Laidiens: 31.01.2018., Nr. 22

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2018/22.AKK1

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Kontroles departamenta Administratīvās nodaļas arhitekts/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja tici, ka būvju drošība ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- izskatīt būvniecības ieceres iesniegumus, izvērtēt būvniecības ieceres dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem un attiecīgās administratīvās teritorijas plānojumam un lemt par būvniecības ieceres dokumentu tālāko virzību

- izvērtēt dokumentus, kas apliecina būvniecības ieceres visu attiecīgo nosacījumu izpildi, lai izdarītu atzīmi par nosacījumu izpildi vai sagatavot pamatotu lēmumprojektu par atzīmes neizdarīšanu

- izskatīt alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības

- piedalīties lēmumu pieņemšanā par būvatļaujas ieceres izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisko apspriešanu, sagatavojot attiecīgu lēmumprojektu. Piedalīties publiskās apspriešanas materiālu izskatīšanā un izvērtēšanā. Sagatavot būvatļaujas projektu, nosakot nosacījumus

- sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, teritorijā esošajiem inženiertīkliem, kā arī ziņas par būvi, informēt par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu

- savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas Biroja darbiniekiem un būvniecības procesa dalībniekiem, nodrošināt atbalsta sniegšanu Biroja iekšējo normatīvo aku izstrādē un pilnveidošanā, sniegt viedokli par Biroja kompetences jomas ārējiem normatīvajiem aktiem

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā

- pieredze arhitekta darbā vai būvvaldes darbā ar amata aprakstā saistīto pienākumu izpildi, ne mazāka kā 2 (divi) gadi, kura iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā

- ļoti labas zināšanas būvniecības normatīvajā regulējumā, kā arī zināšanas par administratīvo procesu un spēja attiecīgos normatīvos aktus izmantot ikdienas pienākumu veikšanai

- zināšanas par arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām attiecīgajām būvēm un prasme šīs zināšanas izmantot praktiskajā darbā

- izpratne par cilvēku un būvju, būvju un vides attiecībām, par pirms projektēšanas izpēti un būvprojekta sagatavošanas darba metodēm, par tehniskajām problēmām, kas saistītas ar būvprojektu, un ar būvkonstrukcijām saistītiem aprēķiniem

- zināšanas pilsētbūvniecībā un plānošanā, būvfizikā un būvniecības tehnoloģijā, lai nodrošinātu būvju iekšējo komfortu un drošību

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes

- teicamas valsts valodas prasmes un labas angļu un krievu valodas prasmes

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- atbilstība speciālas atļaujas saņemšanai darbam ar valsts noslēpuma objektiem

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Kontroles departamenta Administratīvās nodaļas arhitekta amata konkursam" līdz 2018. gada 12. februārim.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2018. gada 26. februārim.

Uzziņas pa tālr. 67013304.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2018/22.AKK2

Datu valsts inspekcija (reģ. Nr. 90001037264) izsludina konkursu uz vakanto Juridiskā nodaļas jurista/-es ierēdņa amatu uz noteiktu laiku

Datu valsts inspekcijas kolektīvā Juridiskā nodaļa nodrošina Datu valsts inspekcijas tiesību aktu projektu izstrādi un tiesiskuma iepriekšējo papildpārbaudi, pārstāvību tiesvedības procesos, administratīvā procesa īstenošanas uzraudzību, atbilžu projektu sagatavošanu uz privātpersonu iesniegumiem, darbības stratēģijas izstrādi un īstenošanas pārraudzību, prioritāšu, uzdevumu un aktivitāšu plānošanu un to izpildes kontroles sistēmas izveidi, piedalās dienesta pārbaužu veikšanā un disciplinārlietu izskatīšanā par Datu valsts inspekcijas amatpersonu darbību.

Ja esi gatavs/-a strādāt valsts pārvaldē, pieņemt jaunus izaicinājumus un nebaidīties uzņemties atbildību. Ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai sniegtu ieguldījumu personas datu aizsardzības uzraudzībai Latvijā, tad aicinām pievienoties Datu valsts inspekcijas kolektīvam, kas veic personas datu aizsardzības uzraudzību.

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- juridiskā darba pieredze (ne mazāk kā divus gadus)

- vēlama darba pieredze lēmumu, iekšējo normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu, starpresoru vienošanos u. c. tiesību aktu projektu izstrādāšanā

- vēlama pieredze pārstāvību nodrošināšanā tiesvedību procesos

- vēlama darba pieredze personas datu aizsardzības jomā

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē un zināšanas par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem

- zināšanas par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību

- prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu

- labas angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbam ar datoru (MS Office)

Piedāvājam:

- atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu valsts pārvaldes iestādē

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Priekšrocības pretendentiem ar:

- darba pieredzi personas datu aizsardzības jomā

Ierēdņa darbavieta: Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā.

Datu valsts inspekcijas Juridiskās nodaļas jurista amatam noteikta 21. saime "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi", III B līmenis (10. mēnešalgu grupa), mēnešalga no 752 EUR līdz 1004 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Motivācijas vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Datu valsts inspekcijai Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011, vai uz e-pasta adresi kristine.revina@dvi.gov.lv ar norādi "Pieteikums konkursam uz Juridiskās nodaļas jurista/-es amatu (Jūsu vārds, uzvārds)".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā Curriculum Vitae (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv). Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67686023 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi kristine.revina@dvi.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Datu valsts inspekcija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.


OP 2018/22.AKK3

Lauku atbalsta dienests (reģ. Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv)

Lauku atbalsta dienests ir atbildīgs par vienotu valsts un Eiropas Savienības atbalsta politikas īstenošanu Latvijā. Veicot ikdienas uzdevumus, būtiska loma tiek piešķirta vērtībām - attīstībai, kompetencei, objektivitātei un klientu orientētai pieejai. Profesionālās darbības standartu nodrošināšanai un inovatīvu risinājumu īstenošanai savā komandā aicinām atbildīgu, precīzu un atsaucīgu kolēģi -

LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS DAĻAS VECĀKO REFERENTU/-I (divi ierēdņa amati uz noteiktu un nenoteiktu laiku)

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas

- apgūt plašas un jaunas zināšanas dažādās jomās, kā, piemēram, iepirkumu procedūras veikšanā, būvniecībā un lauksaimniecībā

- atsaucīgu, draudzīgu un profesionālu kolēģu komandu

- darbavietu Rīgas centrā

Pienākumi:

- komandas darbā izstrādāt procedūras un metodiski uzraudzīt Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai projektu pieteikumus un maksājumu dokumentus

- sadarboties ar atbalsta pretendentiem - lauksaimniekiem -, rodot labākos risinājumus dažādās nestandarta situācijās

- sagatavot administratīvos aktus par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu, vai grozījumiem projektos

- precīzi veikt darbu ar dokumentiem, formulēt un izteikt rakstveidā viedokli par kompetencē esošiem jautājumiem

- analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju, darboties ar IT sistēmām un datubāzēm

- pēc nepieciešamības doties darba braucienos, lai veiktu pārbaudes pie klientiem

Prasības:

- augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnēs, lauksaimniecības vai finanšu jomā

- vēlama profesionālā pieredze atbilstoši darbības jomai, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā

- zināšanas par aktualitātēm lauksaimniecībā un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas pamatprincipiem un mehānismiem

- prasme biznesa plāna dzīvotspējas noteikšanā un spēja pieņemt konkrētus lēmumus, izvērtējot iespējamos riskus

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas)

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Ja atbilsti Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, tad piesakies, sūtot CV un pieteikuma vēstuli Personāla daļai 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai uz e-pasta adresi darbs@lad.gov.lv ar norādi "Vecākais referents LMD". Tālr. uzziņām 67027697, 27877187.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta 1. daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


OP 2018/22.AKK4

Lauku atbalsta dienests (reģ. Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv)

Lauku atbalsta dienests ir atbildīgs par vienotu valsts un Eiropas Savienības atbalsta politikas īstenošanu Latvijā. Veicot ikdienas uzdevumus, būtiska loma tiek piešķirta vērtībām - attīstībai, kompetencei, objektivitātei un klientu orientētai pieejai. Profesionālās darbības standartu nodrošināšanai un inovatīvu risinājumu īstenošanai savā komandā aicinām atbildīgu, precīzu un atsaucīgu kolēģi -

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALDES VALSTS ATBALSTA UN LEADER PASĀKUMU DAĻAS VECĀKO REFERENTU/-I (ierēdņa amats uz noteiktu laiku)

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas

- iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas

- atsaucīgu, draudzīgu un profesionālu kolēģu komandu

- darbavietu Ogrē

Pienākumi:

- vērtēt Leader pasākuma projektus un valsts atbalsta iesniegumus un, ņemot vērā iespējamos riskus, pieņemt lēmumus par atbalsta pasākumu finansējuma piešķiršanu

- veikt rūpīgu un precīzu darbu ar dokumentiem

- izzināt un izprast klientu vajadzības un piemeklēt atbilstošākos risinājumus

- analizēt sarežģītu un lielu datu apjoma informāciju

- darboties ar IT sistēmām un datubāzes programmām

- pēc nepieciešamības doties vizītēs pie klientiem

Prasības:

- augstākā izglītība ekonomikas vai lauksaimniecības jomā

- vēlama 2 gadu profesionālā pieredze, kas gūta pēdējo 5 gadu laikā atbilstoši darbības jomai, t. sk. projektu vērtēšanā un izpratni par Kopējās lauksaimniecības politikas un Eiropas Savienības lauku attīstības politikas pamatprincipiem un mehānismiem

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas)

- B kategorijas vadītāja apliecību un labas auto vadīšanas iemaņas

Ja atbilsti Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, tad piesakies, sūtot CV un pieteikuma vēstuli Personāla daļai 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai uz e-pasta adresi darbs@lad.gov.lv ar norādi "Vecākais referents Ogrē".

Tālr. uzziņām 67027697, 27877187.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta 1. daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


OP 2018/22.AKK5

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vecākā referenta (darbinieka) amatu Centrālajā grāmatvedībā, piedāvājot:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu, mēnešalgu no 834 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no profesionālās pieredzes

Centrālās grāmatvedības vecākā referenta galvenie amata pienākumi:

- Aizsardzības ministrijas aizsardzības atašeju un pārstāvju avansa norēķinu uzskaite un finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole

- ministrijas darbinieku ārvalstu un iekšzemes komandējumu avansa norēķinu uzskaite un kontrole, attaisnojuma dokumentu pārbaude un grāmatošana

- ikmēneša norēķinu atlikumu salīdzināšana

- piedalīties ceturkšņa un gada finanšu pārskata sagatavošanā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- nodaļas darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība

- darba pieredze grāmatveža amatā valsts pārvaldē (ilgāk par gadu)

- pārzināt un spēt izmantot darbā budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaiti reglamentējošus normatīvos aktus

- labas prasmes darbā ar resursu vadības sistēmu "Horizon"

- labas datorprogrammu lietotājprasmes (MS Word, Excel)

- angļu valodas zināšanas

- augsta atbildības izjūta, analītiska domāšana, precizitāte, iniciatīva, labas komunikācijas prasmes

- zināšanas par Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, tostarp NBS, uzdevumiem un struktūru

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija 14 dienu (divu nedēļu) laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv.

Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Vakances.aspx.

Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.


OP 2018/22.AKK6

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA paziņo, ka tiek pagarināts pretendentu pieteikšanās termiņš konkursam uz vecākā referenta (ierēdņa) amatu Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta Nodrošinājuma stratēģijas nodaļā, piedāvājot:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot izpratni par valsts aizsardzības jomu un NBS uzdevumiem

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu un mēnešalgu no 835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no profesionālās pieredzes

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt NBS bruņojuma un munīcijas ilgtermiņa un vidēja termiņa nodrošinājuma plānu izstrādi un pārraudzīt to ieviešanu

- nodrošināt amata kompetencē esošu jautājumu risināšanu ar NATO un ES institūcijām, kā arī regulāri analizēt, sniegt priekšlikumus par AM un NBS iespējām piedalīties NATO un ES institūciju iniciatīvās, kas saistītas ar ieročiem un munīciju

- nodrošināt divpusējo sadarbību bruņojuma munīcijas jomās atbilstoši AM noteiktajām sadarbības vadlīnijām

- nodrošināt tēžu un informācijas sagatavošanu par kompetencē esošajiem jautājumiem divpusējās sadarbības, Eiropas Aizsardzības aģentūras un NATO, kā arī citos daudzpusējos sadarbības formātos

- veikt ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādi bruņojuma un munīcijas nodrošinājuma jomās

Pretendentam/-ei nepieciešamās prasmes:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, politikas vai tiesību zinātnēs

- labas iemaņas dokumentu, tostarp normatīvo aktu projektu, sagatavošanā

- labas zināšanas un izpratne par valsts aizsardzības jomu un NBS uzdevumiem, kā arī zināšanas par militāriem ieročiem un munīciju

- vēlama pieredze starpinstitucionālā sadarbībā nacionālā vai starptautiskā līmenī

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē

- ļoti labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests), vēlamas krievu, vācu vai franču valodas zināšanas

- ļoti labas iemaņas darbā ar standarta biroja programmatūru

- prasme plānot un organizēt darbu, spēja sadarboties, skaidri un argumentēti paust savu viedokli

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai jānosūta uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv.

Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas pieejamas ministrijas mājaslapā http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Vakances.aspx. Fakss 67335106, uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.


OP 2018/22.AKK7

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA paziņo, ka tiek pagarināts pretendentu pieteikšanās termiņš konkursam uz vecākā referenta (ierēdņa) amatu Resursu plānošanas departamenta Budžeta un investīciju plānošanas nodaļā, piedāvājot:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu un mēnešalgu no 835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no profesionālās pieredzes

Galvenie amata pienākumi būs:

- nodrošināt nozares pamatbudžeta plānošanu un analīzi sadarbībā ar ministrijas padotības iestādēm un saskaņā ar valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūru

- veikt nozares budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un pārbaudīt aprēķinu pareizību

- sagatavot atskaites starptautiskajām organizācijām atbilstoši plānotajam un piešķirtajam finansējumam

- piedalīties iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektu izstrādē finanšu jomā

- gatavot informatīvos materiālus ministrijas vadībai par aizsardzības finanšu plānošanu

Pretendentam/-ei izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā

- pieredze praktiski lietot/piemērot budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

- spēkā esošo valsts budžeta plānošanas, analīzes jomā reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- labas iemaņas dokumentu, tostarp normatīvo aktu projektu, sagatavošanā

- vēlama vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu vadības, tostarp plānošanā, jomā valsts pārvaldē

- prasme apkopot, sistematizēt un analizēt liela apjoma informāciju

- vēlama profesionālā pieredze ekonomikā un finanšu jomā

- labas angļu valodas zināšanas

- ļoti labas prasmes darbā ar Microsoft Excel

- augsta atbildības izjūta, precizitāte, analītiskas spējas, spēja strādāt dinamiskā vidē

- iniciatīva un labas komunikācijas spējas

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai jānosūta uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Vakances.aspx. Fakss 67335106. Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.


OP 2018/22.AKK8

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337) izsludina konkursu uz vecākā/-ās eksperta/-es amatu Ambulatoro pakalpojumu nodaļā (1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

- plānot valsts organizētām skrīningam pakļauto iedzīvotāju grupu uzaicināšanu uz profilaktiskajiem izmeklējumiem un organizēt uzaicinājumu sagatavošanu un izsūtīšanu

- apkopot un analizēt datus par skrīninga izmeklējumiem

- sniegt iedzīvotājiem un ārstniecības iestādēm informāciju par organizētā skrīninga darbības principiem

- plānot valsts organizētam skrīningam nepieciešamo līdzekļu apjomu un veikt tā izlietojuma uzraudzību

- nodrošināt vadības informācijas sistēmas organizētā vēža skrīninga moduļa biznesa procesu

- monitorēt Veselības inspekcijas pieņemto lēmumu izpildi teritoriālās nodaļās un nodrošināt informācijas nodošanu par lēmumu izpildi Veselības inspekcijai

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība veselības aprūpes jomā

- ļoti labas datorprasmes (MS Excel)

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī

- angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas (sarunvaloda)

- vēlama pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību

- izpratne par organizēšanas un finansēšanas principiem ambulatorajā veselības aprūpē

- darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu

Piedāvājam:

- interesantu un dinamisku darbu ar apmeklētājiem pa tālruni un uz vietas

- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā un labus darba apstākļus

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 835 EUR, pēc pārbaudes laika līdz 994 EUR

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Ambulatoro pakalpojumu nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pasta adresi vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu (Cēsu ielā 31, k-3, Rīga, LV-1012) līdz 2018. gada 11. februārim. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.


OP 2018/22.AKK9

Latvijas Republikas Saeima izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu - Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultants/-e (vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenās prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- valsts valodas prasme augtākajā līmenī (C līmeņa 2. pakāpe)

- angļu valodas prasme C1 valodas apguves līmenī (pašnovērtējums saskaņā ar Eiropas Padomes noteiktajiem svešvalodu apguves līmeņiem); citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- zināšanas par Eiropas Savienības tiesībām un salīdzinošajām tiesībām

- pieredze tiesību aktu analīzē

- vēlama iepriekšēja darba pieredze valsts pārvaldes iestādē, starptautiskajā institūcijā vai citās organizācijās ar Eiropas lietu komisijas (turpmāk - Komisija) pamatdarbību saistītās jomās

- vēlamas zināšanas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes kompetences jautājumiem, kā arī par subsidiaritātes principa īstenošanu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā

- atbilstība prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, e-pasts) un biroja tehniku

- komunikācijas un sadarbības prasme, prasme strādāt komandā

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt Komisijā izskatāmo, konsultanta atbildībā nodoto, Latvijas Republikas oficiālo nostādņu, informatīvo ziņojumu un citu dokumentu sagatavošanu izskatīšanai Komisijas sēdēs

- organizēt Komisijas sēdes par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes kompetences jautājumiem

- analizēt Eiropas Savienības leģislatīvo aktu projektu atbilstību subsidiaritātes principam

- amata kompetences ietvaros veikt noteiktu jautājumu izpēti, sagatavot pārskatus, informatīvus un uzziņas materiālus, tostarp par Komisijas sēdēs un starpparlamentārajās sanāksmēs izskatāmo jautājumu juridiskajiem aspektiem

- sadarboties ar Saeimas nozaru komisijām, valsts pārvaldes institūcijām un citām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem

Piedāvājam:

- dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas

- stabilu atalgojumu (amatam noteikta 12. mēnešalgu grupa, mēnešalgas diapazons (bruto) no 1080 līdz 1744 euro)

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

- motivācijas vēstule ar ietvertu apliecinājumu, ka pretendents atbilst likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām, lai saņemtu pieeju valsts noslēpumam

- Curriculum Vitae

- augstāko izglītību apliecinoša/-u dokumenta/-u kopijas

- vēlama informācija par adresātu/-iem esošajā un/vai iepriekšējās darbavietās, kas var sniegt atsauksmi par pretendenta darbu

- valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā)

- citi dokumenti, kas raksturo pretendenta kvalifikāciju un tās atbilstību Komisijas konsultanta amatam (nav obligāta prasība)

Minētos dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 15. februārim elektroniski uz Saeimas Administrācijas Personāla nodaļas e-pasta adresi Liena.Puise@saeima.lv vai personīgi Saeimas Administrācijas Dokumentu nodaļas Lietvedībā Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, uz aploksnes norādot "Konkursam: Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultants". Tālr. uzziņām 67087272.


OP 2018/22.AKK10

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Klīnisko pētījumu nodaļas vecākais eksperts (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: Klīnisko pētījumu pieteikumu dokumentācijas vērtēšana.

Kods: 242209.

Galvenie amata pienākumi:

- veikt zāļu klīnisko pētījumu un to grozījumu pieteikumu ekspertīzi

- veikt pētāmo zāļu drošuma vērtēšanu

- gatavot novērtējuma ziņojumus ar secinājumiem par ekspertīzes rezultātiem latviešu vai angļu valodā

- analizēt zinātnisko literatūru un izdarīt secinājumus

- darbs ar informācijas datubāzēm

- pārzināt un izmantot atbilstošos reglamentējošos likumdošanas aktus, lai nodrošinātu kvalificētu lēmumu pieņemšanu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība medicīnā, bioloģijā vai farmācijā ar specializāciju biomedicīnā, molekulārajā bioloģijā, medicīniskās laboratorijas diagnostikā

- vēlama pieredze zāļu klīnisko pētījumu jomā

- teicamas latviešu valodas, ļoti labas angļu zināšanas mutvārdos un rakstos

- klīnisko pētījumu jomas likumdošanas pārzināšana

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- labas prasmes darbā ar datoru

- precizitāte darbā un augsta atbildības izjūta

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

- labas saskarsmes un sadarbības spējas

Mēs piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- labus darba apstākļus

- interesantu un atbildīgu darbu ar dokumentāciju un medicīnisko informāciju

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Darbinieka amatam noteikts 10. saimes "Ekspertīze" III līmenis un 10. mēnešalgu grupa (mēnešalgas diapazons atbilstoši kvalifikācijas kategorijai: 1. kategorija - līdz 940 euro, 2. kategorija - līdz 1115 euro, 3. kategorija - līdz 1287 euro).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) līdz 2018. gada 15. februārim lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasta adrese: personals@zva.gov.lv , tālr. papildu informācijai 67078457, 67078424, fakss 67078428.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2018/22.AKR1

Labklājības ministrija paziņo, ka Metodiskās vadības un kontroles departamenta projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" vecākās ekspertes amatā (uz noteiktu laiku) ir iecelta MAIJA MUCENIECE.


OP 2018/22.AKR2

Nacionālais veselības dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļas vecākās ekspertes amatā 2017.gada 1.februārī ir iecelta ILVIJA VĪTOLA.


OP 2018/22.AKR3

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Rīgas teritoriālās struktūrvienības Piespiedu un sabiedriskā darba daļas probācijas speciālistes amatā uz nenoteiktu laiku no 2018.gada 12.janvāra iecelta JEVGENIJA ĀBELĪTE.


OP 2018/22.AKR4

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Olaines filiāles probācijas speciālista amata konkurss (1 vakance uz nenoteiktu laiku) (izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 18. decembrī, Nr. 251 (6078)) noslēdzies bez rezultāta.


OP 2018/22.AKR5

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākās referentes valsts civildienesta ierēdnes amatā no 2018. gada 29. janvāra ir iecelta NATĀLIJA SLAIDIŅA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)