Laidiens: 19.02.2018., Nr. 35

Dažādi sludinājumi

OP 2018/35.DA1

Paziņojums par dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmēm

2018. gadā ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plānu izstrādes Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām - dabas liegumam "Vidzemes akmeņainā jūrmala", kas atrodas Salacgrīvas novadā, un dabas parkam "Dvietes paliene", kas atrodas Ilūkstes un Jēkabpils novados.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties informatīvā sanāksmē par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, kas notiks:

- dabas liegumam "Vidzemes akmeņainā jūrmala" 2018.gada 6.martā plkst. 17.00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroja telpās;

- dabas parkam "Dvietes paliene" 2018.gada 21.martā plkst. 13.00 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas zālē, "Bebrenes muiža", Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

Plānus Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA "Reģionālie projekti", adrese: Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, LV-1045, www.rp.lv.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA "Reģionālie projekti", e-pasta adrese: birojs@rp.lv.

Aicināti visi interesenti!

Izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.


OP 2018/35.DA2

Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Garkalnes novada dome 2018.gada 30.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.273 "Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu Nr.13 "Garkalnes novada domes 2006.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.29 "Par nekustamā īpašuma Pērses ielā 17, kadastra Nr.8060-011-0249-8003 (nomas kadastra Nr.8060-800-0008), apbūvi" atcelšanu" (protokola Nr.14 10.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr.13 "Garkalnes novada domes 2006.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.29 "Par nekustamā īpašuma Pērses ielā 17, kadastra Nr.8060-011-0249-8003 (nomas kadastra Nr.8060-800-0008), apbūvi" atcelšana".


OP 2018/35.DA3

Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Garkalnes novada dome 2018.gada 30.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.272 "Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu Nr.12 "Garkalnes novada domes 2006.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.35 "Par nekustamā īpašuma Pērses ielā 23, kadastra Nr.8060-011-0249, apbūvi" atcelšanu" (protokola Nr.14 9.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr.12 "Garkalnes novada domes 2006.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.35 "Par nekustamā īpašuma Pērses ielā 23, kadastra Nr.8060-011-0249, apbūvi" atcelšana".


OP 2018/35.DA4

Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Garkalnes novada dome 2018.gada 30.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.271 "Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu Nr.11 "Garkalnes novada domes 2006.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.34 "Par nekustamā īpašuma Ziedoņa ielā 6, kadastra Nr.8060-011-0249, apbūvi" atcelšanu" (protokola Nr.14 8.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr.11 "Garkalnes novada domes 2006.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.34 "Par nekustamā īpašuma Ziedoņa ielā 6, kadastra Nr.8060-011-0249, apbūvi" atcelšana".


OP 2018/35.DA5

Lūgums atsaukties

Sakarā ar pilsoņu JĀŅA SMALKĀ, pers. kods 200439-11081, miris 11.02.2018., LUDMILAS LAPINSKAS, pers. kods 070559-13010, mirusi 26.12.2017., SILVIJAS BUMBURES, pers. kods 040955-11493, mirusi 21.01.2018., nāvi lūdzam tuviniekus ierasties apbedīšanas birojā "Černovs un Co" Jūrmalā, Raiņa ielā 1, vai zvanīt pa tālruni 67732236, 29252093.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)