Laidiens: 10.12.2018., Nr. 242

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2018/242.AKK1

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadot brīvo laiku.

Zemessardzes (ZS) štābs izsludina konkursu uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu (uz noteiktu laiku (ne mazāk par 1 gadu))

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt un pilnveidot Zemessardzes mājaslapu ar aktuālo informāciju

- sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem, informācijas dienestiem, sagatavojot un sniedzot informāciju par aktualitātēm Zemessardzē

- sekot līdzi informācijai par Zemessardzi publiskajā telpā un masu medijos

- gatavot stratēģiska līmeņa vadlīnijas Zemessardzes pārstāvju komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem

- piedalīties aizsardzības nozares sabiedrības informēšanas pasākumu projektu realizācijā

- veikt publisko runu un prezentāciju sagatavošanu

- organizēt un koordinēt militāro tradīciju, reprezentācijas un militāro ceremoniju pasākumus

- piedalīties normatīvo dokumentu, plānu un pavēļu izstrādē

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlama sabiedrisko attiecību jomā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs)

- pieredze sabiedrisko attiecību speciālista, žurnālista vai komunikācijas projektu vadītāja amatā

- pieredze preses relīžu, rakstu un informatīvu materiālu sagatavošanā

- teicama latviešu valodas izjūta un rakstītprasme, lieliskas runas dāvanas

- labas angļu valodas zināšanas

- pamatzināšanas un iemaņas fotografēšanā un attēlu apstrādē uzskatīsim par priekšrocību

- zināšanas un prasmes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā un sociālo tīklu administrēšanā

- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku

Personiskās īpašības:

- sadarbības un organizatora prasmes, analītiskā domāšana, ideju ģenerēšana, pašiniciatīva, precizitāte, atbildība

- spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu

- stresa noturība, pašmotivācija un spēja ilgstoši strādāt lielos spriedzes apstākļos

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu Valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- sociālās garantijas atbilstoši Valsts pārvaldē noteiktajam

- atalgojums no 835 līdz 1190 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, kas iegūta pēdējos 5 gados

Motivācijas vēstuli un CV (norādīt - vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi, iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kā arī iepriekšējo darba pieredzi) iesniegt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ZS štāba Personālsastāva un administrēšanas pārvaldes priekšniekam Maiznīcas ielā 5, Rīgā, LV-1001, vai uz e-pasta adresi: zsvakances@mil.lv.

Sazināsimies ar pretendentiem, kurus aicināsim uz klātienes interviju.


OP 2018/242.AKK2

Stockholm School of Economics in Riga, reģ. Nr. 40003162751, izsludina konkursu uz vakanto amatu: profesors - 1 amata vieta: Nozare: Ekonomika un uzņēmējdarbība Apakšnozare: Finanses un kredīts

Prasības pretendentam/-ei:

- pretendents atbilst Augstskolu likumā noteiktajām prasībām ievēlēšanai profesora amatā

- pretendents ir starptautiski atzīts speciālists ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares apakšnozarē "finanses un kredīts", apliecina pastāvīgu un kvalitatīvu pētniecības darbu nozarē

- pretendentam ir izcili sasniegumi un reputācija akadēmiskajā darbībā, izcilība studējošo izglītošanā

- pretendentam ir vēlama, bet ne obligāta pieredze administratīvajā darbā, sadarbība ar industriju

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, ir jāiesniedz rektoram adresēta pieteikuma vēstule par piedalīšanos konkursā un aktuāls dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) personīgi (Stockholm School of Economics in Riga, Strēlnieku iela 4A, Rīga, LV-1012, 216.kabinets) vai jānosūta elektroniski (e-pasta adrese: office@sseriga.edu).

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Darba laiks: pilna slodze.

Darba vieta: Stockholm School of Economics in Riga.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un uzglabāšanai SSE Riga Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.


OP 2018/242.AKK3

Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" izsludina konkursu uz direktora amatu

Pieteikumus sūtīt pa pastu Latvijas Organiskā sintēzes institūtam, Aizkraukles ielā 21, Rīgā, LV-1006, vai elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: sinta@osi.lv.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 1 mēnesis no paziņojuma publicēšanas datuma izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Iesniedzamie dokumenti, prasības kandidātiem, kā arī vēlēšanu kārtība atrodama http://www.osi.lv/direktora-velesanas/.

Direktora vēlēšanu sēdes datums un vieta: 2019. gada 28. janvāris Latvijas Organiskās sintēzes institūta 4. stāva mazajā konferenču zālē, Aizkraukles ielā 21, Rīgā.

Darba algas kopējās bruto mēneša summas amplitūda no EUR 4700 līdz EUR 5740.

Pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga. Papildu informācija par datu apstrādi: http://www.osi.lv/privatuma-politika/.


OP 2018/242.AKK4

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr. 90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts uzraudzību veselības nozarē, mazinot riskus sabiedrības un personu veselībai.

Aicinot pievienoties mūsu komandai, Veselības inspekcija izsludina atklātu konkursu uz vakanto Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta vadītāja ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku), kura (-as) galvenie pienākumi ir nodrošināt Veselības inspekcijas stratēģisko plānošanu, efektīvu, uz sabiedrības interesēm vērstu rīcībpolitiku, kvalitātes un risku vadību, uzraudzības un novērtēšanas sistēmas pilnveidošanu un nepārtrauktu attīstību

Mūsu izvirzītās prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, vēlams maģistra grāds vadības zinībās vai kvalitātes vadībā

- praktiskā darba pieredze valsts pārvaldē vai ārstniecības iestādē ne mazāk kā 3 gadi

- pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 2 gadi

- valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- zināšanas un pieredze veselības aprūpes organizēšanas jomā

- valsts valodas prasmes C2 līmenis

- divu svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas

- vadības un organizatora prasmes

- labas sadarbības prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- interesantu, intensīvu un atbildīgu darbu draudzīgā un profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 13. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas saskaņā ar valsts pārvaldē noteikto

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi departamenta vadītājs, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) un savu redzējumu par Veselības inspekcijas uzraudzības pilnveidošanu iesniegt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, e-pasta adrese: personal@vi.gov.lv; mājaslapa www.vi.gov.lv. Inspekcija informē, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Inspekcija informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir Veselības inspekcija, kontaktinformācija: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012. Tālr. uzziņām 67819675.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)