Laidiens: 13.09.2018., Nr. 182

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2018/182.PD1

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātus konkursus:

RS 18/246/AK par tiesībām veikt siltumtīklu pārbūvi Kalēju ielā 43, Vecpilsētas ielā 8, Rīgā,

RS 18/247/AK par tiesībām veikt siltumtīklu pārbūvi Rūpniecības ielā 25, Rīgā.

Iepazīties ar konkursa dokumentiem var bez maksas katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst.16.00 (piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 307.kabinetā.

Konkursa dokumentus iespējams saņemt, par katru samaksājot EUR 15,69 (t.sk. PVN 21%), AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV 40003286750 norēķinu kontā Nr. LV18RIKO0002013025455, AS "Luminor Bank", kods RIKOLV2X.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš: 2018.gada 28.septembris plkst.12.00.

Kontaktpersona: Siltumtīklu direktors J.Zeiza, tālrunis 67017356, fakss 67017363.


OP 2018/182.PD2

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina grozījumus uz papildus atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība).

LAP pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" stratēģiju īstenošanai, papildus tiek piešķirti EUR 5 069 541 (pieci miljoni sešdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro), tai skaitā vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai.

Vietējās rīcības grupas uz papildus atbalstu EUR 25 654 645 (divdesmit pieci miljoni seši simti piecdesmit četri tūkstoši, seši simti četrdesmit pieci euro), var pieteikties līdz 2019.gada 1.februārim.

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi /LEADER.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)