Laidiens: 11.10.2018., Nr. 201 (6287)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2018/201.PD1

Konkurss

SIA "Rīgas ūdens" izsludina atklātu konkursu "Kanalizācijas tīkla atjaunošana ar oderēšanas metodi Rīgā, Stabu ielā" (identifikācijas Nr.RŪ-2018/151).

Atklāta konkursa nolikuma teksts, t.sk. informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir publicēts SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv.

Kontaktpersona: SIA "Rīgas ūdens" Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr. 67088437, mob. tālr. 25755635, e-pasta adrese: ieva.aprane@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss, 306.kabinets, Rīga, LV-1495.


OP 2018/201.PD2

Paziņojums par Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Energoefektivitāte" izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāto projektu konkursu "Energoefektivitāte".

Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" virsmērķis - veicināt ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā.

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kā sadarbības partneris zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, vai valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Konkursam pieejamais kopējais piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 1 523 999 euro 36 mēnešu periodam.

Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Energoefektivitāte" nolikums un tā pielikumi pieejami Latvijas Zinātnes padomes interneta vietnes www.lzp.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 9.novembris.

Pēc papildu informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tālr. 67228421, e-pasts: lzp@lzp.gov.lv).


OP 2018/201.PD3

Paziņojums par Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus" izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāto projektu konkursu "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus".

Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" virsmērķis - veicināt ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā.

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kā sadarbības partneris zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, vai valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Konkursam pieejamais kopējais piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 1 523 999 euro 36 mēnešu periodam.

Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus" nolikums un tā pielikumi pieejami Latvijas Zinātnes padomes interneta vietnes www.lzp.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 9.novembris.

Pēc papildu informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tālr. 67228421, e-pasts: lzp@lzp.gov.lv).


OP 2018/201.PD4

Paziņojums par Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars" izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāto projektu konkursu "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars".

Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" virsmērķis - veicināt ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā.

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kā sadarbības partneris zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, vai valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Konkursam pieejamais kopējais piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 600 000 euro 36 mēnešu periodam.

Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars" nolikums un tā pielikumi pieejami Latvijas Zinātnes padomes interneta vietnes www.lzp.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 9.novembris.

Pēc papildu informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tālr. 67228421, e-pasts: lzp@lzp.gov.lv).


OP 2018/201.PD5

Konkurss

SIA "Rīgas ūdens" izsludina atklātu konkursu "Ēku un inženierbūvju nojaukšana" (identifikācijas Nr.RŪ-2018/120).

Atklāta konkursa nolikuma teksts, t.sk. informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir publicēts SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv.

Kontaktpersona: SIA "Rīgas ūdens" Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr. 67088347, e-pasta adrese: vita.rubene@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss, 306.kabinets, Rīga, LV-1495.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)