Laidiens: 10.12.2018., Nr. 242

Dažādi sludinājumi

OP 2018/242.DA1

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS", reģ. Nr. 42403015020, juridiskā adrese: K.Barona iela 49, Ludza, 2018.gada 30.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

1,22

1,22

0,00

Kanalizācijas pakalpojumi

1,34

1,57

17,16

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019.gada 1.maiju. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar kredītsaistību izpildi saistībā ar ES projekta realizāciju, ieguldījumiem pamatlīdzekļu atjaunošanā, transporta, personāla un citu izmaksu pieaugumu kopš iepriekšējā tarifa apstiprināšanas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" administrācijas telpās K.Barona ielā 49A, Ludzā, iepriekš sazinoties ar Rasmu Cimermani pa tālr. 65707337.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" K.Barona ielā 49, Ludzā, LV-5701, e-pasta adrese: sia.la@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.


OP 2018/242.DA2

Paziņojums par tarifa projektu

SIA " BN KOMFORTS", reģ. Nr. 44103002754, Valmieras iela 13, Rencēni, Burtnieku novads, LV-4232, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs * (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%)

Ūdensapgāde

0,90

1,69

+88%

Kanalizācija

1,67

2,50

+50%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.05.2019. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, degvielas izmaksu sadārdzinājumu un minimālās darba algas palielinājumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenspiegādes un kanalizācijas tarifa projektu lietotājs var SIA "BN KOMFORTS" birojā, Valmieras ielā 13, Rencēnos, Burtnieku novadā, kā arī Burtnieku novada domē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Burtnieku novadā, iepriekš sazinoties ar SIA "BN KOMFORTS" klientu apkalpošanas dienestu pa tālr. 22027561.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "BN KOMFORTS" birojā, Valmieras ielā 13, Rencēnos, Burtnieku novadā, LV 4232, e-pasts: bnkomforts@burtniekunovads.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.

* Aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)