Laidiens: 27.08.2018., Nr. 169 (6255)

Dažādi sludinājumi

OP 2018/169.DA1

Paziņojums

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments aicina viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas atsaukties Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Matīsa ielā 82-5, Rīgā, mirušās īrnieces JEĻIZAVETAS PRIČESTNAJAS (dzim.05.08.1926.) radiniekus vai personas, kam ir informācija par iespējamajiem tuviniekiem, kam nodot dzīvoklī esošo kustamo mantu. Kontaktinformācija: sanita.smiltniece@riga.lv, tālr. 67181445.


OP 2018/169.DA2

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 12. panta ceturto daļu, Paziņošanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu paziņojam, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija uzsākusi uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem šādu parādnieku vietā:

Nr.p.k.

Parādnieks

Personas kods

1.

BAHMANIS ROLANDS

111079-13103

2.

BALODIS RIHARDS

050192-11012

3.

BELOPUHOVS DZINTARS

090681-11630

4.

BLAŽĒVIČS ZIGMUNDS

231292-11573

5.

BOGDANOVS IGORS

dzim.29.04.1960

6.

BORMEISTERS ALDIS

230479-10514

7.

BUZUK VITALI

dzim.25.09.1980

8.

DAVI GITA

090676-10323

9.

DĀVIS EDGARS

270273-11002

10.

DRIZINS MIHAILS

231177-12418

11.

DUBURS RITVARS

120476-11756

12.

DZALBS MĀRIS

081177-10046

13.

FEDJKINS LEONĪDS

240675-12956

14.

GOBIŅŠ NAURIS

180177-12879

15.

GOLDINA INESE

080464-12307

16.

GRĪVIŅŠ ANDRIS

180381-10025

17.

GURSKIS ANDREJS

281088-10318

18.

GŪTMANIS ARMANDS

090280-12005

19.

HUKE HEINZ

310373-14698

20.

JĀKOBSONS ARTŪRS

280971-10905

21.

JOHNSON BRANDON STEPHEN

dzim.29.12.1975

22.

KAISER IVO ANTON

dzim.15.10.1965

23.

KALIKAMBERGS ALEKSANDRS

280974-11070

24.

KARVAŽINSKIS ARTŪRS

221191-10715

25.

KELLE DĀVIDS

230691-10606

26.

KNUIKŠE MIHAILS

190686-10543

27.

KORSAKOVS ANDREJS

270673-12958

28.

KOVALEV DMITRI

130678-14678

29.

LAKAČAUSKIS ULDIS

120683-11760

30.

LAKSTĪGALA LINDA

161189-11771

31.

MALIŠEVA SŅEŽANA

061284-10015

32.

MITENKOVS ALEKSEJS

080278-10713

33.

MONTIKA INGA

110378-12867

34.

ROŠČENKO ŽANNA

190378-12054

35.

RUIZ MARTINEZ PEDRO

dzim.24.10.1968

36

SEMJONOVS SERGEJS

110388-10855

37.

SHARMA NITIN

dzim.10.06.1989

38.

SIMONOVS PĀVELS

280886-10668

39.

STAPLES MATTHEW JAMES

nav

40.

ŠNITKINS RIČARDS

131272-12856

41.

ŠTRAUSS EDGARS

050959-10827

42.

TREFILOV VASILIJ

dzim.10.09.1981

43.

UĻJAŅŅIKOVA JEĻENA

210869-10550

44.

WILEY PAUL JAMES

nav

45.

ZELČS SANDIS

270481-10031

46.

ZEĻENSKIS ANDREJS

101083-12719


OP 2018/169.DA3

Paziņojums

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome) paziņo, ka, pamatojoties uz 23.08.2018. Padomes lēmumu Nr.132, sākot no 24.08.2018. tiek anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA "Content hub" programmai "TRICK" izsniegtā apraides atļauja Nr.AA-122/1.


OP 2018/169.DA4

Paziņojums par informatīvo sanāksmi

Ir uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Mežole". Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma to izstrādā vides konsultāciju uzņēmums SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411, www.environment.lv).

Dabas liegums "Mežole" ir dibināts 1999. gadā un ir Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija - Natura 2000 teritorija. Dabas liegums atrodas Smiltenes novada Launkalnes pagastā. Dabas lieguma "Mežole" kopējā platība ir 2832 ha, kas ir nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. Šeit konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugas.

Uzsākot dabas aizsardzības plāna izstrādi, 2018. gada 12. septembrī plkst. 16.00 Launkalnes pagasta pārvaldē, Ezera ielā 2A, Launkalnē, notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam. Ir aicināti piedalīties visi interesenti.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)