Laidiens: 17.07.2019., Nr. 144

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2019/144.UT1

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Darjas Stežko prasībā pret DILŠADU HANU HASĀNU HANU (DILSHAD AHMED KHAN HASAN KHAN), pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: 11 bis rue Desire clement, Conflans-Sainte Honorine (Yvelines), Francija, par laulības šķiršanu. Lietas izskatīšana notiks 2019.gada 5.septembrī plkst. 11.00. Lūdzam atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi Liepājā, Republikas ielā 14, 3.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2019/144.UT2

Rīgas rajona tiesa uzaicina SVETLANU SUHORUKOVU, dzim. 1980.gada 19.jūlijā, un JURIJU SUHORUKOVU, dzim. 1979.gada 4.martā, ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 23.oktobrī plkst.11.00 Aiviekstes ielā 6, Rīgā, 409.tiesas zālē, kā atbildētājus civillietā Nr. C33440818, AS "PrivatBank" prasībā pret Svetlanu Suhorukovu un Jurija Suhorukova par zaudējumu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2019/144.UT3

Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) lietvedībā atrodas civillieta Nr. C33608618 ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU prasībā vienkāršotās procedūras lietā pret SERGEJU KAKOVKU par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam Sergejam Kakovkam, dzim.1976.gada 26.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Stūrmaņi", Salas pagasts, Babītes novads, LV-2105, ka 2019.gada 6.septembrī ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU prasība pret Sergeju Kakovku tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Lietu izskatīs Rīgas rajona tiesas tiesnese D.Liepiņa. Atbildētājam Sergejam Kakovkam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemtā tiesas nolēmuma norakstu atbildētājs varēs saņemt Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) kancelejā, sākot no 2019.gada 6.septembra.


OP 2019/144.UT4

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo VILNIM ZELTIŅAM, pēdējā zināmā dzīvesvieta Langswater 376, 1069 EC, Amsterdam, Nīderlande, ka 2019.gada 13.novembri rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, tiks skatīts Ārvalsts komersanta plusplus Baltic OU filiāle Latvijā pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Informējam, ka pieteikumu lietā Nr.3-12/2798/34 izskatīs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis V.Prudņikovs, un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Lietā pieņemto tiesas nolēma norakstu atbildētājs varēs saņemt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 2.stāvā, 209.kabinetā, sākot no 2019.gada 13.novembra. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 55.panta astoto punktu norādām, ka lietas dalībniekam, kurš nepārvalda valsts valodu, no 01.08.2016. ir pienākums pašam nodrošināt tulka palīdzību, izņemot Civilprocesa likumā noteiktos gadījumus. Lietas dalībniekam ir pienākums nodrošināt tulka palīdzību arī ekspertam vai lieciniekam, kas izsaukti pēc viņa lūguma, ja eksperts vai liecinieks nepārvalda tiesvedības valodu.


OP 2019/144.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C305586319 (lietvedības Nr.C-5863-19/3) AS "Latvenergo" prasībā pret OLGU ŠPAKOVU vienkāršotās procedūras lietā par naudas piedziņu. Paziņojam Atbildētājai Olgai Špakovai, dzim. 1979.gada 11.jūlijā, ka 2019.gada 22.oktobrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese A.Zute izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) AS "Latvenergo" prasību pret Olgu Špakovu vienkāršotās procedūras lietā par naudas piedziņu.

Atbildētājai Olgai Špakovai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.³nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk ka septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātā sprieduma norakstu atbildētāja Olga Špakova varēs saņemt, sākot no 2019.gada 22.oktobra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Abrenes ielā 8, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2019/144.UT6

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā ierosināta civillieta Nr. C68388619 Aināra Bankava pieteikumā par pazudušas personas izsludināšanu par mirušu. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 284. pantu izsaka priekšlikumu ANDRIM KRUSTIŅAM, dzim. 1956. gada 6. jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Rīgā, Lapu ielā 4/2, dz. 2, triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas ierasties tiesā vai paziņot savu atrašanās vietu. Pretējā gadījumā Andris Krustiņš tiks izsludināts par mirušu. Tiek izteikts aicinājums visiem, kam zināma pazudušā Andra Krustiņa uzturēšanās vieta vai kam ir zināms par viņa nāvi, triju mēnešu laikā par to paziņot Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai.


OP 2019/144.UT7

Paziņojam atbildētājam ALEKSANDRAM ŅEFEDOVAM, dzim. 1987.gada 23.augusta, ka 2019.gada 3.septembrī rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 8, tiks skatīta vienkāršotās procedūras civillieta Nr.C30536719 (lietvedības Nr.C5367-19/8) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Aleksandru Ņefedovu par parāda piedziņu. Informējam, ka civillietu Nr.C30536719 (lietvedības Nr.C5367-19/8) izskatīs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese I.Krēvica, un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20.pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Vienlaicīgi izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22panta otro daļu, šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Tiesas nolēmuma norakstu puses varēs saņemt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 8, 4.stāvā, 401.kabinetā, sākot ar 2019.gada 3.septembri.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)