Laidiens: 17.04.2018., Nr. 76 (6162)

Izsoles

OP 2018/76.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jānim Petrauskim. Piedzinējs - SIA CIEMATS, "Priedes 4"-57, Silakrogs, Ropažu nov., LV-2133. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.17 un pie tā piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 80840070056) -, kas atrodas "Priedes 1", Silakrogs, Ropažu nov., kadastra numurs 80489001005, reģistrēts Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1473-17. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7800,00. Izsoles sākumcena: EUR 7800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2018.gada 21.aprīlī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 21 maijā pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 11.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalība izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ilmāram Kupinam. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.86 un pie tā piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Detlava Brantkalna ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 01009059062, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1859086. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 35 000,00. Izsoles sākumcena: EUR 35 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2018.gada 21.aprīlī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 21.maijā pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 11. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalība izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ3

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane, prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, rīko par bezmantinieku mantu atzītā nekustamā īpašuma "Ieviņas" Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4264 004 0006, Mārsnēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.13, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem 3,7 ha, kadastra Nr.4264 004 0007, uz kura atrodas citai personai piederošs mājīpašums (viena pamatceltne, piecas palīgceltnes) un 15,3 ha, kopējā platība 19 ha, no tiem 10,8 ha lauksaimniecības zeme un 7,5 ha meža zeme. Zemesgrāmatā nostiprinātas zemes lietošanas tiesības (19ha) fiziskai personai uz 99 gadiem, saskaņā ar 10.07.1995. zemes nomas līgumu. Kreditors: Priekuļu novada pašvaldība (Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov.).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena EUR 29 300. Izsoles solis EUR 1000. Izsoles sākuma datums ir 2018.gada 21.aprīlis un noslēguma datums ir 2018.gada 21.maijs plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 2018.gada 11.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 2930 zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr. LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ivanam Plaunovam. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.6 un pie tā piederošās kopīpašuma domājamās daļas no būvēm -, kas atrodas Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 2, Rīgā, kadastra numurs 01009946891, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.256916. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4000,00. Izsoles sākumcena: EUR 4000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2018.gada 21.aprīlī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 21.maijā pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 11.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Maijai Tomasai. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.2, kas atrodas Biķernieku ielā 47, Rīgā, kadastra numurs 01009228002, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 5200,00. Izsoles sākumcena: EUR 5200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2018.gada 21.aprīlī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 21.maijā pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 11.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - zemes gabalu 6500 m2 platībā Jāņa Rozentāla ielā 6B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 3517. Uz nekustamo īpašumu mantojuma tiesībās apstiprināti Tatjana Mahālova (pieder 1/4 dom. daļa), Gastons Imants Mahālovs (pieder 3/16 dom. daļas), Maksims Marjans Mahālovs (pieder 3/16 dom. daļas), Dans Arturs Mahālovs (pieder 3/16 dom. daļas), Jana Mahālova (pieder 3/16 dom. daļas), īpašuma tiesības zemesgrāmatā pārreģistrētas tikai Janas Mahālovas 3/16 domājamajām daļām. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 10 000 EUR. Izsoles solis - 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 17.04.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 17.05.2018. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.05.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (1000 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore paziņo, ka 2018.gada 25.aprīlī plkst. 10.00, prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 66-24, tiek rīkota Vasilijam Kovačam piederošās kustamās mantas - 2004. gada Mercedes Benz CL 65 AMG (valsts numura zīme FU4521) - pirmā izsole. Transportlīdzeklim derīga tehniskā apskate līdz 06.11.2018. Kustamās mantas novērtējums un izsoles sākumcena sastāda EUR 4000,00 apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 587.panta pirmo daļu kustamās mantas izsole tiks uzsākta no tiesu izpildītāja novērtējuma.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 400,00), maksājuma mērķī norādot - izpildu lieta Nr.00287/041/2018. Tālr. uzziņām 25415980.


OP 2018/76.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 2.izsolē pārdod Raimondam Grundmanim piederošo nekustamo īpašumu zemesgabalu Airu ielā b/n, Rīgā, platība 607 m2, kadastra Nr.0100 120 2440. Piedzinējs - AS Luminor Bank (AS DNB banka), Rīga, Skanstes iela 12. Izsoles sākumcena - EUR 4950. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles solis EUR 300,00. Izsole sāksies 21.04.2018. un noslēgsies 21.05.2018. plkst. 13.00. 

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 11.05.2018. iemaksāt zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 6900,00 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00901/069/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1277 m2 platībā un uz tā esošu dzīvojamās mājas jaunbūvi Jāņa Rozentāla ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.300 026 3512. Saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījumu uz zemes gabala atrodas zemes gabala īpašniekam nepiederošas celtnes, taču reāli dabā apbūve nepastāv. Uz nekustamo īpašumu mantojuma tiesībās apstiprināti: Tatjana Mahālova (pieder 1/4 dom. daļa), Gastons Imants Mahālovs (pieder 3/16 dom. daļas), Maksims Marjans Mahālovs (pieder 3/16 dom. daļas), Dans Arturs Mahālovs (pieder 3/16 dom. daļas), Jana Mahālova (pieder 3/16 dom. daļas), īpašuma tiesības zemesgrāmatā pārreģistrētas tikai Janas Mahālovas 3/16 domājamajām daļām. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas nov. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 67000 EUR. Izsoles solis - 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 17.04.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 17.05.2018. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.05.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (6700 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1553 m2 platībā Jāņa Rozentāla ielā 27, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 2903. Saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījumu uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un trīs palīgceltnes, reāli dabā vēsturiskā apbūve ir demontēta un patvaļīgi izbūvēti plaši ēkas pamati, kuru tehniskais stāvoklis ir diezgan labs. Uz nekustamo īpašumu mantojuma tiesībās apstiprināti: Tatjana Mahālova (pieder 1/4 dom. daļa), Gastons Imants Mahālovs (pieder 3/16 dom. daļas), Maksims Marjans Mahālovs (pieder 3/16 dom. daļas), Dans Arturs Mahālovs (pieder 3/16 dom. daļas), Jana Mahālova (pieder 3/16 dom. daļas), īpašuma tiesības zemesgrāmatā pārreģistrētas tikai Janas Mahālovas 3/16 domājamām daļām. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas nov. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 5700 EUR. Izsoles solis - 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 17.04.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 17.05.2018. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.05.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (570 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A. Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 2.izsolē pārdod Raimondam Grundmanim piederošo nekustamo īpašumu zemesgabalu 598 m2 platībā, uz kura atrodas vienģimeņu dzīvojamā māja 78,0 m2 platībā un saimniecības ēkas 30,1 m2 platībā Rīgā, Airu ielā 17, kadastra Nr.0100 120 0846. Piedzinējs - AS Luminor Bank (AS DNB banka), Rīga, Skanstes iela 12. Izsoles sākumcena EUR 25 050. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles solis EUR 500,00. Izsole sāksies 21.04.2018. un noslēgsies 21.05.2018. plkst. 13.00. 

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz  11.05.2018. iemaksāt zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 3340,00, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00901/069/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-316, Jelgavā, rīko Mārim Prazdnicānam piederošā nekustamā īpašuma "Zvirbuļi", Cenu pag., Ozolnieku nov., kadastra Nr.5444 007 0297, pirmo izsoli. Piedzinējs - UAB "GELVORA" FILIĀLE LATVIJĀ, Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5444 007 0297 un kopējo platību 1400 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1600,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1600,00. Izsoles solis - EUR 160,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018.gada 20.aprīlī; izsoles noslēgums - 2018.gada 21.maijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 10. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (160,00 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ13

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-316, Jelgavā, rīko Mārim Prazdnicānam piederošā nekustamā īpašuma "Žagatas", Cenu pag., Ozolnieku nov., kadastra numurs 5444 007 0298, pirmo izsoli. Piedzinējs - UAB "GELVORA" FILIĀLE LATVIJĀ, Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5444 007 0298 un kopējo platību 1490 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1600,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1600,00. Izsoles solis - EUR 160,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018.gada 20.aprīlī; izsoles noslēgums - 2018.gada 21.maijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (160,00 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Maijai Lūsēnai. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolītas 17/27 domājamās daļas no mākslinieka darbnīcas Nr.34, kas atrodas Nītaures ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 01003242070, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 44 000,00. Izsoles sākumcena: EUR 44 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 1000,00. Izsoles sākums: 2018.gada 21.aprīlī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 21.maijā pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 11.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalība izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ15

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Lejieši, kadastra Nr.3878 009 0046, kas atrodas Susāju pagastā, Viļakas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7 ha (no tiem 6,7 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Uz zemes gabala atrodas mājīpašums, kas sastāv no dzīvojamās ēkas ar jumta izbūvi un septiņām palīgēkām. Īpašnieks: Edvīns Kļaviņš. Piedzinējs: AS Moda Kapitāls, Ganību dambis 40A-34, Rīga. Īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 3600,00 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 300,00. Izsoles sākuma datums 21.04.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 21.05.2018. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 11.05.2018. iemaksāt nodrošinājuma summu 360,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr.42, prakses vieta: Rīgā, Miera ielā 36, rīko Jānim Kalniņam, piederošās 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Grēdu ielā 1-64, Rīgā, kadastra Nr.0100 917 0069, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.64 un 3429/539114 pie dzīvokļa īpašuma piederošajām domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs: Nodrošinājuma valsts aģentūra. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 9100. Izsoles sākumcena EUR 9100. Izsoles solis EUR 200. Izsoles sākuma datums 21.04.2018. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums 21.05.2018. plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 11.05.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizācijai izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV80TREL9199032001000, nodrošinājums EUR 910 apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis informācijai 67813503. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr.42, prakses vieta Rīgā, Miera ielā 36, rīko Dmitrijam Gurjanovam, piederošā nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 31-4B, Rīgā, kadastra Nr.0100 904 8341, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas 4B, 1810/83020 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apz. 01000350111001), kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apz. 01000350111002) un kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apz. 01000350111). Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs: valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 850. Izsoles sākumcena EUR 850. Izsoles solis EUR 50. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 11.05.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizācijai izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV80TREL9199032001000, nodrošinājums EUR 85 apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis informācijai 67813503. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Irinai Plahutai. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.2 un pie tā piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (kadastra numurs 01000670356) -, kas atrodas Vaidelotes ielā 25, Rīgā, kadastra numurs 01009238679, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.161932. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 21 000,00. Izsoles sākumcena: EUR 21 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2018.gada 21.aprīlī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 21.maijā pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 11. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalība izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ19

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ. Nr. 22106911433, prakses vietā Atbrīvošanas alejā 93A, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Jānim Ķepulim piederošo ½ domājamo daļu nekustamā īpašuma "Ergļi 2", Lūznavas pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.7868 004 0162. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības - 16,8 ha platībā (ar mežaudzi), dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 78680040162001, kūts ar kadastra apzīmējumu 78680040162002, kūts ar kadastra apzīmējumu 78680040162003, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 78680040162004, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 78680040162005, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 78680040162006, pirts ar kadastra apzīmējumu 78680040162007, pirts ar kadastra apzīmējumu 78680040162008 un pagraba ar kadastra apzīmējumu 78680040162010. Piedzinējs: SIA DZĪVAIS DIZAINS, Gunāra Astras iela 8/1-36, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 8800 EUR. Izsoles solis EUR 800,00. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 11.05.2018. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr.22106911433, depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 880,00) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 21.04.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 21.05.2018. plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob. tālr. 22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ20

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Svetlanai Tuzai piederošo nekustamo īpašumu - Turaidas iela 20-34, Liepāja; kadastra Nr.17009026309. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 1200 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 1200 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 100 EUR. Izsoles sākums 21.04.2018., noslēgums 21.05.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 11.05.2018. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.05.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (410 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ21

Nekustamā īpašuma izsole

Administratore Jeļena Dadukina, prakses vieta: Pūces iela 45-50a, Rīga, paziņo, kā tiks rīkota Jānim Gilučam piederošā nekustāma īpašuma otrā izsole ar lejupejošu soli. Izsoles objekts - nekustamais īpašums ar kadastra numuru Nr.94440060102, reģistrēts Bilskas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.280, kas atrodas Smiltenes novadā, Bilskas pagastā, "Jaunpalejas", zemesgabals ar kadastra numuru Nr.94440060102, ar kopējo platību 3,5 ha un uz tā esošās dzīvojamas ēkas un četru palīgēku un Smiltenes pagasts, Bilskas pagasta, "Āraji". Īpašuma novērtējums - 5000 EUR. Izsoles sākumcena - 3500 EUR. Izsoles solis - 350 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Piedzinējs - Luminor banka, reģ. Nr.40003024725. Izsole sāksies 24.04.2018. un noslēgsies 24.05.2018. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 14.05.2018. plkst. 23.59 (datums, līdz kuram izsoles rīkotāja kontā jābūt saņemtai nodrošinājuma maksai un lūgumam par autorizāciju dalībai izsolē) iemaksāt administratores Jeļenas Dadukinas, bankas kontā Nr. LV36RIKO0001301561559 AS "DNB" banka, bankas kods RIKOLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma izsoles cenas (350 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt administratorei lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 26589709, e-pasta adrese: bizkon@inbox.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietošanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko Victor Konyukov piederošā nekustamā īpašuma Kooperatīva ielā 16, Jelgavā, kadastra Nr.0900 021 0176, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals 681 m2 platībā, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka 166,7 m2 platībā, kūts 8 m2 platībā, garāža 23,8 m2 platībā. Piedzinējs - AS Luminor Bank, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 36 400 EUR. Izsoles solis - 1500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018. gada 21.aprīlī, izsoles noslēgums - 2018. gada 21.maijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 11.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (3640 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ23

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Mārtiņam Ruķerim piederošo īpašumu Roņu ielā 6b, Liepājā, kadastra Nr.17005300002. Piedzinējs - AS Capitalia, Brīvības iela 40-35, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 30 600 EUR, otrās izsoles sākumcena - 22 950 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 2000 EUR. Izsoles sākums 21.04.2018., noslēgums 21.05.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 11.05.2018. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.05.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (3060 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ24

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma - Rīgas iela 53, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 004 0154, - otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2097 m2 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 40010040154001 un kopējo platību 518,9 m2. Nekustamā īpašuma īpašnieks Andris Tomkus. Piedzinēja - Rasma Miltiņa. Nekustamā īpašuma novērtējums 8400,00 EUR, izsoles sākumcena 6300,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018.gada 21.aprīlī, izsoles noslēgums - 2018.gada 21.maijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 11.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (840 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ25

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, Jelgavā, rīko Ronaldam Ratņikam piederošā nekustamā īpašuma Birzes iela 7a, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, kadastra Nr. 3244 005 0078, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: divi lauksaimniecībā izmantojami zemes gabali ar kopējo platību 2,4 ha, zemes gabals 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3244 005 0078, zemes gabals 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3244 007 0072 . Piedzinējs - AS Luminor Bank, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums 3100 EUR, izsoles sākumcena 2325 EUR. Izsoles solis 150 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018. gada 21.aprīlī, izsoles noslēgums - 2018. gada 21.maijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 11.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (310 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ26

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, rīko nekustamā īpašuma Bikstu ielā 6, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 4143, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no 1/46 domājamās daļas no nedzīvojamās telpas Nr.77A - lietošanas tiesības uz vietu automašīnas novietošanai Nr.24 pazemes autostāvvietā. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Vladimir Zaytsev. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašumu novērtējums - 3500 EUR. Izsoles sākumcena - 3500 EUR. Izsoles solis - 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 8.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (350 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģistrācijas Nr.22127810025, Valsts kase, kontā Nr. LV97TREL9199053001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 18.aprīlis plkst. 13.00 izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 18.maijs plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1.izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.39, kadastra Nr.01009218461, kas atrodas Salacas ielā 21, Rīgā, tā platība 33,18 m2. Īpašnieks - Jānis Bečs, piedzinējs - AS Luminor Bank, Skanstes ielā 12, Rīgā. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 17 000. Izsoles solis - 500 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 7.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (1700 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Mārtiņa Eglīša, reģ. Nr. LV12037712369, depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākums - 2018.gada 17.aprīlis, izsoles noslēgums - 2018.gada 17.maijs plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 67244407. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ28

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1.izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.48, kadastra Nr.130090021681, kas atrodas Lauku ielā 35, Jūrmalā, tā platība 64,1 m2. Īpašniece - Vija Dreimane, piedzinējs - SIA Jūrmalas namsaimnieks, Skanstes ielā 12, Rīgā. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 17 000. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 7.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (1700 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Mārtiņa Eglīša reģ. Nr. LV12037712369, depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākums - 2018.gada 17.maijs, izsoles noslēgums - 2018.gada 17.maijs plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 67244407. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/76.IZ29

Nekustamā īpašuma izsole

Jaunpiebalgas novada dome rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa atkārtotu (otro) izsoli 2018.gada 18.maijā plkst. 9.00 Jaunpiebalgas novada domē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā. Izsoles veids: mutiska ar augšupejošu soli. Izsoles objekts: Nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.14, "Dzelmes", Melnbārži, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, kadastra Nr.4298 900 0013, platība 92 m2. Nosacītā cena - 2160,00 EUR. Dalības maksa EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma nosacījuma cenas EUR 216,00 (divi simti sešpadsmit euro 00 centi). Pirkuma samaksas nosacījumi - 100% samaksa pirms līguma noslēgšanas. Maksājumi veicami Jaunpiebalgas novada domes kasē vai norēķinu kontā LV38HABA0551031891672, AS "Swedbank", kods HABALV22. Nekustamā īpašuma apskate iepriekš sazinoties pa tālruni 64107902.

Ar izsoles nolikumu var iepazīties Jaunpiebalgas novada domē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 vai mājaslapā www.jaunpiebalga.lv. Reģistrēties izsolei var līdz 2018.gada 17.maijam plkst. 16.00 Jaunpiebalgas novada domes sekretariātā Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.


OP 2018/76.IZ30

Nekustamā īpašuma izsole

Jaunpiebalgas novada dome rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - palīgēkas-šķūņa atkārtoto (otro) izsoli 2018.gada 18.maijā plkst. 10.00 Jaunpiebalgas novada domē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā. Izsoles veids: mutiska ar augšupejošu soli. Izsoles objekts: Nekustamais īpašums palīgēka - šķūnis - Stacijas ielā 1A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, kadastra Nr.4256 506 0052, platība 199,80 m2. Nosacītā cena - 560,00 EUR. Dalības maksa EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma nosacījuma cenas EUR 56,00 (piecdesmit seši euro 00 centi). Pirkuma samaksas nosacījumi - 100% samaksa pirms līguma noslēgšanas. Maksājumi veicami Jaunpiebalgas novada domes kasē vai norēķinu kontā LV38HABA0551031891672, AS "Swedbank", kods HABALV22. Nekustamā īpašuma apskate iepriekš sazinoties pa tālruni 64107902.

Ar izsoles nolikumu var iepazīties Jaunpiebalgas novada domē Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 vai mājaslapā www.jaunpiebalga.lv. Reģistrēties izsolei var līdz 2018.gada 17.maijam plkst. 16.00 Jaunpiebalgas novada domes sekretariātā Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.


OP 2018/76.IZ31

Izsole

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA", reģistrācijas Nr.44103057729, juridiskā adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglās automašīnas Subaru Impreza, Opel Astra Caravan, kravas kaste GAZ 5204 un medicīniskās iekārtas ar aprīkojumu - dzemdību gulta/krēsls, elektroniskais sildītājs/mitrinātājs, pulsoksimetrs, kardiotokogrāfs, kurus var apskatīt Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 iepriekš piezvanot pa tālruni 26162788. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA "CĒSU KLĪNIKA" tīmekļvietnē www.cesuklinika.lv vai SIA "CĒSU KLĪNIKA" 1.stāvā, Administrācijas telpās, 192.kabinetā (pirmdiena-ceturtdiena no plkst. 8.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00), pirms tam piesakot savu ierašanos. Kontaktpersonas - Liene Vegnere, tālr. 29326012, e-pasta adrese: liene.vegnere@cesuklinika.lv, Ingus Kliečis, tālr.26162788, e-pasta adrese: ingus.kliecis@cesuklinika.lv.

Pretendents rakstisku pieteikumu var iesniegt līdz 2018.gada 30.aprīlim plkst. 10.00 SIA "CĒSU KLĪNIKA" 1.stāvā, Administrācijas telpās 192.kab., darba dienās (pirmdiena-ceturtdiena no plkst. 8.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00), iesniedzot personīgi, ar kurjera starpniecību vai nosūtot pa pastu Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Izsole norisināsies 2018.gada 30. aprīlī plkst.10.30 SIA "CĒSU KLĪNIKA" Slimnīcas ielā 9, Cēsīs. Izsoles sākumcenas: vieglā a/m Subaru Impreza 500 EUR, vieglā a/m Opel Astra Caravan 650 EUR, kravas kaste GAZ 5204 700 EUR, dzemdību gulta/ krēsls - 9800 EUR, elektroniskais sildītājs - 380 EUR, pulsoksimetrs 140 EUR, kardiotokogrāfs 380 EUR. Pretendentiem līdz pieteikuma iesniegšanas dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles kustamās mantas sākumcenas SIA "CĒSU KLĪNIKA", reģistrācijas Nr. 44103057729, AS "SEB banka" kontā LV11UNLA0050017396827. Maksājuma mērķis "piedāvājuma nodrošinājums kustamās mantas izsolei". Samaksa par kustamās mantas iegādi veicama 10 dienu laikā no izsoles norises dienas.


OP 2018/76.IZ32

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, rīko nekustamā īpašuma, Zārdu iela 5, Rīga, kadastra Nr.0100 076 0006, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 12 593 m2 un apbūves: noliktavas ēkas (kad. apz. 01000760263012); noliktavas ēkas (kad. apz. 01000760263013); angāra (kad. apz. 01000760263034). Nekustamā īpašuma īpašnieks - SIA "TRANSIMPEKS TERMINAL", Zārdu iela 5, Rīga. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašumu novērtējums - 683 000 EUR. Izsoles sākumcena - 683 000 EUR. Izsoles solis - 30 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 8.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (68 300 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģistrācijas Nr.22127810025, Valsts kase, kontā Nr. LV97TREL9199053001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 18.aprīlis plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 18.maijs plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)