Laidiens: 21.01.2019., Nr. 14

Dažādi sludinājumi

OP 2019/14.DA1

Paziņojums

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa 79. zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles lietvedībā atrodas izpildu raksts par Sarmītes Lingas ievešanu valdījumā, nekustamā īpašumā valdījumā, kas atrodas Rožu ielā 2-17, Babīte, Babītes nov. Pamatojoties uz izpildu rakstu un Civilprocesa likuma 620.prim 5 panta pirmo daļu, ALINAI ŅEVICKAI, dzim. 24.12.1986., ir pienākums izpildīt nolēmumu, atbrīvot nekustamo īpašumu, kas atrodas Rožu ielā 2-17, Babītē, Babītes nov., un nodot to ieguvējai Sarmītei Lingai ne vēlāk kā līdz 31.01.2019. Ja minētajā termiņā netiks izpildīts tiesas nolēmums, tad 2019. gada 1. februārī plkst. 10.00 notiks ieguvējas ievešana nekustamā īpašuma valdījumā.


OP 2019/14.DA2

Paziņojums

Dzintra Regīna Jansone, kā nekustamā īpašuma Podiņu parks, Mālpils nov., kad. Nr. 80740030930, īpašniece, lūdz GUNTI MIERKALNU un LĪGU PROJUMU līdz 2019.gada 18.februārim nodot viņai jūsu rīcībā esošos būvju piederības dokumentus un nokārtotu visas formalitātes, lai varētu reģistrēt būves VZD un zemesgrāmatā.

Izsludina zv. notāre I.Dreimane.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)