Laidiens: 30.05.2018., Nr. 105

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2018/105.TP1

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Stopiņu novada dome 2018.gada 16.maija sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.25) par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Jaunindras", Dzidriņas, Stopiņu novads (īpašuma kadastra Nr.80960040611, zemes vienības kadastra apzīmējums 80960040607), apstiprināšanu.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada domē (5.kabinetā, Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā), pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.


OP 2018/105.TP2

Paziņojums par teritorijas Podragā lokālplānojuma apstiprināšanu

23.05.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1226 "Par teritorijas Podragā lokālplānojuma apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 23.05.2018. saistošie noteikumi Nr.38 "Teritorijas Podragā izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)