiem padomes ziņojumu un iesniegt tos kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcei

* pārstāvēt kapitālsabiedrību tiesā visās kapitālsabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem un valdes locekļu celtajās prasībās pret kapitālsabiedrību

* apstiprināt darījumu slēgšanu, kas pārsniedz padomes noteiktās summas apmēru, kā arī darījumus starp kapitālsabiedrību un valdes locekli vai revidentu

* sniegt dalībniekam priekšlikumus par kapitālsabiedrības darbības uzlabošanu

* citas atbildības un pienākumi saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un kapitālsabiedrības statūtiem

Padomes locekļa amata kandidātam izvirzītās prasības:

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs (vismaz maģistra grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar jurista kvalifikāciju, LKI 7. līmenis)

- ne mazāk kā piecu gadu juridiskā darba pieredze ar specializāciju privāttiesībās, it īpaši komerctiesībās, publiskajās tiesībās un publisko kapitālsabiedrību pārvaldībā

- ne mazāk kā trīs gadu pieredze vadošā amatā (kapitālsabiedrības valdes loceklis vai padomes loceklis, organizācijas (iestādes) vadītājs vai vietnieks, vai organizācijas (iestādes) vadītāja tiešā pakļautībā esošas struktūrvienības vadītājs vai vietnieks) vai zvērināta advokāta prakse

- izpratne par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" darbības jomu - sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, maksas autostāvvietu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un dalību transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā

- izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi

- izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) korporatīvās pārvaldības principiem un vadlīnijām

- valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē un angļu valodas zināšanas vismaz B līmeņa 1. pakāpē

- augsta atbildības sajūta un nevainojama reputācija

- līdera dotības, labas komandas veidošanas un vadīšanas prasmes

- precizitāte, analītiska domāšana, labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes

- izcilas darbaspējas, motivācija sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā

- stratēģiskās plānošanas prasmes un spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

- atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām

Dalībai konkursā, lūdzam divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: dikn@riga.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu), vai slēgtā aploksnē personīgi vai ar kurjera starpniecību Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldē (Riharda Vāgnera ielā 3, Rīgā (2. stāvs)) ar norādi "Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" padomes locekļa amata kandidātu konkursam" šādus dokumentus:

- motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. pantā un 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā)

- dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits

- kandidāta sagatavotu redzējumu (līdz trīs lapaspusēm) par Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

- profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas.

Informācijai: mēneša atlīdzība (bruto) 1656 euro.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 109. panta piekto daļu ar padomes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums uz pieciem gadiem.

Informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi konkursa norises nodrošināšanai pieejams Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā "Pašvaldība" - "Darba sludinājumi". Papildus informācija pa tālruni 67026328.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)