Laidiens: 18.06.2019., Nr. 122

Promocijas darbi

OP 2019/122.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2019. gada 4.jūlijā plkst. 12.00 BSA Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ALLA IĻJINA.

Tēma: "Ārējās vides ietekmes uz mārketinga kompleksu Latvijas kultūras nozarē novērtējums".

Recenzenti: Dr. sc. ing. Žanna Caurkubule - Promocijas padomes eksperte (Baltijas Starptautiskā akadēmija) profesore; Dr. oec. Marga Živitere (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola ISMA), profesore; Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte), profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1, kā arī augstskolas mājaslapā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)