Laidiens: 10.01.2017., Nr. 9 (5836)

Tiesu nolēmumi

OP 2017/9.TS1

Ar Jelgavas tiesas 2016.gada 8.decembra spriedumu nospriests grozīt ar Jelgavas tiesas 2003.gada 4.jūnija spriedumu DZINTARAM JAMŠČIKAM, pers. kods 110561-10043, noteikto rīcībspējas ierobežojumu un ierobežot Dzintaram Jamščikam, pers. kods 110561-10043, rīcībspēju tikai šādās jomās:

- pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs mantisko tiesību realizācijas jomā;

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- darījumu slēgšanā;

- rīcībā ar mantu, tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšanā, apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka Dzintara Jamščika aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Dzintaram Jamščikam ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies spēkā 2016.gada 29.decembrī.


OP 2017/9.TS2

Ar Talsu rajona tiesas 2016.gada 15.decembra nolēmumu civillietā Nr. C36064116 grozīt ar Ventspils tiesas 2009.gada 1.oktobra spriedumu lietā Nr.C40094109 noteikto rīcībspējas ierobežošanu.

Ierobežot ELVIJA EIHES, pers. kods 230391-12221, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamo īpašumu atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Minēto darbību veikšanā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Nolēmums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 5.janvārī.


OP 2017/9.TS3

Ar Talsu rajona tiesas 2016.gada 15.decembra nolēmumu civillietā Nr. C36069116 grozīt ar Talsu rajona tiesas 2004.gada 1.jūnija spriedumu lietā Nr.C36-02813 noteikto rīcībspējas ierobežošanu.

Ierobežot ANDRA ZASA, pers. kods 260486-11157, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamo īpašumu atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Minēto darbību veikšanā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Nolēmums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 5.janvārī.


OP 2017/9.TS4

Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo parādniekam ANDREJAM KUZŅECOVAM, ka 2017. gada 16. februārī Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 69 zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas pieteikumā par 2016. gada 29. septembra izsoles akta Nr. 00348/069/2016-AKT apstiprināšanu un nekustamā īpašuma "d/s Roze Nr. 141" Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8033 003 1765, nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)