Laidiens: 26.11.2018., Nr. 232

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2018/232.AKK1

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina konkursu uz projekta vadītāja amatu Uzņēmējdarbības un inovāciju departamentā

MĒS PIEDĀVĀJAM:

- iegūt lielisku darba pieredzi un iespēju līdzdarboties valstiski svarīgu projektu ieviešanas procesā

- darbu vienā no šādām departamenta nodaļām: Inovāciju nodaļā vai Uzņēmējdarbības nodaļā

- ierēdņa amatu uz noteiktu laiku uz 4 gadiem

- stabilu atalgojumu (bruto darba algu atbilstoši kvalifikācijas kategorijai: 1. kategorija - 912 euro, 2. kategorija - 1082 euro, 3. kategorija - 1240 euro)

- profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas

- darbavietu Rīgas centrā

TAVOS PIENĀKUMOS BŪS:

- ES fondu projektu uzraudzība un kontrole, t.sk. projektu izdevumu finanšu plūsmas izskatīšana un analīze, un projektu iepirkumu dokumentācijas izvērtēšana

- pārbaužu veikšana projektu īstenošanas vietās

-līgumu slēgšana, līgumu grozījumu un maksājumu pieprasījumu izskatīšana

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR:

- pieredze ES fondu ieviešanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē

- vēlamas zināšanas iepirkumu procedūru jautājumos un likumdošanā

- izpratne par grāmatvedības un finanšu vadības pamatprincipiem

- izpratne par ES fondu vadības sistēmu Latvijā

- izpratne par ES fondu projektu vadību un projektu vadības ciklu

- spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus

- augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

CV un motivācijas vēstuli desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pastu cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta projekta vadītājs".

Plašāka informācija par aģentūru un citas vakances šeit: http://cfla.gov.lv/lv/vakances

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Datu pārzinis ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.


OP 2018/232.AKK2

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ.Nr. 90002065000) konkursa kārtībā aicina darbā ģeoinformātikas inženieri (sabiedrisko attiecību speciālistu) Informācijas un pakalpojumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- pieņemt un reģistrēt pasūtījumus

- uzturēt aktuālu informāciju par pasūtījumiem Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas e-pakalpojumu apakšsistēmā

- aprēķināt ģeoinformācijas pakalpojumu cenas atbilstoši cenrādim un sagatavot rēķinus

- sagatavot licences līgumu projektus un tāmes, kas saistīti ar ģeotelpisko datu sagatavošanu un izsniegšanu

- sagatavot ģeotelpiskos datus atbilstoši klientu vajadzībām, transformēt tos uz nepieciešamajiem formātiem

- sniegt klientiem konsultācijas par Aģentūras ražoto ģeotelpisko informāciju un pakalpojumiem, kā arī par to lietošanu, pieejamību un saņemšanu

- veidot Aģentūras sabiedriskās attiecības un Aģentūras publisko tēlu, nodrošināt Aģentūras publiskā tēla stratēģijas ieviešanu

- sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Aģentūras struktūrvienībām sagatavot informāciju plašsaziņu līdzekļiem par Aģentūras gatavoto ģeoinformāciju un citām aktualitātēm

- plānot Aģentūras mājaslapas attīstību un uzturēšanu

- Aģentūras mājaslapā publicēt aktualitātes un informatīvo materiālu

- Sagatavot, veikt un analizēt ikgadējās klientu un sadarbības partneru aptaujas par Aģentūras gatavoto ģeotelpisko informāciju

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā vai komunikācijas zinātnēs, sabiedriskajās attiecībās, vai citā radniecīgā specialitātē

- vismaz 3 gadu pieredze darbā ar ģeotelpisko informāciju vai sabiedrisko attiecību jomā

- vēlama pieredze darbā ar klientiem

- pārzināt mājaslapu administrēšanu

- pārzināt speciālās kartogrāfijas un ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammas ArcGIS, Bently Map, Microstation un programmu Addobe Ilustrator lietotāja līmenī

- labas angļu, vēlamas krievu valodas zināšanas

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā

- sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1.kategorija - 880 EUR, 2.kategorija - 940 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 990 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3.kategorija: 1050 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1100 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) un veselības apdrošināšanu

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21.kabinetā, Rīgā, O.Vācieša ielā 43, LV-1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi "Ģeoinformātikas inženieris IPN".

Kontakttālr. 28655595.

Pieteikšanās beigu datums: 2018.gada 7.decembris.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra), reģ. Nr. 90002065000, O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.


OP 2018/232.AKK3

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. Nr. 90002065000) konkursa kārtībā aicina darbā ģeoinformātikas inženieri Informācijas un pakalpojumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- pieņemt un reģistrēt pasūtījumus

- uzturēt aktuālu informāciju par pasūtījumiem Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas e-pakalpojumu apakšsistēmā

- uzturēt aktuālu informāciju LatPos lietotāju identifikatoru reģistrā, organizēt LatPos reālā laika korekcijas abonēšanas pakalpojumu pieslēgšanu/atslēgšanu klientiem

- aprēķināt ģeoinformācijas pakalpojumu cenas atbilstoši cenrādim un sagatavot rēķinus

- sagatavot licences līgumu projektus un tāmes, kas saistīti ar ģeotelpisko datu sagatavošanu un izsniegšanu

- sagatavot ģeotelpiskos datus atbilstoši klientu vajadzībām, transformēt tos uz nepieciešamajiem formātiem

- sniegt klientiem konsultācijas par Aģentūras ražoto ģeotelpisko informāciju un pakalpojumiem, kā arī par to lietošanu, pieejamību un saņemšanu

- gatavot Aģentūras nosacījumus un atzinumus teritorijas attīstības plānošanas vajadzībām atbilstoši jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā vai citā radniecīgā specialitātē

- vēlama pieredze darbā ar ģeotelpisko informāciju

- vēlama pieredze darbā ar klientiem

- pārzināt speciālās kartogrāfijas un ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammas ArcGIS, Bently Map, Microstation un programmu Addobe Ilustrator lietotāja līmenī

- labas angļu, vēlamas krievu valodas zināšanas

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā

- sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1.kategorija - 830 EUR, 2.kategorija - 890 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 940 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3.kategorija - 1000 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1050 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) un veselības apdrošināšanu

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21.kabinetā, Rīgā, O.Vācieša ielā 43, LV-1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi "Ģeoinformātikas inženieris IPN".

Kontakttālr. 28655595

Pieteikšanās beigu datums: 2018.gada 7.decembris.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra), reģ. Nr. 90002065000, O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.


OP 2018/232.AKK4

Valsts kanceleja ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbību. Meklējam profesionālus, atbildīgus un uz rezultātu orientētus kolēģus. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Valsts kancelejas kolektīvam.

Piedāvājam pieteikties Komunikācijas departamenta konsultanta darbinieka amatam uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt Ministru kabineta un Valsts kancelejas komunikāciju sociālajos medijos (twitter, facebook, youtube u.c.)

- administrēt saturu Valsts kancelejas tīmekļvietnēs (piemēram., mk.gov.lv, mazaksslogs.gov.lv u.c.)

- veicināt sabiedrības izpratni un izglītot to par valdības pieņemtajiem lēmumiem un valsts pārvaldes darbu

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība komunikācijas, politikas zinātnē vai līdzīgās jomās

- vismaz vienu gadu ilga darba pieredze komunikācijas vai sabiedrisko attiecību jomā

- vismaz vienu gadu ilga profesionālā pieredze sociālo tīklu komunikācijā

- zināšanas par valsts pārvaldes iestāžu darbu

- pieredze darbā ar liela apjoma informācijas izmantošanu un analīzi

- teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- ļoti labas (vismaz B2 līmenī) angļu valodas zināšanas

Mēs piedāvājam:

- atbildīgu darbu vadošā valsts pārvaldes iestādē, piedāvājot iespēju celt valsts pārvaldes efektivitāti, produktivitāti un konkurētspēju

- profesionālu, atsaucīgu un draudzīgu kolēģu komandu

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas sūtīt vai iesniegt Valsts kancelejā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, fakss 67082969, e-pasts: vk@mk.gov.lv, tālr. uzziņām 67082844.

Atbilstoši Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmajai daļai Valsts kanceleja informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Valsts kanceleja, kontaktinformācija: Brīvības bulvārī 36, Rīgā LV-1520.


OP 2018/232.AKK5

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts izsludina konkursu uz šādiem akadēmiskajiem amatiem:

- datorzinātnē - vadošais pētnieks (1 vieta), nepieciešams doktora zinātniskais grāds datorzinātnē, zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā vismaz 5 gadi, vismaz 5 gadu pētnieciskā darba pieredze datorlingvistikas un mašīnmācīšanās jomās, vismaz 5 gadu pieredze zinātnisku projektu vadīšanā vai izpildē, kā arī zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas

- matemātikā - pētnieks (1 vieta), nepieciešams doktora grāds matemātikā, zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā vismaz 3 gadi, vismaz 5 gadu pētnieciskā darba pieredze uz nestriktās loģikas balstītu struktūru un metožu jomā, pieredze risku analīzē, kā arī zinātniskās publikācijas

- matemātikā - zinātniskais asistents (2 vietas), vismaz bakalaura vai tam pielīdzināts grāds matemātikā (vēlams maģistra grāds), vismaz 2 gadu pētnieciskā darba pieredze uz nestriktās loģikas balstītu struktūru un metožu jomā, pieredze risku analīzē

Ar amata aprakstu, kurā noteiktas amatam nepieciešamās prasmes un darba uzdevumi, kā arī ar darba nosacījumiem var iepazīties LU Matemātikas un informātikas institūta Personāla daļā (Rīgā, Raiņa bulvārī 29, 227.kabinetā) iepriekš piesakoties pa tālr. 20218408.

Dokumenti konkursam (iesniegums par piedalīšanos konkursā, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, CV un zinātnisko publikāciju saraksts) iesniedzami LU Matemātikas un informātikas institūta Personāla daļā viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos notiek saskaņā ar Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā. Par darba nosacījumiem, tajā skaitā par darba laiku, puses vienojas, slēdzot darba līgumu.

Iesniegumā par piedalīšanos konkursā nepieciešams norādīt amata, uz kuru pretendējat, numuru atbilstoši paziņojumā norādītajam.


OP 2018/232.AKK6

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (reģ. Nr. 90000028508) izsludina atklātu konkursu uz Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu

Amata galvenie pienākumi: koordinēt un piedalīties normatīvo aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu un rekomendāciju izstrādē dabas aizsardzības, vides zinātnes un izglītības, ģenētiski modificēto organismu jomā, koordinēt jautājumus, kas saistīti ar invazīvo svešzemju sugu izplatības ierobežošanu un apkarošanu.

Sagaidām, ka tev ir:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides vai dabas zinībās

- darba pieredze ar vides aizsardzības jomas jautājumiem

- izpratne par dabas aizsardzības likumdošanu Latvijā un valsts starptautiskajām saistībām dabas aizsardzības jomā

- izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un tās darbības principiem, vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē

- zināšanas un vēlama pieredze tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā;

- zināšanas par vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu un tās darbību, par jomu regulējošajiem nozīmīgākajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt komandā un pastāvīgi plānot savu darbu

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pievienojoties Dabas aizsardzības departamenta komandai, tu iegūsi:

- iespēju iepazīt valsts pārvaldes darba vidi

- iespēju papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas

- radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus

- mēnešalgu līdz 1230 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu

- darbavietu Rīgas centrā

Ja vēlies pieteikties, tad pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu 20 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi "Konkurss - Dabas aizsardzības departaments, vecākais eksperts" vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494. Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts ir pieejams ministrijas tīmekļa vietnē: www.varam.gov.lv sadaļā - Vakances.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi: personals@varam.gov.lv.


OP 2018/232.AKK7

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (reģ. Nr. 90000028508) izsludina atklātu konkursu uz Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Amata galvenie pienākumi: koordinēt un piedalīties normatīvo aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu un rekomendāciju izstrādē dabas aizsardzības un mežsaimniecības jomā.

Sagaidām, ka tev ir:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai profesionālā izglītība mežzinātnē vai vides zinātnēs

- darba pieredze mežsaimniecības jomā vai ar dabas aizsardzības jautājumiem

- izpratne par dabas aizsardzības likumdošanu Latvijā un valsts starptautiskajām saistībām dabas aizsardzības jomā

- izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un tās darbības principiem, vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē

- zināšanas un vēlama pieredze tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā

- zināšanas par vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu un tās darbību, par jomu regulējošajiem nozīmīgākajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt komandā un pastāvīgi plānot savu darbu

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pievienojoties Dabas aizsardzības departamenta komandai, tu iegūsi:

- iespēju iepazīt valsts pārvaldes darba vidi

- iespēju papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas

- radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus

- mēnešalgu līdz 1230 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu

- darbavietu Rīgas centrā

Ja vēlies pieteikties, tad pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu 20 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi "Konkurss - Dabas aizsardzības departaments, vecākais referents" vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494. Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts ir pieejams ministrijas tīmekļa vietnē: www.varam.gov.lv sadaļā - Vakances.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi: personals@varam.gov.lv .

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)