Laidiens: 16.08.2018., Nr. 162

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2018/162.AKK1

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amatu - IT sistēmadministrators/-e Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju procesu vadības nodaļā

Vispārējie darba pienākumi:

- veikt Centra automatizētās dokumentu pārvaldības sistēmas "DocLogix" un resursu vadības programmas "Horizon" datu administrēšanu un apstrādi, sistēmu uzturēšanu (tikai DocLogix) un attīstību, sniegt atbalstu lietotājiem un veikt lietotāju apmācību

- analizēt Centra informācijas sistēmu programmnodrošinājuma atbilstību Centra funkcijām un darba procedūrām, izstrādāt Centrā lietotā programmnodrošinājuma lietotāju instrukcijas

- nodrošināt programmatūras iegādes īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas (tehniskās specifikācijas) izstrādi un saskaņošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem

- instalēt un uzturēt Centra datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumprogrammatūru, nodrošināt to savietojamību, atbilstību valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības tendencēm, veikt Centra datorsistēmu, operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras standartizāciju

- organizēt un veikt sistēmu diagnostikas testus un profilaksi, nodrošināt datortehnikas savietojamību

- administrēt Centra lokālo un attālināto lietotāju datortīklu un lietotājus

Prasības kandidātiem/-ēm:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, priekšroka IT jomā

- vismaz divu gadu profesionālā pieredze informācijas sistēmu administrēšanā

- pieredze vairāk par vienu gadu sistēmanalīzē un IT projektu izstrādē un ieviešanā

- pieredze dokumentu pārvaldības automatizēto sistēmu ieviešanā, uzturēšanā un attīstībā, pieredze lietotāju apmācībā (automatizētā lietvedības sistēma (piemēram, DocLogix), automatizētā resursu vadības programma (piemēram, Horizon, MS Office 2013, Windows 7 u.c.) vairāk par gadu

- vismaz viena gada pieredze datorsistēmas diagnostikas un profilakses veikšanā

- vismaz viena gada pieredze lokālo un attālināto lietotāju datortīklu administrēšanā

- ļoti labas zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā un prasme pielietot tās praksē

- zināšanas sistēmas dokumentācijas veidošanā un uzturēšanā

- angļu valodas zināšanas B līmenī, tai skaitā IT profesionālā terminoloģija

- vēlama pieredze datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumprogrammatūras instalēšanā un uzturēšanā

- ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemot lēmumus

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos ar augstu precizitāti

Piedāvājam:

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no 940 EUR līdz 1287 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

- pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājaslapas www.vamoic.gov.lv sadaļā "Vakances"), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018.gada 2.septembrim (ieskaitot) sūtīt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, vai pa e-pastu: sarmite.freidenfelde@vamoic.gov.lv. Tālr. uzziņām 67300241.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.


OP 2018/162.AKK2

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina akadēmisko amatu konkursu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē:

- uz vienu zinātniskā asistenta amatu - fizikālās metodes un instrumenti

- uz vienu zinātniskā asistenta amatu - modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika vai varbūtības teorija un matemātiskā statistika

- uz vienu zinātniskā asistenta amatu - medicīniskā fizika

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā: http://www.lu.lv/par/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV-1586.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte. Papildu informācija pa tālr. 67033990.


OP 2018/162.AKK3

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000054163, izsludina konkursu uz vakanto Finanšu un uzskaites nodaļas VECĀKĀ GRĀMATVEŽA amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam/-ei:

- profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs

- teicamas latviešu valodas un vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas

- iepriekšēja darba pieredze grāmatvedībā

- labas datorzināšanas, grāmatvedības programmas "Horizon" pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas zināšanas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā un to piemērošanā

- prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu

- atbildības izjūta un labas saskarsmes spējas

Galvenie amata pienākumi:

- veikt pamatbudžeta bankas kontos ienākošo un izejošo dokumentu apstrādi un pēckontroli

- veikt komandējumiem un saimniecības izdevumiem paredzēto avansu izsniegšanu un avansa norēķinu sagatavošanu

- sagatavot aprēķinus priekšlikumiem par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu

- sniegt priekšlikumus, ieteikumus iestādes efektivitātes paaugstināšanai

Pārvalde piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- mēnešalgu 800 EUR pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā. Pēc pārbaudes laika - līdz 1015 EUR (atalgojums atkarīgs no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo darba pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā)

- pēc pārbaudes laika - veselības apdrošināšanu

- labus darba apstākļus Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1, darba laiks no plkst. 8.00 līdz 16.30

Iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- CV

- izglītības dokumentu kopija

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

- nosūtot pa pastu uz adresi - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentam Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-3, Rīgā, LV-1026;

- personīgi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentā Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-3, Rīgā, LV-1026;

- nosūtot uz e-pasta adresi personas@pmlp.gov.lv ar norādi "Pieteikums vecākā grāmatveža amatam".

Uzziņas pa tālr. 67219273.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026.


OP 2018/162.AKK4

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, izsludina konkursu uz divām vakantām Juridiskās nodaļas juriskonsulta amata vietām (amata saime 21, līmenis III B)

Prasības:

- augstākā juridiskā izglītība (otrā līmeņa), jurista kvalifikācija

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- amatā nepieciešamo normatīvo aktu pārziņa

- zināšanas par administratīvo procesu iestādē

- zināšanas starptautiskajās tiesībās

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- zināšanas lietvedībā

- prasmes darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, organizēt darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas saskarsmes un analītiskās prasmes

Galvenie darba pienākumi:

- gatavot administratīvo aktu projektus uzturlīdzekļu lietās

- mutvārdu un rakstveida komunikācija uzturlīdzekļu lietās ar privātpersonām un juridiskām personām (zvērinātiem tiesu izpildītājiem, bāriņtiesām u. c.)

- piedalīties parādnieka vietā izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņas procesa veikšanā (gatavot brīdinājumu, izpildrīkojumu un vienošanās projektus)

- gatavot administratīvo aktu projektus parādnieka tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanas jomā

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1. kategorija: 940,00 EUR, 2. kategorija: 1115,00 EUR, 3. kategorija 1287,00 EUR (bruto alga);

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē.

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli;

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu);

- augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju.

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt 10 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" personīgi vai nosūtīt elektroniski, vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasta adrese: pasts@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālr. 67830626.


OP 2018/162.AKK5

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - Birojs) izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas iekšējās kontroles speciālists (uz nenoteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmas ieviešanā un uzturēšanā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam.

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- veikt Biroja iekšējās kontroles un kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu, tajā skaitā, ieteikumu, neatbilstību un novērojumu izpildes kontroli un uzraudzību

- identificēt riskus, veikt to analīzi un sniegt priekšlikumus to novēršanai

- analizēt Biroja darbības rezultatīvos rādītājus, novērtēt darbības efektivitāti, sagatavot pārskatus un ziņojumus, kā arī sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem

- veikt iekšējās pārbaudes, tajā skaitā nodrošināt ieteikumu un/vai neatbilstību izpildes kontroli un uzraudzību

- organizēt un piedalīties dienesta un disciplinārlietas izmeklēšanā, piedalīties komisijās un darba grupās, kā arī veikt citas procesuālas darbības, tajā skaitā izskatīt sūdzības par Biroja darbinieku rīcību

- sagatavot Biroja stratēģiju, darba plānu, publisko pārskatu, pretkorupcijas plānu, nodrošināt to uzraudzību, analīzi un izpildes kontroli, kā arī sagatavot nepieciešamos ziņojumus un atskaites

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kvalitātes vadībā, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi

- vismaz divu gadu pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā, vēlama pieredze iestādē vai uzņēmumā ar audita vai stratēģiskās vadības un/vai kvalitātes vadības procesiem

- zināšanas par kvalitātes vadības sistēmu izstrādi un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu un standartu prasībām

- zināšanas par procesu vadības pamatprincipiem

- prasme izmantot tiesību avotus un piemērot tos pienākumu veikšanā, izstrādāt iekšējos normatīvo aktu un dokumentu projektus, noformēt dokumentus atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām

- pārzināt administratīvo procesu iestādē

- teicamas valsts valodas zināšanas, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī

- augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (no 940 EUR līdz 1287 EUR pirms nodokļu nomaksas)

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļas iekšējās kontroles speciālista amata konkursam" līdz 2018. gada 26. augustam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2018. gada 31. augustam. Uzziņas pa tālr. 67013304.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;

- iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


OP 2018/162.AKK6

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - Birojs) izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Būvniecības informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas sistēmu analītiķis (uz nenoteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi informācijas sistēmu administrēšanā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam.

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- administrēt Būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk - BIS), tās lietotāju kontus un tiesību apjomu

- nodrošināt pirmā līmeņa atbalstu BIS lietotājiem un veikt to apmācību sistēmas lietošanā

- apkopot informāciju par BIS lietotāju pieteiktajām problēmām

- identificēt un apkopot sistēmas kļūdas un nepilnības, kā arī lietotāju pieteiktās problēmas

- veikt BIS funkcionalitātes testēšanu

- sniegt tehnisko atbalstu Biroja nodarbinātajiem informācijas tehnoloģiju un sistēmu lietošanā

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informāciju tehnoloģijās vai cita otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar papildizglītību informācijas tehnoloģiju jomā

- viena gada profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā

- labas zināšanas par informācijas tehnoloģiju uzturēšanu un informācijas sistēmas administrēšanu

- spēja risināt ar informācijas tehnoloģiju un sistēmu darbību saistītus jautājumus

- pārzināt ar informācijas tehnoloģiju saistīto terminoloģiju

- prasme sagatavot tehnisko dokumentāciju

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā

- analītiska domāšana, spēja identificēt problēmas un iniciēt alternatīvos risinājumus

- teicamas valsts valodas zināšanas, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī

- teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (līdz 1190 EUR pirms nodokļu nomaksas)

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Būvniecības informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas sistēmu analītiķa amata konkursam" līdz 2018. gada 26. augustam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2018. gada 31. augustam. Uzziņas pa tālr. 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;

- jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kontaktinformācija: K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2018/162.AKR1

Studiju un zinātnes administrācija paziņo, ka 2018.gada 12.jūnijā izsludinātais konkurss uz Juridiskās daļas vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku) ir noslēdzies bez rezultāta.


OP 2018/162.AKR2

Valsts kanceleja paziņo, ka konkursa kārtībā Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultantes amatā uz noteiktu laiku no 2018.gada 14.augusta iecelta MAIRA BELOVA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)