Laidiens: 22.05.2017., Nr. 99

Privatizācijas ziņas

OP 2017/99.PZ1

VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņo

Apstiprināti nekustamā īpašuma "Dālijas" Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr. 7054 005 0053, privatizācijas noteikumi. Pirmpirkuma tiesības atzītas objekta nomniekam. Nosacītā cena - 92 000,00 EUR.

Apliecinājuma iesniegšana privatizēt objektu noteikta divās kārtās:

1) pirmpirkuma tiesīgajai personai apliecinājums jāiesniedz mēneša laikā no noteikumu saņemšanas,

2) ja nomnieks nerealizēs savas pirmpirkuma tiesības, tad tiks izsludināts jauns apliecinājumu iesniegšanas termiņš citiem privatizācijas subjektiem.

Informācija: Privatizācijas aģentūras mājaslapā http://www.pa.gov.lv sadaļā "Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti" → Paziņojumi → Apstiprināti noteikumi, tālr. 67021316, 67021358 un 29379887.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)