Laidiens: 17.01.2018., Nr. 12 (6098)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2018/12.UT1

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C11087317 (C-0268-18) Priekuļu novada pašvaldības maza apmēra prasībā pret Alekseju Prohorovu par apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu maksājuma parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam ALEKSEJAM PROHOROVAM (ALEKSEJS PROHOROVS), kura pēdējā zināmā dzīvesvieta Rūpnīcas ielā 21-25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128, ka Priekuļu novada pašvaldības maza apmēra prasība par apsaimniekošanas maksas un komunālo maksājumu parāda piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un tiesas nolēmuma noraksts saņemams 2018.gada 2.martā Cēsu rajona tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs (1.stāvā, 112.kabinetā), uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešās daļas noteikumiem atbildētājs var lūgt tiesu nolēmuma norakstu nosūtīt viņam pa pastu vai elektroniski. Atbildētājs Aleksejs Prohorovs līdz 2018.gada 23.februārim ir tiesīgs izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2018/12.UT2

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20187017 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA maza apmēra prasībā pret Guntaru Šliseru par parāda piedziņu. Liepājas tiesa paziņo atbildētājam ŠLISERAM GUNTARAM, dzim. 1977.gada 13.janvārī, ka lietu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2018.gada 19.februāra, Liepājas tiesas kancelejā Republikas ielā 14, 1. stāvā, 5.kabinetā.


OP 2018/12.UT3

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C11083317, kurā prasītājs Nodarbinātības valsts aģentūra, atbildētājs - Vladislavs Kudrinskis, lietas būtība - maza apmēra prasība par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam VLADISLAVAM KUDRINSKIM, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Bērzaines ielā 14-3, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, ka Nodarbinātības valsts aģentūras prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2018.gada 12.martā un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu rajona tiesas kancelejā Cēsīs, Raunas ielā 14, no 2017.gada 12.marta. Atbildētājs Vladislavs Kudrinskis līdz 2018.gada 5.martam var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku līgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2018/12.UT4

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11077217 sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Latvijas Mobilais Telefons" maza apmēra prasībā pret Kristapu Kokoreviču par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam KRISTAPAM KOKOREVIČAM, adrese: Rūpnīcas ielā 11-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu rajona tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, no 2018. gada 22. februāra. Atbildētājs Kristaps Kokorevičs līdz 2018. gada 15. februārim varat izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2018/12.UT5

GATIS CĒSNIEKS (dzim. 02.03.1984.), pēdējā deklarētā dzīvesvieta: Rudens iela 9-17, Rīga, LV-1082, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2018.gada 5.martā plkst. 10.00 Madonas rajona tiesā Madonā, Avotu ielā 8, kā atbildētājs civillietā Nr. C23057317 prasībā par zaudējumu atlīdzināšanu un samaksātās naudas summas piedziņu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)