Laidiens: 12.10.2018., Nr. 202 (6288)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2018/202.US1

Pēc Baltics Credit Solutions Latvia SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40103700274, lūguma lūdzu publicēt šāda satura paziņojumu:

Brīdinājums

Aizņēmēja JĀŅA ĀBOLIŅA, personas kods 140276-12208, saistības, kas izriet no 2006.gada 11.augusta starp viņu un AS Latvijas Krājbanka noslēgtā Hipotekārā aizdevuma līguma Nr.DB00-06-H-232 (turpmāk - Līgums), nodrošinātas ar Hipotēku uz J.Āboliņa nekustamo īpašumu Skolas iela 4-4, Krimūnas, Krimūnas pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr.46729000049, ķīlas ņēmējam piešķirtas tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu. No Līguma izrietošās prasījuma tiesības pret Aizņēmēju un ar tām saistītās blakustiesības nodotas SIA Baltics Credit Solutions Latvia (turpmāk - Kreditors).

Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos kredīta un procentu maksājumus ilgāk par 60 dienām, tādā veidā ir pieļāvis Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.¹ panta astoņpadsmitās daļas 1.punktā noteikto būtisku līguma pārkāpumu. Pastāvot šādiem apstākļiem, Kreditors pieprasa izsniegtā kredīta pirmstermiņa atmaksu un 2018.gada 21.septembri nosaka par aizdevuma atmaksas beigu termiņu.

Aizņēmēja neizpildīto Līguma saistību apmērs ir EUR 9963,68, parādu veido: pamatsumma EUR 8280.88, līgumiskie procenti EUR 772,02, līgumsods EUR 826,94, ar ķīlas apdrošināšanu saistītie izdevumi EUR 83,84 (saistības turpina palielinās atbilstoši Kreditora tiesībām aprēķināt blakus prasījumus). Aicinām izpildīt saistības līdz 2018.gada 5.oktobrim.

Ņemot vērā neizpildītās ar Hipotēku uz J.Āboliņa nekustamo īpašumu nodrošinātās Līguma saistības, Kreditors pēc 2018.gada 5.oktobra Civilprocesa likuma 49.nodaļā paredzētajā kārtībā tiesā iesniegs pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā. Paziņo zv. notāre I. Pilsētniece.


OP 2018/202.US2

Pēc Baltics Credit Solutions Latvia SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40103700274, lūguma lūdzu publicēt šāda satura paziņojumu:

Brīdinājums

Aizņēmēju TIJAS PĒTERSONES, personas kods 310168-12508, un RAITA ZITMAŅA, personas kods 270454-12528, saistības, kas izriet no 2006.gada 13.janvārī starp viņiem un AS Latvijas Krājbanka noslēgtā Hipotekārā aizdevuma līguma Nr.TL00-06-H-001 (turpmāk - Līgums), nodrošinātas ar Hipotēku uz T.Pētersones piederošo īpašuma 1/8 domājamo daļu, Silvijas Elzas Pētersones, personas kods 100240-12516, piederošo īpašuma 1/8 domājamo daļu, Gvido Pētersona, personas kods 230864-10635, piederošo īpašuma 1/8 domājamo daļu un Ivandas Bīberes, personas kods 141172-10552, piederošo īpašuma 1/8 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Kalniņi", Ģibuļu pag., Talsu nov., kadastra Nr.88540090007, ķīlas ņēmējam piešķirtas tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu. No Līguma izrietošās prasījuma tiesības pret Aizņēmējiem un ar tām saistītās blakustiesības nodotas SIA Baltics Credit Solutions Latvia (turpmāk - Kreditors).

2016.gada 20.janvāris Līgumā noteikts par aizdevuma atmaksas beigu termiņu. Aizņēmēju neizpildīto Līguma saistību apmērs ir EUR 33 233,37, parādu veido: pamatsumma EUR 25'036.46, līgumiskie procenti EUR 1766,99, likumiskie procenti EUR 3926,27, līgumsods EUR 2503,65 (saistības turpina palielinās atbilstoši Kreditora tiesībām aprēķināt blakus prasījumus). Aicinām izpildīt saistības līdz 2018.gada 5.oktobrim.

Ņemot vērā neizpildītās ar Hipotēku uz T.Pētersones, S.E.Pētersones, G.Pētersona un I.Bīberes nekustamo īpašumu nodrošinātās Līguma saistības, Kreditors pēc 2018.gada 5.oktobra Civilprocesa likuma 49.nodaļā paredzētajā kārtībā tiesā iesniegs pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā. Paziņo zv. notāre I. Pilsētniece.


OP 2018/202.US3

Pēc Baltics Credit Solutions Latvia SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40103700274, lūguma lūdzu publicēt šāda satura paziņojumu:

Brīdinājums

Aizņēmēja SIA "PRAKTIKER", vienotais reģistrācijas Nr. 41203011099, saistības, kas izriet no 2013.gada 11.novembrī starp viņu un AS Latvijas Krājbanka noslēgtā Aizdevuma līguma Nr.TL00-13-A-001 (turpmāk - Līgums), nodrošinātas ar Hipotēku uz SIA "PRAKTIKER" nekustamo īpašumu: "Kalninieki", Virbu pag., Talsu nov., kadastra Nr. 88960030069, ķīlas ņēmējam piešķirtas tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu. No Līguma izrietošās prasījuma tiesības pret Aizņēmēju un ar tām saistītās blakustiesības nodotas SIA Baltics Credit Solutions Latvia (turpmāk - Kreditors).

2014.gada 29.oktobris Līgumā noteikts par aizdevuma atmaksas beigu termiņu. Aizņēmēja neizpildīto Līguma saistību apmērs ir EUR 2839,80, parādu veido: pamatsumma EUR 1780,02, līgumiskie procenti EUR 0,00, likumiskie procenti EUR 411,63, līgumsods EUR 183,60, ar ķīlas apdrošināšanu saistītie izdevumi EUR 464,55 (saistības turpina palielinās atbilstoši Kreditora tiesībām aprēķināt blakus prasījumus). Aicinām izpildīt saistības līdz 2018.gada 5.oktobrim.

Ņemot vērā neizpildītās ar Hipotēku uz SIA "PRAKTIKER" nekustamo īpašumu nodrošinātās Līguma saistības, Kreditors pēc 2018.gada 5.oktobra Civilprocesa likuma 49.nodaļā paredzētajā kārtībā tiesā iesniegs pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā. Paziņo zv. notāre I. Pilsētniece.


OP 2018/202.US4

Pēc Baltics Credit Solutions Latvia SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40103700274, lūguma lūdzu publicēt šāda satura paziņojumu:

Brīdinājums

Aizņēmēja RAIMONDA BRIĢA, personas kods 030471-10025, saistības, kas izriet no 2006.gada 20.jūlija starp viņu un AS Latvijas Krājbanka noslēgtā Hipotekārā aizdevuma līguma Nr.JL00-06-H-432 (turpmāk - Līgums), nodrošinātas ar Hipotēku uz R.Briģa nekustamo īpašumu: 20/120 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 44, Jelgavā, kadastra Nr.09000260141, ķīlas ņēmējam piešķirtas tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu. No Līguma izrietošās prasījuma tiesības pret Aizņēmēju un ar tām saistītās blakustiesības nodotas SIA Baltics Credit Solutions Latvia (turpmāk - Kreditors).

2016.gada 15.augusts Līgumā noteikts par aizdevuma atmaksas beigu termiņu. Aizņēmēja neizpildīto Līguma saistību apmērs ir EUR 6975,18, parādu veido: pamatsumma EUR 5478,16, līgumiskie procenti EUR 261,15, likumiskie procenti EUR 671,79, līgumsods EUR 547,82, ar ķīlas apdrošināšanu saistītie izdevumi EUR 16,26 (saistības turpina palielinās atbilstoši Kreditora tiesībām aprēķināt blakus prasījumus). Aicinām izpildīt saistības līdz 2018.gada 5.oktobrim.

Ņemot vērā neizpildītās ar Hipotēku uz R.Briģa nekustamo īpašumu nodrošinātās Līguma saistības, Kreditors pēc 2018.gada 5.oktobra Civilprocesa likuma 49.nodaļā paredzētajā kārtībā tiesā iesniegs pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā. Paziņo zv. notāre I. Pilsētniece.


OP 2018/202.US5

MONIKA BĒRA, dzim. 1994.gada 4.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Liepāja, Dārza iela 29-11, tiek aicināta 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA "AMBER REAL", reģ. Nr.40003903721, kas uz 2018.gada 1.oktobri sastāv no pamatparāda EUR 2001,46. Ja 1 (viena) mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, tiks celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)