Laidiens: 23.01.2018., Nr. 16

Izsoles

OP 2018/16.IZ1

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta: Tūristu iela 1 (3.stāvs), Saldus, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod bezmantinieka mantā ietilpstošo nekustamo īpašumu, adrese: "Ūdrīši", Šķēdes pag., Saldus nov., kadastra Nr.84880030137. Kreditori: Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde, Upes iela 4, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov.; Luminor Bank AS, Skanstes iela 12, Rīga; SIA GELVORA, Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kopējo platību 1,9 ha, būve (dzīvojamā ēka) ar kopējo platību 113 m2, būve (pagrabs) ar kopējo platību 23,6 m2, būve (šķūnis) ar kopējo platību 83 m2 un būve (kalte) ar kopējo platību 34,2 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena noteikta 4700 EUR, izsoles solis - 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018.gada 24.janvārī. Izsoles noslēgums - 2018.gada 23.februārī plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 13.februārim (ieskaitot), jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ. Nr. LV24086511000, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199006001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (470 EUR), maksājuma mērķī norādot - izpildu lieta Nr.00003/010/2017-BL, kā arī var lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz 2018.gada 13.februārim (ieskaitot). Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ2

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta: Tūristu iela 1 (3.stāvs), Saldus, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Jūlijai Šnitkinai piederošo nekustamo īpašumu Bērzu ielā 3, dz.12, Zirņos, Zirņu pag., Saldus nov., kadastra numurs 8496 900 0026. Piedzinēji - Liāna Kostjučenkova; Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamais īpašums: divistabu dzīvoklis, daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 53,2 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 2700 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018.gada 24.janvāris. Izsoles noslēgums - 2018.gada 23.februāris plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 13.februārim (ieskaitot), jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ. Nr. LV24086511000, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199006001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (270 EUR), maksājuma mērķī norādot - izpildu lieta Nr.00618/010/2017, kā arī var lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ3

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta: Tūristu iela 1 (3.stāvs), Saldus, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Birutai Narbotai piederošo nekustamo īpašumu "Lejasbērzi", dz.2, Blīdene, Blīdenes pag., Brocēnu nov., kadastra numurs 8444 900 0018. Piedzinējs - SIA "Brocēnu siltums", Skolas iela 21a, Brocēni. Nekustamais īpašums: vienistabas dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, ar kopējo platību 33,2 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 1100 EUR, izsoles solis - 50 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018.gada 24.janvāris. Izsoles noslēgums - 2018.gada 23.februāris plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 13.februārim (ieskaitot), jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ. Nr. LV24086511000, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199006001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (110 EUR), maksājuma mērķī norādot - izpildu lieta Nr.00867/010/2017, kā arī var lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 43.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Miks Kozlovskis, savā prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 16, rīko Inai Landmanei piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.7, Stabu ielā 95, k-1, Rīgā, kadastra numurs 0100 928 2663, platība 57,1 m2, kopīpašuma 571/21190 domājamā daļa no būves un zemes. Piedzinējs - Raimonds Janševskis. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 31 000,00 EUR. Izsoles sākumcena: 31 000,00 EUR. Izsoles solis: 2677,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums un laiks: 29.01.2018. plkst. 13.00 Izsoles noslēguma datums un laiks: 28.02.2018. plkst. 13.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.02.2018., izsoles nodrošinājuma summu EUR 3100,00 apmērā var iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska, reģistrācijas Nr.24106110707, kontā Nr. LV30TREL9199033001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un var lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Didzim Taubem piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 563 m2 platībā un uz tā esošu dārza māju un palīgceltnes (garāža un saimniecības ēka) Dārziņu 22.līnijā 2, Rīgā, kadastra Nr.0100 125 5447. Piedzinējs - Alvis Sārs. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 23 000 EUR. Izsoles solis - 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 23.01.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 22.02.2018. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (2300 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 12.02.2018. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Didzim Taubem piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 543 m2 platībā un uz tā esošu dārza ēku Dārziņu 22.līnijā 4, Rīgā, kadastra Nr.0100 125 5448. Piedzinējs - Alvis Sārs. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 13 000 EUR. Izsoles solis - 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 23.01.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 22.02.2018. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (1300 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 12.02.2018. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ7

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta: Tūristu iela 1 (3.stāvs), Saldus, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Raivim Vasiļevskim piederošo nekustamo īpašumu "Bērzi", dz.7, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., kadastra numurs 84589000010. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums: četristabu dzīvoklis daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 84,7 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 2500 EUR un otrās izsoles sākumcena 1875 EUR, izsoles solis - 70 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018.gada 24.janvāris. Izsoles noslēgums - 2018.gada 23.februāris plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 13.februārim (ieskaitot), jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ. Nr. LV24086511000, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199006001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (250 EUR), maksājuma mērķī norādot - izpildu lieta Nr. 00166/010/2017, kā arī var lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne, prakses vieta: Lāčplēša iela 75-3, Rīga, otrajā izsolē pārdod Robertam Karstenam piederošo kustamo mantu - SIA "Arctic Mining Ltd" (iepriekšējais nosaukums SIA "Vīlandes 18"), reģ. Nr.40003871905, kapitāldaļas - 508 daļas pa 14,00 EUR katra. Kustamās mantas kopējais novērtējums (izsoles sākumcena) - 7112,00 EUR. Izsole notiks 2018.gada 2.februārī plkst. 10.00, tiesu izpildītājas prakses vietā Lāčplēša ielā 75-3, Rīgā.

Personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, reģ. Nr.14067810102, depozīta kontā LV27TREL9199035001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 711,20 EUR apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Tālrunis informācijai 67293630.


OP 2018/16.IZ9

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 7.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja aizvietotājs Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu - Brīvzemnieku gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes novads -, kas pieder Indulim Orem. Parādnieki: Indulis Ore, Antra Stieģele, Mārtiņš Zommers. Piedzinējs: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas Nr.50103744891, Rīga, Doma laukums 4, LV-1050. Novērtējums: EUR 9200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemes gabals ar kopējo platību 0,28 ha, dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 64680050083001 un kopējo platību 213,0 m2, kūts ar kadastra apzīmējumu 64680050083002 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 64680050083003. Nekustamais īpašums reģistrēts Kazdangas pagasta zemesgrāmatā ar kadastra Nr.64680050083. Pirmās izsoles sākumcena EUR 9200,00. Izsoles solis EUR 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2018.gada 26.janvāris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2018.gada 26.februāris plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 15.februārim zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV38TREL919909900200B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 920,00). Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ10

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Mārtiņam Lankovskim piederošo nekustamo īpašumu - Raiņa iela 65-7, Durbe, kadastra Nr.64279000007. Piedzinējs - SIA Durbes KS, Parka iela 2, Tadaiķu pagasts, Lieģi. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 2800 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 2800 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 220 EUR. Izsoles sākums 29.01.2018., noslēgums 28.02.2018. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 18.02.2018.

Persona, kura vēlas piedalīties NĪ izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (280 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ11

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns, sertifikāts Nr.00347, prakses vieta: Elizabetes iela 63-7, Rīga, LV-1050, paziņo par SIA "Skolas 20", reģ. Nr.40103757856, juridiskā adrese: Skolas iela 20-12, Rīga, LV-1010, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Izsolē tiks pārdotas 1500/32980 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Matīsa ielā 41, Rīgā, kadastra Nr.01000340060 (lietošanā visas bēniņu telpas ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000340060004). Nekustamā īpašuma sastāvs - zemesgabals 1888 m2 platībā un uz zemesgabala esošās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumiem 01000340060001, 01000340060002, 01000340060003, 01000340060004 (turpmāk - Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 13 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts EUR 700,00. Izsole sākas 2018.gada 26.janvārī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2018.gada 26.februārī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 15.februārim jāiemaksā SIA "Skolas 20" norēķinu kontā Nr. LV04HABA0551043477576, AS "Swedbank", nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (EUR 1390,00) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.


OP 2018/16.IZ12

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Kārlis Ķīsis, sertifikāts Nr.00268, prakses vieta Brīvības ielā 165-3, Rīgā, fiziskās personas Jāņa Meļņa maksātnespējas procesā pārdod otrajā izsolē ar lejupejošu soli Jānim Melnim piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.3886 003 0007, adrese: "Klintiņi 2", Tilžas pagasts, Balvu novads, ar kopējo platību 10,6 ha, sastāv no trīs zemesgabaliem. No tiem 6,5 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 2,6 ha meži. Pirmā zemesgabala ar Nr.38860030007 platība 7,6 ha, otrā zemesgabala ar Nr.38860030008 platība 1,5 ha, trešā zemesgabala ar Nr.38860030009 platība 1,5 ha. Novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 5800. Izsoles solis ir EUR 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 26.01.2018. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums 26.02.2018. plkst. 13.00. Izsoles nodrošinājums ir EUR 580.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.02.2018. jāiemaksā izsoles nodrošinājums administratora atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV49UNLA0050020184699 AS "SEB banka", saņēmējs: Kārlis Ķīsis, pers. kods 1811173-10615, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma datumam. Tālr. uzziņām 29263083. Izsoles norises noteikumi: https://b.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ13

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Oksanas Rotkājas administratore Ieva Cīrule, sertifikāta Nr. 00599, prakses vieta: Matīsa iela 31-35, Rīga, LV-1001, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod maksātnespējīgajai fiziskajai personas Oksanai Rotkājai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Stopiņu ielā 2a-20, Rīgā, kadastra numurs 01009174630, 2750/30480 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000710134003), 2750/30480 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000710134004), 2750/30480 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000710134005), 2750/30480 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000710134006). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 9000 EUR, izsoles solis ir 500,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma summa 900,00 EUR iemaksājama administratores izveidotajā norēķinu kontā AS "Citadele banka", LV08PARX0001998460003, Ieva Cīrule, pers. kods 220978-11296, PARXLV22. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 2018.gada 26.janvāris, izsoles noslēguma datums 2018.gada 26.februāris plkst. 13.00. Tālr. informācijai +371 28345575. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/16.IZ14

Izsole

Administrators Kārlis Rācenājs, sertifikāts Nr.00080, prakses vieta: Pasta iela 25, Tukums, tālr.26271607, e-pasta adrese: karlis.racenajs@gmail.com, izziņo maksātnespējīgajai fiziskajai personai Evitai Poikānei piederošās 1/3 domājamās daļas no kopīpašuma Liepājā, K.Valdemāra ielā 72, kadastra numurs 17000400014, otro izsoli ar lejupejošu soli. Viss īpašums aptver kopā zemesgabalu 674 m2 platībā un namīpašumu, kas sastāv no divām dzīvojamām mājām un saimniecības ēkām. Atbilstoši zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1291 ierakstam 12.1. Evitas Poikānes lietošanā un valdījumā nodotas celtnes Nr.2 (dzīvojamās ēkas) pirmā stāva dzīvoklis Nr.5., dzīvoklis Nr.6, priekštelpa "B", piebūve "C", celtne Nr.5 - šķūnis. Novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 27 700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: Luminor Bank AS, K.Valdemāra iela 62, Rīga. Izsoles solis - EUR 1000.

Izsoles sākuma datums - 2018.gada 27.janvāris. Izsoles noslēguma datums - 2018.gada 26.februāris plkst. 13.00. Izsoles nodrošinājums EUR 2770 jāiemaksā administratora Kārļa Rācenāja norēķinu kontā LV91HABA0551040618972, AS Swedbank, līdz 2018.gada 16.februārim un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz minēto īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.


OP 2018/16.IZ15

Izsole

Rugāju novada dome (turpmāk - Dome) izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Gaigalas", kadastra numurs 3864 007 0431, 8,21 ha platībā Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 6780,47. Izsoles solis - EUR 100,00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv vai domē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, interesenti var arī apskatīt izsolāmo objektu.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 16. februārim plkst. 10.30. Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, līdz 2018.gada 16.februārim plkst. 10.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10,00 un drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas (EUR 678,05) domes norēķinu kontā, reģ. Nr.90009116736, AS Citadele banka, kods PARXLV22, konts Nr. LV73PARX0012628470001. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz 2018.gada 27.februārim. Izsole notiks domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 2018.gada 16.februārī plkst. 11.00. Tālr. informācijai 28611083, L. Konivale.


OP 2018/16.IZ16

Izsole

VAS "Latvijas dzelzceļš" paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Nr. p. k.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena,

EUR

Izsoles datums un laiks (pēc Latvijas laika)

1.

Nekustamais īpašums - sūkņu stacija

Dzelzceļa iela 4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads

983,00

13.02.2018. plkst. 12.00 Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 2.kabinetā

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS "Latvijas dzelzceļš" Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3 (4. un 7.kabinets), piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, pārējās darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30 un tos saņemt, samaksājot izsoles dalības maksu EUR 182,00 (tajā skaitā PVN), ieskaitot to VAS "Latvijas dzelzceļš" Ģenerāldirekcijas kontā Nr. LV58NDEA0000080249645, AS Luminor Bank, SWIFT kods NDEALV2X, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu (sūkņu staciju) Dzelzceļa ielā 4, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2018.gada 8.februārim plkst. 12.00, sazinoties ar Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa īpašumu apsaimniekošanas speciālistu Induli Lapsu, mob. tālr. 29532001, un vienojoties par apskates laiku.

Izsoles pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums par nekustamo īpašumu (sūkņu staciju) Dzelzceļa ielā 4, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, iemaksājot to VAS "Latvijas dzelzceļš" Ģenerāldirekcijas kontā Nr. LV58NDEA0000080249645, AS Luminor Bank, SWIFT kods NDEALV2X, līdz 2018.gada 8.februārim plkst. 12.00.

Nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumos norādīto iesnieguma veidlapu ar pievienotiem sašūtiem un sanumurētiem dokumentiem slēgtā aploksnē ar norādi "KONFIDENCIĀLI. Nekustamā īpašuma - sūkņu stacija - Dzelzceļa ielā 4, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, izsole. Neatvērt līdz 2018.gada 9.februārim plkst. 12.00" izsoles pretendentam jāiesniedz VAS "Latvijas dzelzceļš" kancelejā (103.kabinetā) Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, līdz 2018.gada 9.februārim plkst. 12.00.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra izsludinātajā laikā un vietā nenotiek, objekts tiek atsavināts par izsoles sākumcenu vienīgajam dalībniekam bez izsoles procedūras. Tālr. uzziņām 67234810, 67233756.


OP 2018/16.IZ17

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta: Tūristu iela 1 (3.stāvs), Saldus, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Gundaram Eisulim piederošo nekustamo īpašumu Varavīksnes ielā 19, Saldū, Saldus nov., kadastra numurs 8401 010 0187. Piedzinējs - Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1623 m2, būves (dzīvojamā ēka) ar patvaļīgās būvniecības pazīmēm, kopējā platība 128,1 m2, būves (šķūnis ar pagrabu) ar kopējo platību 35,8 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - 9400 EUR, izsoles solis - 300 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018.gada 24.janvāris. Izsoles noslēgums - 2018.gada 23.februāris plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 13.februārim (ieskaitot), jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ. Nr. LV24086511000, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199006001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (940 EUR), maksājuma mērķī norādot - izpildu lieta Nr.00297/010/2015, kā arī var lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)