Laidiens: 10.05.2017., Nr. 90

Izsoles

OP 2017/90.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod Ivanam Maksimovam piederošo nekustamo īpašumu - vienistabas dzīvokli Nr. 66, ar kopējo dzīvokļa platību 43 m2, un pie dzīvokļa piederošās 4300/325160 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Rīgā, Ilūkstes ielā 54 k-5, kadastra numurs 0100 921 3807. Piedzinējs - Bigbank AS Latvijas filiāle. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - EUR 18 600. Izsoles solis EUR 200,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 31. maijam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1860,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL, 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un nekustamā īpašuma adresi, kā arī jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017. gada 11. maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 12. jūnija plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67467179. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ2

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Edmundam Ločmelim piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 60,5 m² platībā, kopīpašuma 605/27070 domājamās daļas no būves un zemes Graudu ielā 6A-25, Valmierā, kadastra numurs 9601 900 3209. Piedzinēji: SIA "Valmieras Namsaimnieks", Semināra iela 2a, Valmiera; AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 18 100 EUR. Izsoles sākumcena - 18 100 EUR. Izsoles solis ir noteikts 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2017. gada 16. maijs un noslēguma datums ir 2017. gada 15. jūnijs plkst. 13.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 5. jūnijam iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 1810 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22 un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ3

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko otro izsoli Lindai Andrejevai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils. Parādniece: Linda Andrejeva. Nekustamā īpašuma adrese: Ganību iela 64-9, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 4753, ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 39,9 kv.m, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā, Ventspils pilsētas Ganību iela mikrorajonā. Nekustamā īpašuma novērtējums 1400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 1050,00 EUR. Izsoles solis 20,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 7.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 140,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00.Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ4

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Aleksandram Vasjuhinam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: PSIA Ventspils siltums, Talsu iela 84, Ventspils, PSIA Ūdeka, Talsu iela 65, Ventspils. Hipotekārais kreditors: AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Parādnieks: Aleksandrs Vasjuhins. Nekustamā īpašuma adrese: Talsu iela 66-15, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 4093, ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 41,3 kv.m, kas izvietots mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas mikrorajonā. Nekustamā īpašuma novērtējums 4500,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 3375,00 EUR Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 7.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 450,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00.Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ5

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko otro izsoli Renāram Smildziņam piederošajai 1/2 domājamai daļai nekustamā īpašuma. Piedzinējs: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Parādnieks: Renārs Smildziņš. Nekustamā īpašuma adrese: "Gatviņi", Talsciems, Ģibuļu pagasts, Talsu novads. Viss nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8854 010 0044, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2248 kv.m un dzīvojamās ēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums 5500,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 4125,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 7.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 550,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00.Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 84. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis saskaņā ar Civilprocesa likuma 584.pantu paziņo, ka 2017.gada 23.maijā plkst.10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, tiks rīkota Dainim Maļinovskim piederošās apķīlātās kustamās mantas SIA Spitaki, reģistrācijas Nr. 50203021901, 3100 kapitāldaļu, otrā izsole. Novērtējums/sākumcena - EUR 3100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 310,00 ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00188/084/2017. Tālrunis informācijai 67285737; 27050578.


OP 2017/90.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 41. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore saskaņā ar Civilprocesa likuma 584.pantu paziņo, ka 2017. gada 18. maijā plkst.10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, tiks rīkota Olgai Kučerenko piederošā SIA "TRAVEL SERVICE", reģistrācijas Nr.40103274160, 100 kapitāldaļu, otrā izsole. Novērtējums/sākumcena - 2845,74 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 284,57 EUR, ZTI Andra Spores, pers.kods 300173-11006, depozīta kontā Nr. LV33TREL9199031001000, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00712/084/2014. Tālrunis informācijai 67285737; 25413256.


OP 2017/90.IZ8

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta: Tūristu iela 1 (3.stāvs), Saldus, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Hertai Vizulei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Bangas", Ezeres pag., Saldus nov., kad. Nr.84480010076. Piedzinējs: Ezeres pagasta pārvalde, Centra iela 4, Ezeres pag., Saldus nov. Nekustamā īpašuma sastāvs: 2 (divi) lauksaimniecībai izmantoti zemes gabali, viens ar kad.apz. 84480010076, un kopējo platību 29,9ha, otrs ar kad.apz.84480010077, un kopējo platību 18ha. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 70 400 EUR, izsoles solis - 2000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākums - 2017.gada 12.maijā. Izsoles noslēgums - 2017.gada 12.jūnijs plkst.13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 1.jūnijam (ieskaitot), jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ.Nr.LV24086511000, depozīta kontā Nr.LV22TREL9199006001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - 7040 EUR, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr. 01144/010/2016, var lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ9

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Vēsmai Bolšteinai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Parādniece: Vēsma Bolšteina. Hipotekārie kreditori: AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga, AKF Danske Bank AS filiāle Latvijā, Cēsu iela 31/8, Rīga. Nekustamā īpašuma adrese: Lielā iela 17A, Skrunda, Skrundas novads. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6209 002 0075, sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1798 kv.m, dzīvojamas ēkas, garāžas, pagraba. Nekustamā īpašuma novērtējums 15 000,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 15 000,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 7.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1500,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00.Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ10

Izsole

MSIA ,,Mikonta'', reģ.Nr. 40103526515 (juridiskā adrese: Kandavas iela 39, Rīga), sertificēta administratore Andželika Vanaga-Stūre (sertifikāta Nr. 00394, adrese: Ventspils iela 50, Rīga) izziņo otro, lejupejošo izsoli M SIA ,,Mikonta'' piederošajam nekustamajam īpašumam Līgotņi, ,,Rencēnu benzīntanks'', Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, kadastra Nr. 9678 003 0161, reģistrēts Rencēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 359, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3,5 ha, uz tā esošās degvielas uzpildes stacijas ēkas ar kopējo platību 121,30 kv.m, un zemesgrāmatā nereģistrētās nojumes ar kopējo platību 111,60 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums/ izsoles sākumcena - EUR 14 800,00 EUR, izsoles solis - EUR 300,00. Izsoles sākumcena un nosolītā summa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Hipotekārie kreditori: ,,Baltikums Vienna Insurance Group" AAS, reģ.Nr. 40003387032 (juridiskā adrese: Ūdens iela 12-115, Rīga); Valsts ieņēmumu dienests, reģ. Nr.90000069281 (juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga). Izsoles sākums - 11.05.2017. Izsoles noslēgums - 12.06.2017. plkst. 13.00.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz 31.05.2017. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākuma cenas jeb EUR 1480,00 apmērā, kā arī izsoles dalības maksa EUR 50 SIA ,,Mikonta'' kontā Nr. LV62PRTT0260023801600, AS ,,PrivatBank'', un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Visām personām, kurām uz minēto īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 26131089.


OP 2017/90.IZ11

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Ērikam Rozentālam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinēji: SIA Ventspils nami, Audēju iela 9-3, Ventspils, PSIA Ūdeka, Talsu iela 65, Ventspils. Parādnieks: Ēriks Rozentāls. Nekustamā īpašuma adrese: Talsu iela 7-54, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 6516, ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 27,9 kv.m, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas ielas mikrorajonā. Nekustamā īpašuma novērtējums 3500,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 3500,00 EUR Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 7.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 350,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00.Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ12

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Jurģim Liepiņam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA PlusPlus Baltic Re, Kraujas iela 3/5, Ventspils. Hipotekārais kreditors: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Parādnieks: Jurģis Liepiņš. Nekustamā īpašuma adrese: Kraujas iela 4, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 020 1232, sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 8879 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums 6200,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 6200,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 7.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 650,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00.Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ13

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Dzirkstītei Saulītei piederošajam nekustamajam īpašumam - Viesturu iela 12 - 17, Sala, Salas pagasts, Salas novads, kadastra Nr.5686 900 4635. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena 4000,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2017.gada 18.maijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 7.jūnijam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 400,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā Valsts kase, konta Nr.LV78TREL9199098001000, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums 73,1 m² platībā Nr.17. Kopīpašuma domājamā daļa (731/11861) no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 525 17. Kadastra numurs 56869004635. Adrese/atrašanās vieta: Viesturu iela 12 - 17, Sala, Salas pag., Salas nov.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005. gada 14. decembra hipotēkas līgums Nr.05-140982-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 3500,00.

Procentu likme:

1) 3 mēnešu RIGIBOR + 1,95% gadā;

2) Nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma summas.

Samaksas termiņš: Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005. gada 14. decembra aizdevuma līgums Nr.05-140982-PK, 2005. gada 14. decembra hipotēkas līgums Nr.05-140982-PK/1. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.525-18. Nodrošināmais prasījums LVL 4900,00 (EUR 6972,07) Grozīts. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001300966, 16.12.2005.): Aizdevuma summa Ls 4897,29. Procentu likme: 3 mēnešu RIGIBOR + 1,95% gadā. Pamats: 2006. gada 10. marta 14.12.2005. Aizdevuma līguma Nr.05-140982-PK grozījumi, 2006. gada 10. marta 14.12.2005. Hipotēkas līguma Nr.05-140982-PK/1 grozījumi. Nodrošināmais prasījums LVL 6857,00 (EUR 9756,63). Grozīts. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001300966, 16.12.2005.): Aizdevuma summa Ls 10377,49. Procentu likme: 3 mēnešu RIGIBOR + 1,4%. Pamats: 2006. gada 12. oktobra 14.12.2005. Aizdevuma līguma Nr.05-140982-PK grozījumi, 2006. gada 12. oktobra 14.12.2005. Hipotēkas līguma Nr.05-140982-PK/1 grozījumi. Nodrošināmais prasījums LVL 14 530,00 (EUR 20 674,33). Grozīts. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001300966, 16.12.2005.): Aizdevuma summa Ls 14 387,97. Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.05-140982-PK grozījumu (18.06.2007.) 1 daļas 1. sadaļā ''Pamatnoteikumi'' 1.6. punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2007. gada 18. jūnija 14.12.2005. Aizdevuma līguma Nr. 05-140982-PK grozījumi, 2007. gada 18. jūnija 14.12.2005. Hipotēkas līguma Nr. 05-140982-PK/1 grozījumi. Nodrošināmais prasījums LVL 20 145,00 (EUR 28 663,75). Grozīts. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1. (žurnāla Nr. 300001300966, 16.12.2005.): nostiprināta hipotēka. Aizdevuma palielinājums Ls 4920,00. Aizdevuma summa Ls 19 370,00. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.05-140982-PK grozījumu (21.04.2008.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6.punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2008.gada 21.aprīļa grozījumi 14.12.2005. Aizdevuma līgumā Nr.05-140982-PK, 2008.gada 21.aprīļa grozījumi 14.12.2005. Hipotēkas līgumā Nr.05-140982-PK/1. Nodrošināmais prasījums LVL  27 118,00 (EUR 38 585,44).

4. Izsoles sākumcena - EUR 4000 (četri tūkstoši euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu;

5.2. mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pircējam jāsamaksā arī pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašniece Dzirkstīte Saulīte nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole notiek elektroniski ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles sākuma datuma, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.10. visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

8. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75. nodaļā noteiktajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ14

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Inesei Dombrovskai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: PSIA Ūdeka, Talsu iela 65, Ventspils. Hipotekārais kreditors: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Parādniece: Inese Dombrovska. Nekustamā īpašuma adrese: Talsu iela 58-43, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 6538, ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 36,3 kv.m, kas izvietots mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas mikrorajonā. Nekustamā īpašuma novērtējums 4200,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 4200,00 EUR Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 7.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 420,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00.Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Dzirkstītei Saulītei piederošajam nekustamajam īpašumam - Viesturu iela 12 - 18, Sala, Salas pagasts, Salas novads, kadastra Nr.5686 900 4508. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena 2800,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2017.gada 18.maijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 7.jūnijam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 280,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā Valsts kase, konta Nr.LV78TREL9199098001000, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums 58,6 m² platībā Nr.18. Kopīpašuma domājamā daļa (586/11861) no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 525 18. Kadastra numurs 56869004508. Adrese/atrašanās vieta: Viesturu iela 12 - 18, Sala, Salas pag., Salas nov.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005. gada 14. decembra hipotēkas līgums Nr.05-140982-PK/2.

2.2. Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats: 2004.gada 15.septembra Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 3500,00.

Procentu likme:

1) 3 mēnešu RIGIBOR + 1,95% gadā;

2) Nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma summas.

Samaksas termiņš: Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005. gada 14. decembra aizdevuma līgums Nr.05-140982-PK, 2005. gada 14. decembra hipotēkas līgums Nr.05-140982-PK/2. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.525-17. Nodrošināmais prasījums LVL  4900,00 (EUR 6972,07). Grozīts. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001300966, 16.12.2005.): Aizdevuma summa Ls 4897,29. Procentu likme: 3 mēnešu RIGIBOR + 1,95% gadā. Pamats: 2006. gada 10. marta 14.12.2005. Aizdevuma līguma Nr.05-140982-PK grozījumi, 2006. gada 10. marta 14.12.2005. Hipotēkas līguma Nr.05-140982-PK/2 grozījumi. Nodrošināmais prasījums LVL 6857,00 (EUR 9756,63). Grozīts. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001300966, 16.12.2005.): Aizdevuma summa Ls 10 377,49. Procentu likme: 3 mēnešu RIGIBOR + 1,4%. Pamats: 2006. gada 12. oktobra 14.12.2005. Aizdevuma līguma Nr.05-140982-PK grozījumi, 2006. gada 12. oktobra 14.12.2005. Hipotēkas līguma Nr.05-140982-PK/2 grozījumi. Nodrošināmais prasījums LVL 14 530,00 (EUR 20 674,33).GrozītsGrozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001300966, 16.12.2005.): Aizdevuma summa Ls 14 387,97. Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.05-140982-PK grozījumu (18.06.2007.) 1 daļas 1. sadaļā ''Pamatnoteikumi'' 1.6. punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2007. gada 18. jūnija 14.12.2005. Aizdevuma līguma Nr. 05-140982-PK grozījumi, 2007. gada 18. jūnija 14.12.2005. Hipotēkas līguma Nr. 05-140982-PK/2 grozījumi. Nodrošināmais prasījums LVL 20 145,00 (EUR 28 663,75). Grozīts. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1. (žurnāla Nr. 300001300966, 16.12.2005.): nostiprināta hipotēka. Aizdevuma palielinājums Ls 4920,00. Aizdevuma summa Ls 19370,00. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.05-140982-PK grozījumu (21.04.2008.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6.punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2008.gada 21.aprīļa grozījumi 14.12.2005. Aizdevuma līgumā Nr.05-140982-PK, 2008.gada 21.aprīļa grozījumi 14.12.2005. Hipotēkas līgumā Nr.05-140982-PK/1. Nodrošināmais prasījums LVL  27 118,00 (EUR 38 585,44).

4. Izsoles sākumcena - EUR 2800 (divi tūkstoši astoņi simti euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma  dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu;

5.2. mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pircējam jāsamaksā arī  pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašniece Dzirkstīte Saulīte nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole notiek elektroniski ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles sākuma datuma, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7.10. visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

8. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75. nodaļā noteiktajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ16

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Ulrikai Daubarei piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA Ventspils nekustamie īpašumi, Ventspils. Parādniece: Ulrika Daubare. Nekustamā īpašuma adrese: Ganību iela 35-8, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 4522, ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 40,6 kv.m, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Ventspils pilsētas Ganību iela mikrorajonā. Nekustamā īpašuma novērtējums 9400,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 9400,00 EUR Izsoles solis 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 7.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 940,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00.Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 41. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore saskaņā ar Civilprocesa likuma 584.pantu paziņo, ka 2017. gada 18. maijā plkst.10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, tiks rīkota Armandam Ločmelim piederošā SIA "Nomar", reģistrācijas Nr.40103430755, 1422 kapitāldaļu, pirmā izsole. Novērtējums/sākumcena - 1422,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 142,20 EUR, ZTI Andra Spores, pers.kods 300173-11006, depozīta kontā Nr. LV33TREL9199031001000, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02553/084/2014. Tālrunis informācijai 67285737; 25413256.


OP 2017/90.IZ18

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta: Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Inesei Elītei piederošo nekustamo īpašumu Kaļķu iela 2, Pļaviņas, Pļaviņu novads, kadastra Nr. 3213 001 0118. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1925 m2 un apbūves: dzīvojamās ēkas Nr. 001, pagraba Nr. 002, saimniecības ēkas Nr. 003. Piedzinējs - SIA Hiponia, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 11 200,00. Izsoles sākumcena - EUR 11 200,00. Izsoles solis - EUR 500,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 18.05.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 19.06.2017. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (1120,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 07.06.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ19

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr.LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Jevģēnijam Kovalevskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvības ielā 27-59, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 900 8334. Piedzinēja: Vita Arbidāne. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 11,5 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 800 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 7.jūnijam jāieskaita tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 18.maijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2017.gada 19.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.t.26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ20

Izsole

Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesa, iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod SIA New-Teh, reģ.Nr. 40003753468, piederošo kustamo mantu: automašīnu VW TOUAREG, izlaiduma gads: 2007, reģistrācijas Nr. PG70, melnā krāsā, automašīnas novērtējums EUR 3500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums EUR 350,00 apmērā. Izsole notiks 2017. gada 17. maijā plkst. 12.00 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3. stāvā. Tālrunis uzziņām 67467179.


OP 2017/90.IZ21

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Mārītei Gaidelei piederošā nekustamā īpašuma Baložu iela 9 - 13, Tukums, Tukuma nov., kadastra Nr. 9001 900 2435, pirmo izsoli. Piedzinējs - SIA "GELVORA", Cēsu iela 31 k-3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 47,6 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 476/16375 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9900,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 9900,00. Izsoles solis - EUR 495,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2017. gada 13. maijā un izsoles noslēgums - 2017. gada 12. jūnijā plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 2. jūnijam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 990,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00308/107/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/90.IZ22

Precizējot iepriekš publicēto

Zvērinās tiesu izpildītājs M.Eglītis precizē 21.04.2017. oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'' Nr.80 publicēto sludinājumu: Nekustamā īpašuma Ieroču ielā 4-14, Rīga, kadastra Nr.01009213214, nodrošinājuma summa ir 750,00.


OP 2017/90.IZ23

Par atkārtotu meža cirsmas 1 (viena) nogabala nekustamajā īpašumā "Meža Desāres", Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

Pamatojoties uz 27.04.2017. Jēkabpils novada domes sēdes protokolu Nr.6, lēmumu Nr.121, Jēkabpils novada pašvaldība 2017.gada 13.jūnijā plkst. 11.15 Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, rīko meža cirsmas 1 (viena) nogabala nekustamajā īpašumā "Meža Desāres", zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5666 003 0204, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā (turpmāk - Objekts), rakstisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļā (6.kabinetā) Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, un Kalna pagasta pārvaldē no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30. Objektu var aplūkot, iepriekš piesakoties pa tālr. 29282318. Objekta izsoles sākumcena 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi).

Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2017.gada 13.jūnijam plkst. 11.00 iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā izsoles noteikumos minētos dokumentus un līdz 2017.gada 9.jūnijam iemaksā dalības maksu 70,00 EUR un nodrošinājumu 10% no objekta sākumcenas, tas ir, 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro un 00 centi), ieskaitot Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009116789, AS Swedbank HABALV22, kontā Nr. LV88 HABA 0551 0341 2516 7. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 2 nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.


OP 2017/90.IZ24

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 13.06.2017. rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pils ielā 38-33, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālr. 64321456. Nosacītā cena - 3226 EUR, nodrošinājums - 323 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 09.06.2017. Samaksa jāveic līdz 26.06.2017. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 09.06.2017. plkst. 16.00.


OP 2017/90.IZ25

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 13.06.2017. rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Seda 1"-1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, trešo izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālr. 64321456. Nosacītā cena - 1048 EUR, nodrošinājums - 105 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 09.06.2017. Samaksa jāveic līdz 26.06.2017. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 09.06.2017. plkst. 16.00.


OP 2017/90.IZ26

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 13.06.2017. rīko nekustamā īpašuma "Tereški 3", Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, trešo izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālr. 29219720. Nosacītā cena - 1018 EUR, nodrošinājums - 102 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 09.06.2017. Samaksa jāveic līdz 26.06.2017. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 09.06.2017. plkst. 16.00.


OP 2017/90.IZ27

Izsole

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2017.gada 7.jūnijā plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāts dzīvokļa īpašums Spīdolas ielā 43-2, Liepājā, ar kopējo platību 49,9 kv.m, kas atrodas vienstāva 4 dzīvokļu dzīvojamajā ēkā, kuras ekspluatācija uzsākta 1960.gadā un atrodas uz kopīpašniekiem piederošas zemes 1477 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 002 0321. Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā - 0,3%, tehniskās apbūves teritorijā - 99,7%. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 4900 EUR, nodrošinājums - 490,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR. Dokumentus pieņem līdz 2017.gada 6.jūnijam plkst.16.00 Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde". Nodrošinājums iemaksājams līdz 2017.gada 6.jūnijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr. LV 12UNLA0050007588848, subkonts Nr.55400007501. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.liepaja.lv.


OP 2017/90.IZ28

Precizējot iepriekš publicēto

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017.gada 13.aprīlī laidienā Nr.76(5903) publicētajā paziņojumā par Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas rīkoto izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim - Andreja Upīša ielā 1-13, Preiļos, pareizi jābūt: Izsoles sākuma datums ir 2017.gada 21.aprīlis plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums 2017.gada 22.maijā pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 11.maijam jāiemaksā nodrošinājums 270,00 Eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Uzziņas pa tālr. 29183199.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Atvainojamies visām ieinteresētajām personām par pieļauto neprecizitāti.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)