Laidiens: 16.02.2018., Nr. 34

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2018/34.AKK1

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra izsludina konkursu uz inspektora amatu (uz noteiktu laiku, trim gadiem, ar perspektīvu noslēgt darba līgumu uz nenoteiktu laiku, darbavieta Limbažos)

Prasības amata pretendentiem:

- augstākā izglītība

- profesionālā pieredze mehanizācijā (priekšroka lauksaimniecības mehanizācijā)

- normatīvo aktu pārzināšana iestādei noteikto valsts funkciju jomā

- pieredze administratīvo lēmumu sagatavošanā

- teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

- obligātas autotransporta un traktortehnikas vadīšanas tiesības

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un datubāzēm

Galvenie pienākumi:

- organizēt, nodrošināt iestādes funkciju un ar tām saistīto uzdevumu izpildi, nepārtrauktību

- administratīvo lēmumu sagatavošana

- nodrošināt klientu apkalpošanu

Piedāvājam:

- Mēnešalga no 700 euro līdz 944 euro (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam)

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi;

2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, kontaktinformācija: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010.

Pretendentus lūdzam iesniegt CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010, vai nosūtīt uz e-pasta adresi vakance@vtua.gov.lv ar norādi uz attiecīgo darbavietu. www.vtua.gov.lv

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamai konkursa kārtai.


OP 2018/34.AKK2

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats: Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta Matemātiskā nodrošinājuma daļas vecākais referents

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 900-1000 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu

- profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- darbavietu Rīgas centrā

Pamatpienākumi - veikt laikrindu analīzi: sezonālo un kalendāro laikrindu koriģēšanu un laikrindu sadalīšanu laikā.

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība statistikā, matemātikā vai saistītā jomā

- teorētiskās zināšanas matemātiskajā statistikā

- praktiskā pieredze datu apstrādē un analīzē

- prasme strādāt ar MS Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint)

- prasme strādāt ar skaitļošanas programmu R (vai līdzīgu)

- angļu valodas zināšanas

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi") - iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai nosūtīt pa pastu (LV-1301), vai uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālr. 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.


OP 2018/34.AKK3

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats: Cenu statistikas departamenta Ražotāju cenu indeksu daļas vecākais referents (2 amata vietas)

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 835-900 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- profesionālo izaugsmi

- darbavietu Rīgas centrā

Pamatpienākumi:

- aprēķināt ražotāju cenu indeksu (datu kvalitātes pārbaude, cenu indeksu aprēķināšana, metodoloģijas pārzināšana un pilnveidošana)

- analizēt informāciju un sagatavot publicēšanai

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai tai tuva profila

- vairāk nekā gada darba pieredze ar ekonomiku saistītā jomā

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Word, Access)

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- analītiskās prasmes un matemātikas zināšanas

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi") - iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai nosūtīt pa pastu (LV-1301), vai uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālr. 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.


OP 2018/34.AKK4

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats: Cenu statistikas departamenta Patēriņa cenu indeksu daļas vecākais referents (2 amata vietas)

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 800-900 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu

- profesionālo izaugsmi datu analīzē

- iespēju strādāt pie mūsdienīgu datu avotu un analīzes rīku izstrādes

- interesantu, analītisku un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- darbavietu Rīgas centrā

Pamatpienākumi:

- veikt metodoloģijas izpēti un tās pilnveidošanu

- organizēt cenu reģistratoru datu vākšanas procesu

- veikt datu apstrādi un analīzi

- veikt cenu indeksu aprēķināšanu

- veikt publikāciju sagatavošanu

- piedalīties jaunu datu avotu izpētē un mūsdienīgu datu vākšanas un analīzes rīku izstrādē

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai tuva profila izglītība)

- iepriekšēja darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē ne mazāka par 1 gadu

- statistikas un matemātikas zināšanas

- labas analītiskās spējas

- ļoti labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Access, MS PowerPoint)

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes režīmā ar noteiktiem darba izpildes termiņiem

- spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un vēlme apgūt jaunas zināšanas

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- pieredze darbā ar statistikas datiem, pieredze liela apjoma datu analizē, SPSS vai R izmantošanā, kā arī zināšanas par patēriņa tirgu vai elektronisko datu (Web scraping, Scanner Data) pielietošanas iespējām tiks uzskatītas par priekšrocību

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējā darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi) - iesniegt personīgi CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai nosūtīt pa pastu (LV-1301), vai uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālr. 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.


OP 2018/34.AKK5

APP "Dārzkopības institūts", reģistrācijas Nr. 90002127692, izsludina konkursu uz vakantām amata vietām:

- 1 (viena) vadošā pētnieka/-es vieta Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļā

Prasības pretendentiem:

- doktora zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, ir darba pieredze augļaugu šķirņu izvērtēšanā, adaptēšanā, audzēšanas agrotehniskajos pētījumos (t. sk. ar kauleņkokiem), vismaz 10 gadi, ir pieredze pētniecības projektu pieteikumu gatavošanā un projektu īstenošanā. Ir pieredze zinātnisku (t.sk. SCI) publikāciju sagatavošanā, pēdējo 3 gadu laikā publicēti vismaz 3 raksti SCOPUS vai Web of Science datubāzēs esošos izdevumos. Ir pieredze sadarbībai ar uzņēmējiem augļkopības nozarē, populārzinātnisku publikāciju rakstīšanā. Ir pieredze darbā ar profesionālo skolu audzēkņiem, studentiem. Ir zināšanas MS Office programmatūras lietošanā, pieredze darbam ar datu statistisko apstrādi, attiecīgas programmatūras izmantošanu

Darbs uz pilnu slodzi.

- 1 (viena) asistenta/-es vieta Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļā

Prasības pretendentiem:

- maģistra zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, ir darba pieredze augļaugu šķirņu izvērtēšanā un audzēšanas agrotehniskajos pētījumos (t. sk. ar kauleņkokiem un vīnogām), vismaz 2 gadi, ir pieredze dalībai pētniecības projektos un publikāciju rakstīšanā. Ir zināšanas MS Office programmatūras lietošanā, pieredze darbā ar datu statistisko apstrādi, attiecīgas programmatūras izmantošanu

Darbs uz pilnu slodzi.

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par dalību konkursā

- dzīves gājuma apraksts (CV)

- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas

Dokumenti iesniedzami līdz 14.03.2018. personīgi Dārzkopības institūtā vai nosūtāmi pa pastu, adrese: APP "Dārzkopības institūts", Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3701, e-pastu: darzkopibas.instituts@llu.lv.


OP 2018/34.AKK6

Konkurences padome aicina darbā Komunikācijas nodaļas vadītāju

Pienākumi:

- nodrošināt stratēģisku Konkurences padomes komunikāciju ar sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem, kā arī savlaicīgu informācijas pieejamību tiešsaistē

- sniegt informāciju starptautiskiem izdevumiem un plašsaziņas līdzekļiem, apzināt un analizēt informāciju par citu valstu konkurences veicināšanas aktivitātēm

- līdzdarboties Eiropas Konkurences tīkla un citu starptautisku organizāciju komunikācijas un sadarbības pasākumos

- piedalīties konkurences kultūras veicināšanā, organizējot izglītojošus un informatīvus pasākumus un aktivitātes, kā arī koordinējot sadarbību ar nevalstisko sektoru un izglītības iestādēm

- gatavot informāciju par Konkurences padomes darba rezultātiem iestādes darbu pārraugošajai ministrijai, sociālajiem partneriem, Latvijas sabiedrībai un starptautiskām organizācijām

- veicināt sadarbību ar citu valstu konkurences uzraudzības iestādēm

Prasības:

- akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā izglītība sociālo zinātņu jomā

- profesionālā pieredze valsts pārvaldē vai privātajā sektorā (ne mazāka kā 3 gadi)

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- izcilas latviešu valodas (gramatikas, stila un kultūras) zināšanas

- izcilas angļu valodas prasmes mutvārdos un rakstveidā

- izcilas komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes

- labas organizatoriskās un sadarbības prasmes

- izpratni par konkurences tiesībām uzskatīsim par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- aizraujošu un dinamisku darbu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas un labus darba apstākļus

- profesionālās izaugsmes iespējas

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi karjera@kp.gov.lv līdz šī gada 25. februārim. Tālr. uzziņām 67282865.


OP 2018/34.AKK7

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu - vecākais eksperts Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļā (uz ierēdņa prombūtnes laiku)

Galvenie pienākumi:

- izstrādāt normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus veselības veicināšanas jomā

- apkopot informāciju un sniegt priekšlikumus jautājumu risināšanai veselības veicināšanas un jaunatnes veselības jomā, piedalīties nozares attīstības stratēģijas plānošanā sabiedrības veselības jautājumos

- pārstāvēt nacionālās intereses sabiedrības veselības, veselības veicināšanas darba grupās Eiropas Savienības institūcijās un Pasaules Veselības organizācijas darba grupās

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnā, sabiedrības veselībā, veselības zinātnēs, bioloģijā vai sociālajās zinātnēs

- darba pieredze veselības aprūpes, sabiedrības veselības sistēmā vai veselības veicināšanas jomā valsts vai pašvaldību institūcijās

- angļu valodas zināšanas, vēlamas vēl vienas svešvalodas zināšanas

- zināšanas un izpratne par sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jomas politikas plānošanas dokumentiem

- zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības un Pasaules Veselības organizācijas pamatnostādnēm

Piedāvājam:

- darbavietu Rīgas centrā

- veselības apdrošināšanas polisi

- iespēju veikt unikālu, interesantu un atbildīgu darbu, piedaloties veselības politikas plānošanā un ieviešanā

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā 20 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Rīgā, Brīvības ielā 72, tālr. 67876033, vai nosūtāmi uz e-pastu: vm@vm.gov.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2018/34.AKR1

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Rīgas teritoriālās struktūrvienības Piespiedu un sabiedriskā darba daļas probācijas speciālista amata konkurss (1 vakance uz nenoteiktu laiku) (izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2018. gada 5. janvārī, Nr. 4 (6090)) noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)