Laidiens: 07.12.2018., Nr. 241 (6327)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2018/241.AKK1

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Resursu vadības departamenta Materiālo resursu daļas ELEKTROMONTIERIS (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) (darbavieta: Peldu iela 30, Rīga)

Ja tev ir:

- vidējā speciālā, augstākā vai arodizglītība elektrozinībās, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām (C elektrodrošības grupa)

- profesionālā pieredze elektromontiera amatā

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- labas krievu valodas zināšanas

- teicama komunikāciju prasme

-prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panāk izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

-B kategorijas autovadītāja apliecība

Tu vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un atbildīgā darbā:

-organizējot, kontrolējot un veicot darbus, kas saistīti ar elektroietaišu, hidroietaišu un siltumietaišu uzturēšanu

- nodrošinot drošu, bezavāriju un ekonomisku elektroietaišu, hidroietaišu un siltumietaišu darbību, uzraugot un koordinējot līgumorganizācijas, kas veic to apkopi

- savas kompetences ietvaros veicot elektroiekārtu remontu

- veicot iekšējo elektrotīklu un kabeļu montāžu

-kā arī veicot citus darba procesus elektrodrošības jomā

Pievienojies mūsu komandai un iegūsi:

- neatsveramu profesionālo pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- stabilu atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai - 750 EUR pirms nodokļu nomaksas

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai ar norādi - Elektromontieris. E-pasta adrese: konkursi@pvd.gov.lv, adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050. Tālr. informācijai 67027529.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2016/679, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.


OP 2018/241.AKK2

Valsts vides dienests (reģ. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas jomā

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vecākais inspektors (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku, darbavieta - Saldus)

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu

- daudzpusīgu darba pieredzi vides aizsardzības jomā un profesionālās izaugsmes iespējas

- darbu komandā kopā ar profesionāliem un atsaucīgiem darba kolēģiem

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- mēnešalgu no 750 euro pirms nodokļu nomaksas

- veselības apdrošināšanu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt kontroli par vides aizsardzības normatīvo un tiesību aktu ievērošanu

- sagatavot dokumentus un administratīvos aktus par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanu

- veikt kontroli par piesārņojošām darbībām un preventīvu piesārņojuma novēršanu tā rašanās vietā

- veikt kontroli A un B kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumos un uzņēmumos, kas saņēmuši C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumus, izsniegto atļauju nosacījumu un normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas pārbaudes, labāko tehnisko paņēmienu piemērošanas pārbaudes

- sagatavot un sniegt citus izvērtējumus, atzinumus, saskaņojumus, izziņas vides aizsardzības jomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē, bioloģijā, ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā

- profesionālā darba pieredze vides aizsardzības nozarē pēdējo piecu gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar vides aizsardzības normatīvajiem un tiesību aktiem, sagatavojot galvenajos amata pienākumos minētos dokumentus

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme un vēlēšanās strādāt komandā

- prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās

- augsta atbildības izjūta

- labas datora lietošanas prasmes

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Konkursam" 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt pa pastu uz adresi Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajai vides pārvaldei, Jaunā ostmala 2a, Liepājā, LV-3401, vai uz e-pasta adresi liepaja@liepaja.vvd.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā ostmala 2a, Liepājā. Kontaktinformācija: tālr. 63424826, e-pasta adrese: liepaja@liepaja.vvd.gov.lv.


OP 2018/241.AKK3

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000028796, izsludina atklātu konkursu studiju kursa "Skolotāju veselības psihohigiēna" docēšanai uz noteiktu laiku (12 mēneši), ESF projekta "JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai" Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā, 2018.gada 9.janvārī)

Ar sīkāku informāciju par docētāja darba uzdevumiem un pieteikšanos var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā: http://www.jvlma.lv/latvian/page/1320.html.

Atalgojums tiek noteikts saskaņā ar stundas algas likmi 7,23 EUR.

Pieteikšanās termiņš līdz 2018.gada 16.decembrim.

Pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības un izglītības aprakstu (Curriculum Vitae (CV)) sūtīt uz e-pasta adresi Anita.Grasmane@jvlma.lv vai pa pastu, adrese: K.Barona iela 1, Rīga, LV-1050, ar norādi "Studiju kursa "Skolotāju veselības psihohigiēna" docētāja atlasei". Tālr. uzziņām 26168477.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.


OP 2018/241.AKK4

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (reģ.Nr.90009235333) izsludina konkursu uz zinātniskā personāla amata vietu:

Ķīmijas nozare; analītiskās ķīmijas apakšnozare:

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Darba samaksa līdz 16,00 EUR stundā.

Pretendentam/-ei jāiesniedz šādi dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā

- zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas/noraksti un pēc nepieciešamības citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti (valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu u. tml.), uzrādot to oriģinālus

- dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā ietverts zinātnisko publikāciju uzskaitījums (par pēdējiem sešiem gadiem), informācija par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs (par pēdējiem sešiem gadiem), zinātnisko projektu uzskaitījums, kuru izpildē pretendents ir piedalījies pēdējo sešu gadu laikā, norādot savu lomu projektā

Dokumenti jāiesniedz mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Institūta BIOR Personāla nodaļā Rīgā, Lejupes ielā 3, 242. kabinetā.

Papildu informācija pa tālr. 67620668.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", kontaktinformācija Lejupes iela 3, Rīga, apstrādās jūsu iesniegto informāciju (t.sk. personas datus) iepriekš norādītā personāla atlases konkursa norises nodrošināšanai. Jūsu dati tiks saglabāti trīs mēnešus pēc konkursa norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi jūs varat iepazīties www.bior.lv vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista: datuaizsardziba@bior.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)