Laidiens: 12.09.2018., Nr. 181

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2018/181.AKK1

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz 4.novada nodaļas jaunsargu instruktoru amatiem uz nenoteiktu laiku:

- Ķeguma novadā (1 slodze)

- Lielvārdes novadā (1 slodze)

- Bauskā (1 slodze)

- Jelgavas novada Zaļeniekos (1 slodze)

- Jelgavas novada Ozolniekos (1 slodze)

Galvenie amata pienākumi:

- organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai

- plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu (tāmes, dienas kārtību, nodarbību plānus u.c.) atbilstoši metodiskajiem norādījumiem

- veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu

- ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datu bāzē e-klase

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām

- augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā

- militārā izglītība - vismaz jaunākā instruktora kurss

- pieredze darbā valsts pārvaldē vai pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāk kā viens gads)

- pieredze militārajā jomā

- interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana

- izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes un informācijas centra vietu tajā

- pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī

- "B"kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos

- labas plānošanas un organizēšanas prasmes

- spēja strādāt komandā

Priekšroka tiks dota pretendentiem, kuri beiguši jaunākā instruktora vai instruktora speciālista kursu Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā.

Amats ir klasificēts 35. saimes II līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 673 līdz 1100 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2018.gada 25.septembrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu - Jaunsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai uz e-pastu: konkursi@jic.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām 25732091, 67335370, 67335351.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.


OP 2018/181.AKK2

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz 2.novada nodaļas jaunsargu instruktoru amatiem;

- Vārkavas un Līvānu novados (1 slodze) uz nenoteiktu laiku

- Rēzeknē un Rēzeknes novadā (1 slodze) uz nenoteiktu laiku

- Ilūkstes novadā (1 slodze) uz noteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai

- plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu (tāmes, dienas kārtību, nodarbību plānus u.c.) atbilstoši metodiskajiem norādījumiem

- veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu

- ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datu bāzē e-klase

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām

- augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā

- militārā izglītība - vismaz jaunākā instruktora kurss

- pieredze darbā valsts pārvaldē vai pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāk kā viens gads)

- pieredze militārajā jomā

- interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana

- izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes un informācijas centra vietu tajā;

- pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī

- "B"kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos

- labas plānošanas un organizēšanas prasmes

- spēja strādāt komandā

Priekšroka tiks dota pretendentiem, kuri beiguši jaunākā instruktora vai instruktora speciālista kursu Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā.

Amats ir klasificēts 35. saimes II līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 673 līdz 1100 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2018.gada 25.septembrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu - Jaunsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai uz e-pastu: konkursi@jic.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām 26166063, 67335370, 67335351.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.


OP 2018/181.AKK3

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris/-e Drošības un darba aizsardzības nodaļā

Vispārējie darba pienākumi:

- nodrošināt valsts aizsardzības militāro objektu ekspluatāciju un tehnisko nodrošinājumu ugunsdrošības, gāzes saimniecības un civilās aizsardzības jomās

- izstrādāt vai piedalīties ar ugunsdrošības, gāzes saimniecības un civilās aizsardzības jautājumiem saistītu tehnisko specifikāciju izstrādē

- nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu izstrādi un aktualizēšanu, izpildes kontroli attiecībā uz ugunsdrošības, gāzes saimniecības un civilās aizsardzības prasībām

- koordinēt objektu ugunsgrēka riska novērtējumu sagatavošanu

- nodrošināt civilās aizsardzības plāna izstrādi

- veikt tirgus izpētes, ja plānots iegādāties preces un pakalpojumus ugunsdrošības, gāzes saimniecības vai civilās aizsardzības vajadzībām

Prasības kandidātiem/-ēm:

- nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā (arhitektūras, būvniecības vai enerģētikas jomā) izglītība un apgūta 160 stundu profesionālās pilnveides programma "Ugunsdrošība un aizsardzība", 160 stundu profesionālās pilnveides programma "Civilā drošība un aizsardzība"

- vēlama apliecība, kas ļauj pildīt atbildīgās personas par gāzes saimniecību pienākumus

- vēlama profesionālās pilnveides apliecība darba aizsardzībā (apgūta 60 stundu programma)

- pieredze ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomās ne mazāk par trīs gadiem

- pieredze iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā

- ļoti labas zināšanas jautājumos par ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmas organizāciju

- prasme un praktiska pieredze organizēt teorētiskās un praktiskās apmācības ugundrošībā un civilajā aizsardzībā

- izpratne jautājumos, kas saistīti ar īpašumu apsaimniekošanas jomu

- vēlamas zināšanas par iepirkumu procedūrām un iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem

- labas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes

- darbu plānošanas un organizatoriskās prasmes

- vismaz vienas svešvalodas (krievu vai angļu) zināšanas sarunvalodas līmenī

- prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī

Piedāvājam:

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no EUR 1052 līdz EUR 1382 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

- pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018.gada 28.septembrim (ieskaitot) sūtīt - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046, vai pa e-pastu: sarmite.freidenfelde@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67300241.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.


OP 2018/181.AKK4

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz - Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākā (-ās) referenta (-es) amata vietu (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku) - amats klasificēts 35. saimē, II līmenī, 9.mēnešalgu grupā

Tiesību aktu piemērošanas departamenta darbība saistīta ar metodiskā atbalsta sniegšanu pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, nodrošinot konsultācijas, vadlīniju un ieteikumu izstrādāšanu, mācību organizēšanu, kā arī ar priekšlikumu izstrādāšanu un saskaņošanu politikas dokumentu un normatīvo aktu projektu izstrādei publisko iepirkumu jomā.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

- sniegt metodisko palīdzību un konsultācijas pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, pretendentiem, kandidātiem publisko iepirkumu jomā

- gatavot atbildes uz pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, pretendentu, kandidātu u.c. ieinteresēto personu vēstulēm un e-pastiem par ar publiskajiem iepirkumiem saistītiem jautājumiem

- sniegt metodisku atbalstu Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - Birojs) darbiniekiem iepirkumu veikšanā un veikt Biroja iepirkumus atbilstoši Biroja iepirkumu veikšanas kārtībā noteiktajam

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnē

- prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām

- precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli

- labas komunikācijas prasmes, orientācija uz attīstību un spēja plānot un organizēt

- darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem un izpratne par publisko iepirkumu tiesisko regulējumu tiks uzskatītas par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- iegūt zināšanas un profesionālo pilnveidi publisko iepirkumu jomā

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

- atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu

- mēnešalgu no 835 līdz 1100 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei)

Piesakoties konkursā, tev jāiesniedz:

- pieteikuma (motivācijas) vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa sludinājumā pretendentiem definētajām prasībām

- Curriculum Vitae (CV)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām

- apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam 15 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas uz adresi: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, uz e-pastu: vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālrunis uzziņām 67326702.

Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām tu atradīsi Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/lv/node/246.

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Iepirkumu uzraudzības birojs, kontaktinformācija: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010.


OP 2018/181.AKK5

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (reģ. Nr. 90000028508) izsludina konkursu uz Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Amata mērķis un galvenie pienākumi: nodrošināt priekšlikumu izstrādi un to iedzīvināšanu par nepieciešamajiem reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem plānošanas reģionu un pašvaldību funkciju izpildei un uzņēmējdarbības veicināšanai, institucionālās kapacitātes stiprinošo projektu izstrāde un ieviešanas koordinācija, atzinumu sniegšana par attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, vēlams ekonomikā, politikas zinātnē vai tiesību zinātnēs

- izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem, vēlama darba pieredze valsts tiešās pārvaldes iestādē vai pašvaldībā

- zināšanas un vēlama pieredze tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā

- zināšanas par Latvijas reģionālās politikas jautājumiem

- labas angļu valodas zināšanas

- kompetences: darbs komandā, konceptuāla domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums

Mēs piedāvājam:

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- mēnešalgu līdz 1050 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei)

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi "Konkurss - Reģionālās politikas departaments" vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494. Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts ir pieejams ministrijas tīmekļa vietnē: www.varam.gov.lv sadaļā - Aktualitātes - Darba piedāvājumi.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi: personals@varam.gov.lv.


OP 2018/181.AKK6

Nacionālais veselības dienests (reģ.Nr.90009649337; www.vmnvd.gov.lv) izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-tes amatu Starptautiskās sadarbības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- izskatīt administratīvās lietas par personu tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī un Šveicē

- izskatīt nodaļas kompetencē esošos iesniegumus

- informēt fiziskas un juridiskas personas par tiesībām atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem saņemt veselības aprūpi citās dalībvalstīs

Prasības pretendentiem/-ēm:

- 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- pieredze veselības nozarē vai Eiropas Savienības tiesību piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- prasme strādāt ar datoru (programmas Word, Excel u.c.) un citiem biroja tehniskajiem līdzekļiem

- teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas

- augsta atbildības sajūta, precizitāte, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības spējas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Piedāvājam:

- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem

- atalgojumu pirms nodokļu nomaksas no 756 EUR (pārbaudes laikā) līdz 1174 EUR

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Starptautiskās sadarbības nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu: vakances@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012, līdz 2018.gada 24.septembrim. Informācija pa tālr. 67043772.

Nacionālais veselības dienests informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1010.


OP 2018/181.AKK7

Stockholm School of Economics in Riga, reģ. Nr. 40003162751, izsludina konkursu uz vakanto amata vietu:

- profesors - 1 amata vieta

Nozare: Ekonomika un uzņēmējdarbība

Apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība

Prasības pretendentam/-ei:

(1) Pretendents atbilst Augstskolu likumā noteiktajām prasībām ievēlēšanai profesora amatā

(2) Pretendents ir starptautiski atzīts speciālists ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares apakšnozarē "uzņēmējdarbības vadība", apliecina pastāvīgu un kvalitatīvu pētniecības darbu nozarē

(3) Pretendentam ir izcili sasniegumi un reputācija akadēmiskajā darbībā, izcilība studējošo izglītošanā

(4) Pretendentam ir vēlama, bet ne obligāta pieredze administratīvajā darbā, sadarbība ar industriju

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, ir jāiesniedz rektoram adresēta pieteikuma vēstule par piedalīšanos konkursā un aktuāls dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) personīgi (Stockholm School of Economics in Riga, Strēlnieku iela 4A, Rīga, LV-1012, 216.kabinets) vai jānosūta elektroniski (e-pasta adrese: office@sseriga.edu).

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Darba laiks: pilna slodze.

Darbavieta: Stockholm School of Economics in Riga.

Kontaktinformācija: kontaktpersona Eva Ernštreite, e-pasta adrese: eva.ernstreite@sseriga.edu; SSE Riga mājaslapa: www.sseriga.edu.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un uzglabāšanai SSE Riga Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.


OP 2018/181.AKK8

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - eksperts/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļā (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- darba pieredze audita vai ES fondu vadības uzraudzības jomā ne mazāk kā viens gads

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- zināšanas par iekšējās kontroles sistēmas darbību, t.sk., tiešās pārvaldes iestādēs

- zināšanas par risku vadību

- labas datu analīzes prasmes.

Galvenie amata pienākumi: piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras iekšējās kontroles vides izveidošanā. Veikt iekšējās kontroles sistēmas darbības uzraudzības pasākumus un pārbaudes. Sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekšējās kontroles sistēmā un tās pilnveidē.

Koordinēt informācijas apmaiņu un sadarbību ar ārējiem auditoriem un Valsts kontroli, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Sagatavot informatīvos materiālus, pārskatus, ziņojumus, atskaites, atzinumus un citus dokumentus Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas kompetences ietvaros.

Konsultēt un sniegt metodisku palīdzību struktūrvienībām un darbiniekiem risku vadības un iekšējās kontroles jautājumos.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 719,00 EUR, 2.kategorija 827,00 EUR, 3.kategorija: 945,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija, 15 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010, vai nosūtot uz e-pasta adresi: konkursi@nva.gov.lv ar norādi "RVIKN_eksperts" Informācija pa tālruni 67021840, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2018/181.AKR1

Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departaments paziņo, ka Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecāko ekspertu - valsts civildienesta ierēdņu pretendentu amatos ieceltas - uz nenoteiktu laiku ZITA MUSTERMANE un vecākās ekspertes amatā uz noteiktu laiku - ZANE JOKSTE.


OP 2018/181.AKR2

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka konkursa kārtībā Atļauju daļas Tehnisko noteikumu un vides informācijas sektora vecākās ekspertes ierēdnes amatā 2018.gada 4.septembrī iecelta ILZE LUKSTA.


OP 2018/181.AKR3

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2018.gada 20.augustā Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Slepenības režīma nodrošināšanas un informācijas atbalsta daļas drošības speciālistes amatā ir iecelta EVIJA LĀČPLĒSE - IRMEJA.


OP 2018/181.AKR4

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2018.gada 21.augustā Nodokļu pārvaldes Starptautisko un lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas daļas koordinācijas un uzraudzības nodaļas galvenās nodokļu inspektores amatā ir iecelta IRĒNA LIETAUNIECE.


OP 2018/181.AKR5

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2018. gada 21.augustā Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas daļas Trešās nodaļas galvenās nodokļu inspektores amatā ir iecelta LIĀNA HĀZE.


OP 2018/181.AKR6

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2018.gada 27.augustā Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Tiesvedības daļas Pirmās nodaļas galvenās juristes amatā ir iecelta UNA VANKA.


OP 2018/181.AKR7

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2018.gada 27.augustā Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu daļas Muitas kontroles punkta vecākā muitas uzrauga amatā ir iecelts VALDIS KRIŠČUNS.


OP 2018/181.AKR8

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2018.gada 27.augustā Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Lēmumu un judikatūras analīzes daļas galvenās juristes amatā ir iecelta PAULA KUČINSKA.


OP 2018/181.AKR9

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2018.gada 29.augustā Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes Starptautisko attiecību daļas galvenās speciālistes amatā ir iecelta LĪVA JIRGENSONE.


OP 2018/181.AKR10

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2018.gada 3.septembrī Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Muitas lietu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vecākās izmeklētājas amatā ir iecelta ILVA KOZLOVA.


OP 2018/181.AKR11

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2018.gada 3.septembrī Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Tiesvedības daļas Trešās nodaļas galvenā jurista amatā ir iecelts SILVESTRS SEBRIS.


OP 2018/181.AKR12

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkursa kārtībā 2018.gada 4.septembrī Nodokļu pārvaldes Centrālās informācijas apmaiņas daļas galvenās nodokļu inspektores amatā ir iecelta NADEŽDA AUGERTE.


OP 2018/181.AKR13

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Nodokļu pārvaldes Pievienotās vērtības nodokļa daļas Pirmās metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektora ierēdņa amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2018/181.AKR14

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Speciālās piedziņas nodaļas galvenā nodokļu inspektora ierēdņa amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2018/181.AKR15

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Iekšējās audita daļas galvenā iekšējā auditora ierēdņa amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2018/181.AKR16

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Iekšējās audita daļas galvenā iekšējā auditora ierēdņa amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2018/181.AKR17

Nacionālais kino centrs paziņo, ka vadītāja vietnieces ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku 2018. gada 10. septembrī iecelta INGA BLESE.


OP 2018/181.AKR18

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkursa kārtībā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Sociālās infrastruktūras departamenta Izglītības infrastruktūras attīstības projektu nodaļas projekta vadītājas amatā uz noteiktu laiku no 2018.gada 5.septembra iecelta ANDA HEIDEMANE.


OP 2018/181.AKR19

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkursa kārtībā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Cilvēkresursu attīstības projektu departamenta Sabiedrības attīstības projektu nodaļas projekta vadītājas amatā uz noteiktu laiku no 2018.gada 10.septembra iecelta DIĀNA MATEJA.


OP 2018/181.AKR20

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkurss uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Vides un energoefektivitātes departamenta Energoefektivitātes projektu nodaļas vecākā eksperta amatu uz noteiktu laiku noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)