Laidiens: 17.12.2018., Nr. 247

Paziņojumi kreditoriem

OP 2018/247.KM1

Paziņojums par darbības apturēšanu

SIA "Mala Consult", vienotais reģistrācijas Nr. 40203174537, juridiskā adrese: Mārupes novads, Mārupe, Rožleju iela 36, LV-2167, paziņo par nodomu apturēt darbību. Kreditori savas prasības var pieteikt rakstveidā mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot tās uz SIA "Mala Consult" juridisko adresi: Mārupes novadā, Mārupē, Rožleju ielā 36, LV- 2167.


OP 2018/247.KM2

Paziņojums par biedrības likvidācijas uzsākšanu

Biedrība "KAKUTO KARATĒ KOI NO TAKINOBORI RJU LĪGA", reģ.Nr.40008090159, juridiskā adrese: Lielais prospekts 39-8, Ventspils, LV-3601, paziņo par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidācijas procesa uzsākšanu. Biedrības kreditori tiek aicināti iesniegt savus pieprasījumus sešu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot tos uz adresi: Lielais prospekts 39-8, Ventspils, LV-3601.


OP 2018/247.KM3

Paziņojums par biedrības likvidācijas uzsākšanu

Biedrība "STARRPTAUTISKĀ KARATĒ LĪGA. PRO-MUAI TAI UN KIKBOKSS", reģ.Nr.50008085291, juridiskā adrese: Lielais prospekts 39-8, Ventspils, LV-3601, paziņo par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidācijas procesa uzsākšanu. Biedrības kreditori tiek aicināti iesniegt savus pieprasījumus sešu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot tos uz adresi: Lielais prospekts 39-8, Ventspils, LV-3601.


OP 2018/247.KM4

Paziņojums par darbības izbeigšanu

Biedrība "MR", reģ.Nr.40008144076, juridiskā adrese: Sasules iela 1a, Madonā, Madonas novads, LV-4801, paziņo par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju, pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu 07.12.2018. Nr.14-33/177012. Kreditoru prasījumi piesakāmi trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", korespondenci nosūtot uz biedrības juridisko adresi.


OP 2018/247.KM5

Paziņojums par biedrības likvidācijas uzsākšanu

Reģistrācijas numurs 400081251130. Nosaukums: biedrība "FELICE CANE". Adrese: "Mežrozītes", Rūpnieki, Valmieras pagasts, Burtnieku novads.

Iecelta: Lauma Sīle-Krūskopa, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.

Reģistrēts: Biedrības darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā.

Izdarīts ieraksts: 07.12.2018.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram sešu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: "Mežrozītes", Rūpnieki, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.


OP 2018/247.KM6

Paziņojums par nodomu apturēt darbību uz laiku

SIA "Larcos", reģ. Nr. 40103922396, juridiskā adrese: Duntes iela 28-107, Rīga, LV-1005, informē par nodomu apturēt saimniecisko darbību uz 3 (trīs) gadiem. Noteikt, ka sabiedrības kreditoru prasījumi jāpiesaka Duntes ielā 28-107, Rīgā, LV-1005, viena mēneša laikā no publikācijas dienas.


OP 2018/247.KM7

Paziņojums par reorganizāciju

2018.gada 5.decembrī SIA "Jaunčapuļi", vienotais reģistrācijas Nr. 43603079697, juridiskā adrese: "Čapuļi 1", Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3901 (turpmāk - Sabiedrība), dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par Sabiedrības reorganizāciju ar sabiedrību apvienošanu pievienošanas ceļā, kuras rezultātā Sabiedrība nodod visu savu mantu SIA "PK Mežs", vienotais reģistrācijas Nr. 43603015253, juridiskā adrese: Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035, kā arī SIA "PK Mežs" tiek pievienota SIA "RPK Grupa", vienotais reģistrācijas Nr. 43603017837, juridiskā adrese: Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035. Kreditoru prasību pieteikšanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" dienas un kreditoru prasību pieteikšanas vieta - Beverīnas iela 24, Rīga, LV-1058.


OP 2018/247.KM8

Paziņojums par reorganizāciju

2018.gada 5.decembrī SIA "PK MEŽS", vienotais reģistrācijas Nr. 43603015253, juridiskā adrese: Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035 (turpmāk - Sabiedrība), dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par Sabiedrības reorganizāciju ar sabiedrību apvienošanu pievienošanas ceļā, kuras rezultātā Sabiedrībai tiks pievienota SIA "RPK Grupa", vienotais reģistrācijas Nr. 43603017837, juridiskā adrese: Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035, un SIA "Jaunčapuļi", vienotais reģistrācijas Nr. 43603079697, juridiskā adrese: "Čapuļi 1", Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3901, šīm sabiedrībām nododot visu savu mantu un saistības Sabiedrībai. Kreditoru prasību pieteikšanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no paziņojuma publicēšanas Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" dienas un kreditoru prasību pieteikšanas vieta - Beverīnas iela 24, Rīga, LV-1058.


OP 2018/247.KM9

Paziņojums par reorganizāciju

2018.gada 5.decembrī SIA "RPK Grupa", vienotais reģistrācijas Nr. 43603017837, juridiskā adrese: Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035 (turpmāk - Sabiedrība), dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par Sabiedrības reorganizāciju ar sabiedrību apvienošanu pievienošanas ceļā, kuras rezultātā kuras rezultātā Sabiedrība nodod visu savu mantu SIA "PK Mežs", vienotais reģistrācijas Nr. 43603015253, juridiskā adrese: Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035, kā arī SIA "PK Mežs" tiek pievienota SIA "Jaunčapuļi", vienotais reģistrācijas Nr. 43603079697, juridiskā adrese: "Čapuļi 1", Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3901. Kreditoru prasību pieteikšanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" dienas un kreditoru prasību pieteikšanas vieta - Beverīnas iela 24, Rīga, LV-1058.


OP 2018/247.KM10

Paziņojums par reorganizāciju

Saskaņā ar Komerclikuma 345. panta 2. daļu ESSVE LATVIA SIA paziņo kreditoriem.

Sabiedrība: ESSVE LATVIA SIA, ierakstīta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 41503083698, juridiskā adrese: Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073, Latvija (iegūstošā sabiedrība).

Iesaistītā sabiedrība: SIA "B & B TOOLS LATVIA", reģistrācijas Nr. 50003557991, juridiskā adrese: Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073, Latvija (sadalāmā sabiedrība).

Reorganizācijas veids: Sabiedrību sadalīšana nodalīšanas ceļā.

Lēmums par reorganizāciju: lēmums par reorganizāciju pieņemts 2018. gada 6. decembrī.

Kreditoru prasības: kreditoru prasības var pieteikt ESSVE LATVIA SIA juridiskajā adresē: Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073, Latvija, 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2018/247.KM11

Paziņojums par reorganizāciju

Saskaņā ar Komerclikuma 345. panta 2. daļu SIA "B & B TOOLS LATVIA" paziņo kreditoriem.

Sabiedrība: SIA "B & B TOOLS LATVIA", ierakstīta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 50003557991, juridiskā adrese: Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073, Latvija (sadalāmā sabiedrība).

Iesaistītā sabiedrība: ESSVE LATVIA SIA, reģistrācijas Nr. 41503083698, juridiskā adrese: Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073, Latvija (iegūstošā sabiedrība).

Reorganizācijas veids: Sabiedrību sadalīšana nodalīšanas ceļā.

Lēmums par reorganizāciju: lēmums par reorganizāciju pieņemts 2018. gada 6. decembrī.

Kreditoru prasības: kreditoru prasības var pieteikt SIA "B & B TOOLS LATVIA" juridiskajā adresē: Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073, Latvija, 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)